• Nyhetsbrev vecka 46

  Hej!

  Det är fortsatt intensiva tider i regionpolitiken! Även om förhandlingar, nomineringar och budgetarbete är avklarat, finns det ännu en hel del att förbereda, planera och diskutera inför den kommande mandatperioden. Det blir många möten, telefonsamtal, mailväxlingar och andra kontakter. Det är roligt, spännande och intressant – och en hel del jobb! Några nedslag i allt som hänt och skett under veckan kommer här i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Mediebevakning om förslag om tågstopp i Sturefors
  Under flera år har Kristdemokraterna drivit på för återöppna det tidigare tågstoppet i den växande orten Sturefors söder om Linköping. Bland annat har vi motionerat i frågan och lyft den på annat sätt i olika sammanhang. Glädjande nog fick vi från Kristdemokraterna med frågan i det första budgetförslaget från Östgötasamverkan (KD, M och L), där det tydligt står att Region Östergötland ska verka för ett tågstopp i Sturefors. Flera boende i Sturefors, inte minst Bengt Walla, har uppmärksammat detta och gläds över beskedet. I lördagens Corren uppmärksammas beskedet från regionen och Stureforsbornas glädje över detta på ett helt uppslag. Du kan läsa artikeln här (https://corren.se/nyheter/linkoping/artikel/bengts-40-ariga-kamp-gav-resultat-tagen-ska-stanna-har-igen-halva-restiden-jamfort-med-bussen-/r931e7or).

  Måndagsmöte med fokus på årsplaner
  Veckans måndagsmöte var som vanligt välfyllt och innehållsrikt. Regiondirektör Krister Björkegren gästade mötet och informerade om en del aktuella frågor. Under mötet fick vi också besök av Ellen Nilsson, controller på regionledningskontoret, för att diskutera en del frågor kring det stundande framtagandet av årsplaner för nämnderna och regionstyrelsen. När Treårsbudgeten 2023-2025 är beslutad av regionfullmäktige i nästa vecka, ska nämnderna ta hand om de uppdrag som fullmäktige ger genom budgeten. Det sker till att börja med genom årsplanerna, vilka kommer att beslutas vid de nya nämndernas första sammanträden 2023.

  Möte med Kulturcentrum Öst
  I måndags eftermiddag träffade jag Karin Ganestål och Cecilia Lindgren från föreningen Kulturcentrum Öst, som arbetar för att skapa en kulturell eftergymnasial utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Utöver utbildningen tänker de sig att ett kulturcentrum också skulle kunna innehålla dagverksamhet och möjlighet till arbetsträning och praktik i den verksamhet som bedrivs. En liknande verksamhet i finns Skåne, som har inspirerat till det tänkta upplägget. Verkligen intressant att höra om idéerna och ta del av den kunskap och entusiasm som finns. Många kontakter tas med olika politiker och tjänstepersoner i region och kommun, och med tänkbara finansiärer. Blir spännande att följa fortsättningen!

  Möte med Regionutvecklingsnämndens presidium
  På tisdagen sammanträdde regionutvecklingsnämndens presidium. Huvudärendet för presidiemötet var att bereda nämndens sammanträde 30 november, som också blir mandatperiodens allra sista nämndsammanträde. En del informationer och beslut väntar, men också möjlighet att göra medskick till den kommande nämnden kring erfarenheter från den gångna mandatperioden.

  Medverkan vid inledningen av Folkbildarforum
  I onsdags genomfördes årets upplaga av folkbildningsvärldens stora årliga konferens Folkbildarforum i Crusellhallen i Konsert & Kongress i Linköping. Det är Bildningsförbundet Östergötland som är arrangör av konferensen, som samlar aktörer från framför allt studieförbund och folkhögskolor. På programmet finns en rad intressanta föredrag och seminarier, men förstås också möjlighet att mötas och mingla i pauser. Till årets konferens hade jag fått det hedrande uppdraget att inledningstala vid konferensens öppnande. Jag lyfte bl.a. upp civilsamhällets betydelse för utvecklingen av Östergötland och hur vi från regionen vill stärka vår samverkan med civilsamhällets aktörer på olika sätt. Under förmiddagen bjöds också tre intressanta föredrag, med Emma Engström från Institutet för framtidsstudier, Jacob Borssén från Ungdomsbarometern och Lars Svedberg från Ersta-Sköndal. Dessutom avslutades förmiddagen med sång och musik med Louise Hoffsten med ackompanjatör!

  Medverkan på Regionens pensionärsråd
  I går torsdag var jag inbjuden till årets och mandatperiodens sista sammanträde med Regionens pensionärsråd. Som tidigare ordförande för rådet, var det roligt att komma tillbaka, och få möjlighet att berätta lite om det politiska arbetet inför en ny mandatperiod. Hur den politiska organisationen kommer att se ut, vilka politiker som ingår i de olika presidierna och vad som är höjdpunkterna i Östgötasamverkans förslag till Treårsbudget 2023-2025. Rådets ledamöter hade också bra frågor och medskick i det fortsatta arbetet.

  Möte med Regionalt Kompetensforum
  Idag fredag träffades Regionalt Kompetensforum för sista gången denna mandatperiod. Forumet, som hålls samman av Region Östergötland, samlar aktörer inom kompetensförsörjning i Östergötland. Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, kommunerna, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Trygghetsrådet, Linköpings Universitet m.fl. Vid dagens möte genomfördes dels en runda där alla fick berätta om aktuella frågor i respektive organisation med både utmaningar och goda exempel, dels ett tematiskt pass kring personer som står långt från arbetsmarknaden, med medverkan från Arbetsförmedlingen, Valdemarsviks kommun, Stångåstaden och Världens mammor. Intressant, aktuellt och en hel del positivt!

  Nu väntar lite möjlighet till helgledigt. Med förra helgens rekordvärme ännu i färskt minne, talar nu väderprognosen som snöfall i helgen!! Men, oavsett vad det blir för väder, hoppas jag att ni alla får en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se