• Nyhetsbrev vecka 47

  Hej!

  Under hösten har det varit många intensiva och innehållsrika arbetsveckor, och den gångna veckan är inget undantag! Tvärtom kan den säkert kvala in som en av de intensivare… Men, väldigt mycket roligt har hänt och skett. Några nedslag i alla veckans aktiviteter ska jag försöka göra i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Många gäster och teman på veckans måndagsmöte
  Veckans måndagsmöte med Östgötasamverkan; Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna, hade ovanligt många gäster. Först ut var Anna-Carin Dahlgren, tandvårdsdirektör, som föredrog ett par aktuella ärenden inom Folktandvården. Sedan var fokus på behandlingen av olika tidigare inlämnade politiska förslag (motioner och nämndinitiativ) inom mödrahälsovård/förlossningsvård med Tobias Ekenlie, centrumchef för barn- och kvinnocentrum och Mats Mellqvist, ansvarig strateg på hälso- och sjukvårdsenheten på regionledningskontoret. Nästa tema var regionens operationskapacitet med de fyra centrumcheferna Eva-Lena Zetterlund (Sinnescentrum), Magnus Janzon (Hjärtcentrum), Ida Dånmark (Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård) och Tobias Ekenlie (Barn- och kvinnocentrum). Slutligen gästades måndagsmötet av HR-direktör Zilla Jonsson för diskussion om genomförandet av Östgötasamverkans förslag om höjt OB-tillägg.

  Genomgång av budgetuppdrag till RUN med ansvariga chefer
  Måndagseftermiddagen inleddes med ett möte med ledningsgruppen för regional utveckling, där regionutvecklingsdirektör Richard Widén och de olika enhetscheferna inom regional utveckling ingår; Malin Thunborg (tillväxt), Lotten Carlsson (regionala utvecklingsprojekt), Anna Lindberg (internationell samverkan), Anders Bäckstrand (samhällsplanering) och Anna Lewau (hållbarhet). Tillsammans med Anna Drake af Hagelsrum (L), politisk sekreterare och blivande ledamot i regionutvecklingsnämnden, gick jag igenom de uppdrag från Östgötasamverkans treårsbudget som är riktade till RUN. Det blev ett bra samtal som viktig grund för utformandet av årsplan för nämnden och arbetet under det kommande året.

  Besök på medlemsmöte för Kristdemokraterna i Vadstena
  På måndagskvällen var jag inbjuden till medlemsmöte för Kristdemokraternas partiavdelning i Vadstena. För ett intresserat och engagerat gäng kristdemokrater med ordförande och gruppledare Patrik Stenlund i spetsen, fick jag möjlighet att berätta om det nya styret i regionen, om kristdemokratiska förslag i den sakpolitiska överenskommelsen för mandatperioden och aktuell treårsbudget och också få kloka medskick från deltagarna. Tack så mycket för att jag fick gästa er!

  Sammanträde med Politiska ledningsgruppen
  Tisdagsförmiddagen innebar sammanträde med politiska ledningsgruppen (PLG), som för första gången på åtta år leddes av Marie Morell (M), som nyvald ordförande i regionstyrelsen. PLG fick bl.a. en aktuell genomgång av det ekonomiska läget i regionen från ekonomidirektör Josefin Bjäresten och aktuellt läge i hälso- och sjukvården från vårddirektör Ninnie Borendal Wodlin.

