• Nyhetsbrev vecka 44

  Hej!

  Det är höstlovsvecka och en del har kunnat ta ledigt hela veckan, och några av oss försöker få lite ledigt i slutet av veckan. Att det är lovvecka har också märkts i något lägre frekvens av sammanträden och andra åtaganden i veckan. Men, trots det har de tre första dagarna i veckan varit tämligen välfyllda. Några nedslag i det som hänt och skett kommer här i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Delegationsträff med östgötska ombud inför Kristdemokraternas riksting
  I lördags hade Kristdemokraterna i Östergötland en delegationsträff för alla ombud, ersättare och andra rikstingsdeltagare från Östergötland, inför partiets riksting i Helsingborg i nästa vecka. Vår östgötska delegation hade inför träffen delats upp i några mindre grupper som förberett olika kapitel i den digra samlingen handlingar. Motioner, en proposition och valförslag från valberedningen, tillhörde det vi gick igenom och slog fast våra officiella östgötska ståndpunkter. Bra diskussioner om flera olika politikområden och god stämning. Tack till alla som var med och bidrog till det!

  Måndagsmöte med diskussion om åtgärder kring regionens ekonomi
  På veckans måndagsmöte gick vi självklart igenom vår sedvanliga dagordning med rapportering och planeringen inför kommande möten och aktiviteter inom regionens olika ansvarsområden. Det är viktigt att påminna sig om att det finns en hel del positivt, när mycket av vår tid och uppmärksamhet ägnas åt det mycket besvärliga ekonomiska läget i hälso- och sjukvården. När det gäller det senare, ägnades som vanligt stor del av mötet till diskussioner om åtgärder för att rätta upp ekonomin. En av de åtgärder som vårddirektörerna beslutat om är anställningsstopp inom hälso- och sjukvården från 1 november. Det är inte ett helt lätt beslut, och det krävs självklart möjlighet till undantag. Fler åtgärder väntar, och det är viktigt att hela regionen gemensamt tar ansvar för att komma tillbaka till där Region Östergötland ska vara – en region med stark och stabil ekonomi.

  Möte med politiska styrgruppen för Löfstad slott
  I måndags eftermiddag hölls höstens möte med den politiska styrgruppen för Löfstad slott. Museiverksamheten på slottet bedrivs efter sista ägarinnans testamente av Östergötlands Museum, och för den verksamheten är Region Östergötland och Norrköpings kommun huvudmän, och i styrgruppen finns därför politiska representanter för majoritet och opposition i regionen, kommunen och från museistyrelsen. På styrgruppens möten deltar också ansvariga tjänstepersoner från museet, regionen och kommunen. Återrapportering av den gångna sommarsäsongen och planeringen för höst, jul och kommande år, står på programmet. Fastighetsfrågor, som i högsta grad påverkar inventarier och museiföremål, är också en återkommande punkt. Intressant att bli uppdaterad, och positivt att en hel del är på gång framöver!

  Debattartikel om vad som egentligen gäller om informationsplikt
  I tisdags hade vi från Östgötasamverkan en debattartikel i Corren, där vi klarlägger vad som gäller kring den pågående utredningen om informationsplikt. Eftersom det förekommer olika politiska ageranden och medieuppgifter som inte alltid är helt överensstämmande med verkligheten, krävdes att vi redogör för hur det egentligen ligger till. Du kan läsa debattartikeln här: (https://corren.se/debatt/artikel/utredningen-maste-fa-ha-sin-gang/lyg0k3vl)

  Studiebesök med Östgötasamverkan i O-huset på Universitetssjukhuset i Linköping
  På tisdagsförmiddagen gjorde vi från Östgötasamverkan ett studiebesök i O-huset på Universitetssjukhuset i Linköping. Vi träffade de verksamheter som på olika sätt arbetar med cancersjukvård; Lungkliniken, Onkologkliniken, Cancer- och lungsjukvårdsenheten, Hematologen och Enheten för samordnad cancerutredning. De presenterade var för sig sina olika verksamheter, och lyfte fram både framgångar och utmaningar. Vi fick avslutningsvis en rundvandring i huset, där det både finns exempel på när arkitekturen kan bidra till det hälsofrämjande, och där lokalanvändandet kunde ha blivit mer effektivt om planeringen vid byggnationen hade varit en annan. Sammanfattningsvis ett givande besök med flera bra insikter och medskick. Stort tack för att vi fick besöka er!

  Träff mellan regionutvecklingsnämnden och regionens revisorer
  I tisdags eftermiddag var det dags för höstens träff mellan regionutvecklingsnämnden och regionens revisorer. Regionens förtroendevalda revisorer bjuder in representanter för alla nämnder och regionstyrelsen till samtal två gånger om året, där det på höstens träff är delårsrapporten efter augusti månad som är utgångspunkten. Därutöver skickar revisionen ut ett antal övriga frågor kopplat till nämndens ansvarsområden, som bildar grunden för samtalet. Det brukar bli bra samtal, där förhoppningsvis båda parter får med sig matnyttig kunskap. Så även denna gång!

  Gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp
  På tisdagskvällen samlades Kristdemokraternas regiongrupp för gruppmöte. Som vanligt inleddes kvällen med nämndvisa gruppmöten tillsammans med Moderaterna och Liberalerna, där vi i nämndgruppen för regionutvecklingsnämnden bl.a. gick igenom ärendena till nästa veckas nämndsammanträde. På Kristdemokraternas eget gruppmöte dryftade vi flera aktuella frågor, inte minst regionens ekonomiska läge och planerade åtgärder på kort och lång sikt.

  Förberedande möte inför East Sweden Innovation Day
  I går onsdag träffade jag Marie Karlsson, som är ansvarig strateg inom regionens tillväxtenhet, för East Sweden Innovation Week (eller innovationsveckan) som går av stapeln nästa vecka. Vi hade ett förberedande möte inför ett av veckans arrangemang, East Sweden Innovation Day, som genomförs på torsdagen. Det ser ut att bli ett spännande och intressant program, kring viktiga frågor för Östergötlands framtid!

  Nu är det torsdag förmiddag och också jag ska försöka ha lite höstlov resten av veckan. Jag hoppas att ni alla får en riktigt fin Alla helgons dag och en trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd – Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se