• Nyhetsbrev vecka 46

  Hej!

  Sedan jag skickade ut förra veckans nyhetsbrev, har en majoritet av dagarna tillbringats i Helsingborg, för såväl Kristdemokraternas riksting som Sveriges Kommuner och Regioners kongress. Lite luckor innan och under de stora mötena, gav också lite möjlighet att se lite av den trevliga skånska staden, även om höstvädret med både regn, blåst och lite blötsnö, kanske inte var det mest idealiska… Om de båda konferenserna och en del annat som också hunnits med i veckan, kommer här som vanligt några rader i nyhetsbrevet. Trevlig läsning!

  Engagerad östgötsk delegation på Kristdemokraternas riksting
  Förra helgen genomfördes Kristdemokraternas riksting i Helsingborg. Ombud från partidistrikten runt om i landet samlades för att behandla mer än 400 motioner, en familjepolitisk proposition och välja partistyrelse, men förstås också lära känna partivänner från olika delar av landet, lyssna på hälsningar från systerpartier från andra länder och samtala med utställare från organisationer och företag. Den östgötska delegationen var tämligen stor med ombud, ersättare och övriga deltagare. Flera gjorde inlägg i debatten och stämningen var god på östgötabänken. Och mycket glädjande valdes hela två östgötar in i partistyrelsen, då både Annicki Oscarsson och Kjell O. Lejon fick rikstingets förtroende att under de kommande två åren vara ersättare i partistyrelsen. Stort grattis till er båda!

  Måndagsmöte där ekonomi och Covid-19 var i fokus
  Även denna vecka var det två frågor som fick extra fokus på måndagsmötet med Östgötasamverkan, regionens ansträngda ekonomiska läge och den ökande spridningen av Covid-19. När det gäller arbetet med att vända den ekonomiska trenden och komma till rätta med regionens stora ekonomiska underskott, finns nu flera åtgärder på gång eller under planering, och även om läget är mycket besvärligt, finns ändå en förhoppning om att den stärkta krismedvetenheten i hela organisationen och de planerade åtgärderna ändå ska kunna vända utvecklingen i en positiv riktning. När det gäller smittspridningsläget för Covid-19 är det istället en kraftig försämring av ett tidigare lugnt läge, där ökningen från förra veckan till denna på nationell nivå var över 30 procent. Och antalet personer i behov av sjukhusvård i Östergötland är nu över 70 personer. Samtidigt är vaccinationen i full gång, och det är viktigt att alla i framförallt riskgrupper vaccinerar sig!

  Studiebesök i rådhuset i Helsingborg
  I tisdags eftermiddag bjöd Kristdemokraternas kommunalråd i Helsingborg, Lars Thunberg, in till det vackra och historiskt intressanta rådhuset i staden, för rundvandring och information om såväl husets historia som om hur det politiska arbetet i kommunen, med Kristdemokraterna som en del av styret, bedrivs. Både en imponerande byggnad och imponerande att Kristdemokraterna varit med och styrt kommunen sedan 2006! Dessutom en mycket passande aktivitet, innan Sveriges Kommuner och Regioners kongress inleddes i Helsingborg senare på tisdagseftermiddagen med partigruppmöten. Stort tack för att vi fick komma på studiebesök!

  Aktiv kristdemokratisk delegation på SKR:s kongress
  Tisdag till torsdag i denna vecka hölls mandatperiodens ordinarie kongress för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i Helsingborg. Kommun- och regionpolitiker från alla Sveriges län, representerande alla riksdagspartier, är ombud och på dagordningen står behandling av motioner inom ett stort antal ämnesområden, liksom fastställande av SKR:s inriktningsdokument för mandatperioden. Dessutom gästades kongressen av statsminister Ulf Kristersson, som efter ett kort inledningsanförande svarade på frågor från flera ombud. Kristdemokraternas delegation var mycket aktiv både genom att vi inför kongressen lämnat in flera motioner, men också i engagerade inlägg i debatterna. Själv talade jag om såväl behovet av statligt ansvar för den luftburna vården (ambulanshelikoptrar och ambulansflyg) för att få en mer jämlik vård över landet, som om vikten av att tydliggöra regionernas ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna, där såväl länsstyrelserna som andra statliga myndigheter fortfarande har kvar vissa uppdrag som inte bidrar till tydligheten om var ansvaret finns. God stämning i den kristdemokratiska delegationen, och möjlighet att lära känna några nya bekantskaper bland ombuden lite bättre. Tack till alla för gott samarbete!

  Möte med Regionalt kompetensforum
  Idag fredag var det på förmiddagen möte med Regionalt Komptensforum, där Region Östergötland, samlar branschorganisationer, näringslivsorganisationer, myndigheter, folkbildning m.fl. kring regionala kompetensförsörjningsfrågor. Vid dagens möte ägnades en hel del tid åt att de olika aktörerna i forumet gavs möjlighet att ge sina reflektioner kring den nyligen publicerade underlaget från Skolverket kring planering och dimensionering av gymnasieskolan, som är framtaget utifrån de rapporter som regionerna i sitt nya uppdrag på området, sände in under våren 2023, bl.a. med utgångspunkt från fakta och synpunkter från RKF:s deltagare. Relevanta och viktiga reflektioner, som kan tas med i det fortsatta arbetet. Vidare diskuterade forumet kring arbetsformerna för kommande år, bl.a. utifrån det uppdrag i regionens Treårsbudget 2024-2026 om att inrätta branschdialoger, ett uppdrag som emanerar från diskussioner i just RKF.

  Möte med Region Kalmar län om fortsatt samverkan på tillväxtområdet
  Fredagen har fortsatt nu på eftermiddagen med ett digitalt avstämningsmöte med Region Kalmar län, utifrån den avsiktsförklaring som både regionernas regionutvecklingsnämnder beslutat om tidigare under hösten. Avsiktsförklaringen har sedan dess tagits vidare i en handlingsplan för hur vi konkret tar samverkan kring investeringsfrämjande arbete, besöksnäringsfrämjande arbete samt kompetensförsörjning och kompetensutveckling, vidare. Från politiskt håll deltog i dagens möte jag och Eva Andersson (S) från vårt nämndpresidium samt Karin Helmersson (C) och Pär-Gustav Johansson (M) från deras nämndpresidium. Tillväxtcheferna Malin Thunborg, Östergötland och Sofia Seifarth, Region Kalmar län har tagit fram förslaget till handlingsplan, och med på mötet var också besöksnäringsstrategerna från Östergötland; Hanna Nord och Therese Rahnel. Positivt att vi fortsätter vår samverkan med Region Kalmar län kring dessa viktiga tillväxtsfrågor!

  Nu är det snart dags att bege sig hemåt från regionhuset, och helgen står för dörren. Själv känner jag ett visst behov av att ta det lite lugnare efter två intensiva veckor, och inför fler innehållsrika veckor som väntar. Vi får se om jag lyckas med det… I vilket fall som helst önskar jag er alla en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd • Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se