  Regionfullmäktige med budgetbeslut och valärenden
  I onsdags var det så dags för regionfullmäktiges sammanträde med beslut om Treårsbudget 2023-2025 som det största beslutsärendet. I de östgötska tidningarna hade vi från Östgötasamverkan debattartiklar i onsdagsutgåvorna kring vårt budgetförslag (se länkar nedan!). Efter dagens längsta debatt var det slutligen dags för beslut, och som väntat vann Östgötasamverkans treårsbudget bifall hos en majoritet av regionfullmäktiges ledamöter! Du kan läsa mer om budgeten här: (https://wp.kristdemokraterna.se/regionostergotland/regionfullmaktige-har-antagit-ostgotasamverkans-budget/). Vid regionfullmäktiges sammanträde genomfördes också en lång rad val till olika förtroendeuppdrag nästkommande mandatperiod. Många kristdemokrater valdes till olika viktiga uppdrag för nästa mandatperiod. För första gången någonsin har Kristdemokraterna nästa mandatperiod två regionråd; jag själv som ordförande i regionutvecklingsnämnden och Annicki Oscarsson som förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Därutöver har vi flera andra ordförandeposter, däribland Elvira Wibeck som förste vice ordförande i regionfullmäktige, Anders Eksmo som ordförande i beredningen för hållbarhet och hälsa och Lena Käcker Johansson som ordförande i beredningen för behovsstyrning 1. Många gratulationer till alla som valts till förtroendeuppdrag för kommande mandatperiod!
  Här är länkar till debattartiklarna om treårsbudgeten:
  Corren: (https://corren.se/debatt/artikel/ostgotasamverkan-gor-en-nystart-i-regionen-nu-hojer-vi-ob-tillagget-/lq3y6ddj)
  Norrköpings Tidningar: (https://nt.se/debatt/artikel/en-nystart-i-regionen-med-ostgotasamverkan/lz352pqj)
  Motala-Vadstena Tidning: (https://mvt.se/debatt/artikel/-en-nystart-med-ostgotasamverkan/jv35g6pl)
  Folkbladet: (https://folkbladet.se/debatt/artikel/sjukvarden-ar-i-ett-akut-lage-i-region-ostergotland/lq3y9yej)

  Strategiseminarium med nuläge och framåtblickar
  I går torsdag bjöds förtroendevalda i regionfullmäktige, regionstyrelsen och nämnderna in till strategiseminarium i Renströmmen i Norrköping. På programmet stod bl.a. föredrag från Anders Ekholm, senior rådgivare på Institutet för framtidsstudier, korta lägesrapporter från flera av regionens direktörer och fördjupande seminarier kring några av regionens ansvarsområden.

  Extra partidistriktsårsmöte i regionhuset
  På torsdagskvällen hölls extra partidistriktsårsmöte, eller som vi ibland gärna säger – Höststämma, för Kristdemokraterna i Östergötland. Mötet arrangerades i Sessionssalen i Regionhuset, där vi inledde med att på storbild se och höra ett tal av partiledare och vice statsminister Ebba Busch. Därefter fick jag chans att berätta lite om det nya styret i regionen, om framgång för KD-politik i sakpolitisk överenskommelse och treårsbudget och kort om hur många och vilka tunga förtroendeuppdrag Kristdemokraterna ansvarar för i regionen kommande mandatperiod. Stämmoförhandlingarna leddes galant av ett stämmopresidium bestående av ordförande Annelie Noort, vice ordförande Niclas Clarén och sekreterare Simone Öhrn. Beslut togs bl.a. om budget och verksamhetsplan för 2023. Tack till alla som gjorde insatser i samband med årsmötet, och väldigt roligt att se sessionssalen fylld av kristdemokrater!

  Möte med Länsstyrelsens ledning
  Regelbundet möts representanter för regionens politiska- och tjänstemannaledning med ledningen för Länsstyrelsen i Östergötland, med landshövding Carl Fredrik Graf och länsråd Ann Holmlid i spetsen. I dag på eftermiddagen var ett sådant möte. Som tillträdande ordförande i regionutvecklingsnämnden deltog jag för första gången i den mötesformen. På dagordningen stod information om aktuella frågor i respektive organisation, men också föredragning av säkerhetsläget i vår omvärld från biträdande försvarsdirektör Andreas Lundberg. Ett intressant möte med viktiga diskussioner.

  Även om det kan vara lite svårt att tro är det nu inte bara helg, utan Första Adventshelg! Det känns ändå fint att få gå in i adventstiden. Även om aktivitetstakten är fortsatt hög kommande veckor, kanske ändå den mest intensiva perioden har klarats av…vi får se! Jag vill i alla fall önska er alla en riktigt trevlig helg och ett fint Första Adventsfirande!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se