• Nyhetsbrev vecka 43

  Hej!

  Väntan har varit lång, men nu är nyhetsbrevet äntligen tillbaka! Efter sommaruppehåll, valrörelse och ett antal veckor av förhandlingar, är det nu rätt tid att återgå till att regelbundet ge en kort veckorapport från det regionpolitiska arbetet ur ett kristdemokratiskt perspektiv. Trevlig läsning!

  Intensiv valrörelse och valframgång
  Även om det nu har gått nästan sju veckor sedan valdagen, måste ändå första punkten i veckans nyhetsbrev blicka tillbaka på valrörelse och valresultat. Det blev en intensiv valrörelse med regionpolitiska kampanjbesök runt om i Östergötland, på marknader, utanför sjukhus och vårdcentraler, på företagsbesök och på torg och järnvägsstationer. Vi genomförde pressträffar om förslag kring kollektivtrafik på landsbygden, utveckling av Stångådalsbanan och stärkt samverkan inom sjukvårdsregionen med bl.a. egen ambulanshelikopter – alla gav god utdelning i media. Några debattartiklar publicerades också under valrörelsen. I sociala medier och genom personvalsfoldrar lyfte vi fram våra olika toppkandidater på regionvalsedlarna, liksom våra huvudbudskap i det regionala valprogrammet. Sammantaget var många regionkandidater och andra valkampanjande kristdemokrater med och bidrag till en mycket hög aktivitet i valrörelsen – stort tack till er alla! Och allt arbete gav också resultat, Kristdemokraterna gick framåt i regionvalet, från 7,47 i valet 2018 till 8,31 i årets val. Vi ökade i regionvalet över hela Östergötland, i alla regionvalkretsar, och i alla kommuner. Mycket glädjande och uppmuntrande efter intensivt valarbete!

  Presentation av nytt borgerligt styre i regionen – KD, M och L
  Efter valet påbörjades direkt kontakter mellan olika partier, och olika tänkbara konstellationer för styret i regionen sonderades. Efter några veckor stod det klart att vi från Kristdemokraterna tillsammans med Moderaterna och Liberalerna ämnade förhandla vidare möjligheten till att bilda ett nytt regionstyre, med en sakpolitisk överenskommelse med Sverigedemokraterna för att säkra majoritet i regionfullmäktige. Förhandlingarna har gått bra och i måndags kunde vi alltså presentera det nya borgerliga styret i regionen vid en pressträff i regionhuset. Det nya M-KD-L-styret har fått namnet Östgötasamverkan. I princip samtliga stora östgötska medier bevakade presskonferensen och det blev många artiklar och nyhetsinslag. Vid pressträffen lyfte vi fram flera av de stora utmaningar som regionen står inför, inte minst bemanningssituationen i vården, för långa vårdköer och ansträngd ekonomin. Behov av nya tag när det gäller kollektivtrafikens mål och organisering, inte minst för att stärka kollektivtrafik på landsbygden, tog vi också upp. I nästa vecka väntar mer detaljerad presentation både av det politiska innehållet och vilka personer från våra tre partier som får vilka ledande uppdrag nästa mandatperiod.

  Måndagsmöte med budgetfokus
  Veckans allra första möte var som vanligt måndagsmötet, där sedan en tid tillbaka våra ledande företrädare för Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna deltar. Vid veckans möte, var fokus, liksom vid flera andra möten under veckan, det uppdaterade förslaget till Treårsbudget 2023-2025, som vi ska lägga fram för beslut inför regionfullmäktiges sammanträde 23 november. Såväl regiondirektör Krister Björkegren som ekonomidirektör Josefin Bjäresten gästade mötet. En treårsbudget beslutades redan i juni, men med nytt borgerligt styre i regionen, ska ett nytt uppdaterat förslag tas fram och beslutas. I nästa vecka väntar gruppmöten i våra tre partier, som formellt ska ställa sig bakom förslaget, och sedan offentliggörs budgeten och beslutsprocessen kan inledas.

