• Nyhetsbrev vecka 43

  Hej!

  Den här veckan känns det som att hösten verkligen infunnit sig, med regn, snålblåst och inte så gott om solsken. I regionpolitiken fortsätter arbetet med regionens breda ansvarsområden. Självklart fortsätter regionens ekonomiska läge att påverka mycket, men det finns också en hel del positivt som händer, som också behöver uppmärksammas. Några axplock av det som hänt och skett i veckan kommer här som vanligt i nyhetsbrevet. Trevlig läsning!

  Måndagsmöte med fokus på bemanningsfrågan i hälso- och sjukvården
  Veckans måndagsmöte hade som vanligt en hel del frågor på dagordningen, men liksom tidigare är huvudfokus på hanteringen av det allvarliga läget i regionens ekonomi, och denna vecka särskilt på hur olika åtgärder inom bemanningsområdet, ska kunna minska utgifter och förbättra det ekonomiska läget. Handlingsplaner finns och ska uppdateras och kompletteras för att nå bästa möjliga resultat.

  Presidiemöte med regionutvecklingsnämndens presidium
  I tisdags sammanträdde regionutvecklingsnämndens presidium. Presidiet gick bl.a. igenom de olika utbildningsplats inom nämndens ansvarsområde som genomförts under nämndens sammanträden under året. De flesta av de utbildningsinsatser som planerats har genomförts, medan några få återstår, och får chans att genomföras under kommande nämndmöten. Annars var huvudärendet för presidiemötet att förbereda innehållet i nämnden nästa sammanträde, där det väntas en hel del ärenden på dagordningen. Det blir tillfälle att återkomma till!

  Sammanträde med Läkemedelsskadenämnden
  I onsdags var det dags för mitt tredje sammanträde med Läkemedelsskadenämnden i Stockholm. Som jag berättat om tidigare, blev jag i början av året nominerad av Kristdemokraternas partistyrelse och sedan utsedd av regeringen att ingå som en av fyra politiska företrädare i nämnden. Det är två riksdagsledamöter och två regionråd som utgör de fyra. I övrigt leds nämnden av två domare och det finns fem läkare samt representanter för försäkringsbolag. Nämndens ärenden består av överklaganden från läkemedelsförsäkringen, och det är verkligen en intressant nämnd, lärorikt och givande att lyssna till expertisen i nämnden.

  Möte med kristdemokratiska regionpolitiker om ekonomi och bemanning
  På onsdagseftermiddagen samlades ett antal kristdemokratiska regionpolitiker i en lokal i riksdagshuset, för att diskutera gemensamma frågor kring regionernas ekonomiska läge och bemanningssituation. Som säkert inte har undgått någon, har alla landets regioner problem med både ekonomiskt resultat och att få till bra bemanning i vården. Några regioner har lite bättre läge än en del andra och en del regioner har påbörjat framgångsrika insatser för att t.ex. minska andelen hyrpersonal. Det är värdefullt att få dela både problembild och olika lösningar med partikollegor från olika delar av landet.

  Sammanträdesdagar i Sveriges Kommuner och Regioner
  Onsdag-torsdag innebar också oktober månads sammanträdesdagar för Sveriges kommuner och regioner. Gruppmöten med Kristdemokraternas SKR-grupp, gemensam politikerinformation för alla förtroendevalda och beredningsmöte med Beredningen för tillväxt och regional utveckling (TRU) har stått på programmet. På vårt eget kristdemokratiska gruppmöte gick vi bl.a. igenom hanteringen i de olika beredningarna av KD-motioner till den kommande SKR-kongressen. Vi fick också besök av riksdagsledamöterna Lili André, Larry Söder och Mattias Bengtsson, som rapporterade från sina olika ansvarsområden. På beredningsmötet med TRU-beredningen fick jag bl.a. möjlighet att yrka bifall till den motion som Mia Frisk och jag skrivit om behovet av att tydliggöra regionernas ansvar för regional utveckling, gentemot framförallt staten och länsstyrelserna.

