• Nyhetsbrev vecka 45

  Hej!

  Det är fredag eftermiddag igen och helgen står för dörren. En intensiv och innehållsrik vecka i regionpolitiken ligger bakom. Och även om den mest intensiva tiden med förhandlingar, nomineringar och budgetarbete till största delen klarats av, finns alltjämt mycket på agendan, både när det gäller löpande verksamhet och planering och förberedelser inför den nya mandatperioden. Något av allt det som hänt och skett, ska jag försöka rekapitulera i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Måndagsmöte med fokus på e-hälsa
  Vid veckans måndagsmöte gästades vi av regionens e-hälsostrateg Lotta Saleteg Falk, som berättade om projektet 1177 direkt, som är en del av programmet första linjens digitala vård, för att stärka den digitala närvaron framförallt inom primärvården. Även regiondirektör Krister Björkegren besökte måndagsmötet och rapporterade kring olika aktuella ärenden.

  Möte med Stångådalsbanans vänner
  Kristdemokraterna har under flera år aktivt drivit på inom Region Östergötland för en utveckling av tågtrafiken på Stångådalsbanan. När Kristdemokraterna nu tillsammans med Moderaterna och Liberalerna ska utgöra styret i regionen den kommande mandatperioden, är det därför glädjande att vi i det förslag till Treårsbudget 2023-2025, som vi presenterade i förra veckan, och som ska behandlas av regionfullmäktige 23 november, har med ett uppdrag som lyder ”Verka för en utveckling av tågtrafiken på Stångådalsbanan”. Eftersom detta uppdrag fick en del uppmärksamhet i förra veckans mediebevakning av vår budgetpressträff, blev vi kontaktade av föreningen Stångådalsbanans vänner, som vi träffat flera gånger genom åren, som nu var intresserade av att träffas och höra mer om vårt budgetförslag och också ge några bra medskick till vårt fortsatta arbete. Därför träffade Lena Käcker Johansson, Fredrik Topplund och jag i tisdags lunch Per-Olov Brännlund och Niklas Adell från föreningen. Det blev ett positivt och konstruktivt möte – tack för det!

  Gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp
  De senaste veckorna har gruppmötena med Kristdemokraternas regiongrupp duggat tätt, med anledning av olika processer och beslut kopplade till pågående maktskiftet i regionen. I tisdags kväll var det dags igen. Denna gång var det en ’ordinarie’ gruppmöteskväll, som inleddes med nämndvisa gruppmöten tillsammans med Moderaterna och Liberalerna. Både de ledamöter och ersättare som finns med i nämnderna innevarande period, och de som är föreslagna att väljas till uppdrag i nämnderna kommande mandatperiod, var inbjudna till nämndgrupperna. Det gjorde att det på nämndgruppmötet för regionutvecklingsnämnden blev en hel del samtal om nämndens ansvar och uppdrag, och vad som väntar när den nya nämnden tillträder efter årsskiftet. Vid Kristdemokraternas eget gruppmöte som följde efter nämndgruppmötena, blev det information och samtal om bl.a. det kommande arbetet med nämndernas årsplaner och inför regionfullmäktiges sammanträde 23 november.

  Sammanträde med regionutvecklingsnämnden
  På onsdagen sammanträdde regionutvecklingsnämnden. I dessa mandatperiods- och maktskiftestider är antalet beslutsärenden få på nämndsammanträdena, och sammanträdet klaras mestadels av under förmiddagen. Vid detta möte fanns endast ett beslutsärende, om kursutbudet på regionens folkhögskola, Lunnevads folkhögskola, kommande år. Däremot fanns flera informationsärenden, med bl.a. ett besök från Scenkonst Öst, som pratade om sitt jämlikhets- och jämställdhetsarbete inom Östgötateatern och Norrköpings symfoniorkester.

  Medverkan i samtal i regional lärprocess om hållbar utveckling
  På torsdagsmorgonen var jag inbjuden att tillsammans med Julie Tran (C) och regionutvecklingsdirektör Richard Widén, intervjuas och reflektera om det regionala utvecklingsarbetet i regionen, om vår regionala utvecklingsstrategi (RUS) och hur hållbarhetsfrågorna finns med i arbetet. Detta som en del av en pågående lärprocess om hållbar utveckling, där tjänstepersoner från regionen och kommunerna i Östergötland deltar i ett antal heldagsseminarier. På torsdagenen hölls ett av heldagsseminarierna på Livgrenadjärmässen i Linköping, och vår regionala utvecklingstrio inledde dagen. Det blev ett intressant samtal, och roligt att få vara med.

  East Sweden Innovation Day
  Varje år arrangeras I Östergötland under vecka 45 East Sweden Innovation Week, eller innovationsveckan, och på torsdagen under veckan genomförs East Sweden Innovation Day. Årets upplaga av innovationsdagen gick av stapeln på Collegium i Mjärdevi i Linköping och hade det högaktuella temat cybersäkerhet. Under förmiddagen berättades bl.a. om några projekt finansierade av EU:s strukturfonder och regionen kring bl.a. cybersäkerhetscenter, och som höjdpunkt gästades dagen av Kjell A. Nordström och Per Schlingmann som reflekterade över rubriken ”Världen förändras – vad gör du?”.

  Studiebesök på Arla i Linköping
  På torsdagskvällen gjorde partidistriktsstyrelsen för Kristdemokraterna i Östergötland ett intressant studiebesök på Arlas anläggning i Linköping. Mejerichefen Mattias Carlsson tog emot, berättade om mejeriets utveckling och expansion de senaste åren, nya produkter, tekniska innovationer men också om exempelvis kompetensförsörjningsfrågor. Därefter fick hela gänget en spännande rundvandring på anläggningen.

  Deltagande i landshövdingens möte med länets större företag
  Idag fredag inleddes dagen med ett möte på Linköpings slott på inbjudan av landshövding Carl-Fredrik Graf med ett antal av Östergötlands större företag. Ett par gånger per termin samlar landshövdingen dessa företag, för att stämma av aktuella frågor för näringslivet utifrån olika myndigheters och offentliga aktörers roller. Region Östergötland finns med genom regionutvecklingsnämndens ordförande och andre vice ordförande. Vi fick möjlighet att ge en kort lägesbild från regionens perspektiv. I övrigt bjöds intressanta föredragningar från Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Polisen och Konjunkturinstitutet. Också värdefullt att i pauser få möjlighet att prata mer med olika näringslivsrepresentanter.

  Då återstår bara för mig att önska er alla en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se