  Gemensamt presidiemöte med presidierna i RUN och TSN
  Mitt i allt arbete med nytt regionstyre, budgetförhandlingar, nomineringar och olika nystarter, pågår en hel del av det ordinarie politiska arbetet enligt plan. I tisdags hölls exempelvis gemensamt presidiemöte mellan presidierna i regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden. På dagordningen stod bl.a. utvärdering av Östgötadagarna, såväl den traditionella helgen i september, som det nya arrangemanget i maj, Östergötland spirar. Presidierna diskuterade utifrån utvärderingen hur arrangemanget ska fortsätta utvecklas kommande år. Vidare dryftades de utbildningsinsatser som planeras för de båda nämnderna i början av nästa mandatperiod, våren 2023. Både nya ledamöter och ersättare, och de som fortsätter, behöver utbildning i nämndernas breda och mångfacetterade uppdrag och uppgifter.

  Styrelsemöte med Almi Östergötland
  I onsdags förmiddag sammanträdde styrelsen för Almi Östergötland. Bolaget, som ägs till hälften av det statliga moderbolaget Almi och till hälften av Region Östergötland, brukar vi betrakta som regionens viktigaste tillväxtverktyg, med en omfattande verksamhet med rådgivning och utlåning till små och medelstora företag. Många jobb har skapats i östgötska företag, tack vare insatser från Almi. Regionen utser genom sitt ägande fyra styrelseledamöter i styrelsen, och under den gångna mandatperioden (som för bolagets del pågår till bolagsstämman våren 2023), har jag haft förmånen att för andra perioden i rad vara en av de fyra ledamöterna. Vid onsdagens sammanträde, bestod dagordningen utöver sedvanliga rapportpunkter, också av beslut om Verksamhetsplan för 2023.

  Dialog mellan regionutvecklingsnämnden och regionens revisorer
  På onsdagsförmiddagen var det dags för årets andra träff mellan regionutvecklingsnämnden och regionens revisorer. Två gånger om året kallar revisorerna in nämndens presidium och en representant vardera för de partier som inte ingår i presidiet. Uppföljande frågeställningar kring olika delar av nämndens breda ansvarsområde har sänts ut inför träffen, och vi försöker med gemensamma krafter besvara frågorna. Det brukar bli givande samtal med god stämning, där samtliga kan få tillfälle att ta med nya lärdomar!

  Strategimöte med Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige
  I går torsdag samlades Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige för strategimöte i Stockholm. Partnerskapet har varit verksamma under den gångna strukturfondsperioden, som är kopplat till EU:s långtidsbudget, egentligen 2014-2020, men med den tid det tagit att förhandla ny EU-budget och att sedan få igång alla processer nationellt och storregionalt, har nuvarande partnerskap fått förlängt uppdrag till 2022 års slut. Uppgiften för partnerskapet är, efter beredning av Tillvätverket respektive Svenska ESF-rådet, prioritera bland projektansökningar ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF). Partnerskapet består av ledamöter från de fem regionerna i Östra Mellansverige (Region Östergötland, Region Sörmland, Region Örebro län, Region Västmanland och Region Uppsala) samt av representanter från en del statliga myndigheter, lärosäten, fackliga organisationer m.fl. Vid gårdagens möte, var syftet att inför att perioden vid årsskiftet slutligen tar slut, utvärdera arbetet och diskutera hur det viktiga prioriteringsarbetet kan utvecklas nästa period. Det blev bra och givande diskussioner, och dessutom trevligt att ses efter enbart digitala möten under nästan tre år…

  Idag fredag väntar sammanträde med Kristdemokraternas partifullmäktige, i riksdagshuset i Stockholm, med bl.a. beslut om verksamhetsplan för nästa år. Sedan väntar helg och därefter en ny vecka med fler intressanta inslag i regionpolitiken… Men, så länge önskar jag er alla en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se