  Debattartikel från Östgötasamverkan om att ekonomiska åtgärder behövs i alla verksamheter
  I går torsdag hade vi från Östgötasamverkan en debattartikel i Corren, där vi betonade att åtgärder behövs i alla regionens verksamheter, apropå det mycket besvärliga ekonomiska läge regionen befinner sig. Även om det stora ekonomiska underskottet finns inom regionens största verksamhetsområde, hälso- och sjukvården, behöver även övriga delar vara med och bidra till att minska underskottet. Inte minst regionens administrativa delar. Du kan läsa hela debattartikeln här: (https://corren.se/debatt/artikel/ostgotasamverkan-atgarder-behovs-i-alla-verksamheter/jvo1kyyl)

  Möte mellan sjukvårdsministern och regionpolitiker från KD, M och L
  På torsdagseftermiddagen genomfördes för första gången ett digitalt möte mellan regionpolitiker från de tre regeringspartierna; Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna, och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Ministern redogjorde för flera aktuella frågor på departementet, och möjlighet fanns till frågor och inspel från regionpolitiska företrädare.

  Invigning av Lunnevads folkhögskolas nya filial i Mjölby
  I går kväll var det högtidlig och festlig invigning av den nya filial som regionens egen folkhögskola, Lunnevads folkhögskola, har flyttat in i, i Mjölby. Sedan en tid tillbaka har skolan bedrivit verksamhet med undervisning på allmän kurs i en filial i Mjölby, men nu har möjlighet givits att flytta in i en mer ändamålsenlig lokal, och i går kväll var det alltså dags för invigning. Deltagare både från allmän kurs och från musiklinjen på Lunnevad bjöd på proffsig musikunderhållning, rektor Torleif Ander intervjuade ett par av lärarna som arbetar i filialen och det var möjligt att se sig om i lokalerna, gå tipspromenad med frågor om skolan och träffa deltagare och lärare. Jag fick möjlighet att säga några ord som ordförande i regionutvecklingsnämnden som är styrelse för skolan, och tillsammans med skolchef Ingela Appelsved, klippa varsitt band som invigningsceremoni.

  Strategiskt samråd mellan regionen och kommunerna i Östergötland
  Idag genomfördes höstens första strategiska samråd mellan regionerna och kommunerna i Östergötland. Flera frågor stod på samrådets dagordning. Regionens ekonomiska läge och frågor kring bemanning och tillgänglighet rapporterades, och varje kommun gavs möjlighet att ge en kort lägesrapport. När nu kulturplaneprocessen närmar sig final med beslut på regionfullmäktige i november, gav jag och kulturchef Rikard Åslund en rapport om processen och hur remissrundan utvecklat planen. Från trafik- och samhällsplaneringsnämnden rapporterade Jan Owe-Larsson om bl.a. verksamhetsbeställning inför 2024 och Annette Ohlsson om det pågående arbetet med nytt regionalt trafikförsörjningsprogram. Under eftermiddagen gästades samrådet av kommunperspektivutredningen, som på civilminister Erik Slottners uppdrag, utreder intresset för frivilliga kommunsammanslagningar och möjligheter till utökad samverkan mellan befintliga kommuner. Utredare Sven-Erik Österberg, huvudsekreterare Bo Per Larsson (som också råkar vara min farbror) och sekreterare Lisa Hörnström, redogjorde för utredningens arbete och tåg emot frågor och inspel från samrådet.

  Premiär för Östgötasamverkans nyhetsbrev
  När vi från Kristdemokraterna var med och styrde landstinget tillsammans med övriga allianspartier och Vrinnevilistan under åren 2006-2014, gav vi ut ett gemensamt nyhetsbrev från de fem partierna. Det var ett bra sätt att nå ut med gemensam information från våra partier till både våra egna partigrupper och till andra intresserade. Från och med idag har nuvarande styre i regionen, Östgötasamverkan, också ett nyhetsbrev, där några nyheter från den senaste tiden summeras. Om du inte redan finns med på sändlistan, finns möjlighet att ta del av nyhetsbrevet på nedanstående länk, och också anmäla sig för prenumeration! Länk till nyhetsbrev: (https://bit.ly/498kP45). Länk för att prenumerera: (https://bit.ly/3QBP9Nu).

  Imorgon lördag ska Kristdemokraterna i Östergötland samla sin rikstingsdelegation för att gå igenom handlingarna till rikstinget i Helsingborg 10-12 november. Det innebär att det även i helgen blir en del politik. Men, lite helgledighet ska nog också kunna hinnas med. Hoppas att du, oavsett vad som står på ditt program, får en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd – Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se