• Nyhetsbrev vecka 48

  Hej!

  Vi är inne i december månad och inte bara året utan också mandatperioden närmar sig sitt slut. Det är flera möten som är ’mandatperiodens sista’ och det är julavslutningar med avtackning av förtroendevalda som inte fortsätter nästa mandatperiod. Det är alltid speciella tider, men särskilt är det förstås för oss som efter årsskiftet, då den nya mandatperioden är i gång på allvar, får gå från opposition till att vara med och styra. Det är mycket uppladdning och förberedelser för det just nu, samtidigt som avslutningen av den gamla mandatperioden pågår. Några nedslag i det som hänt och skett i veckan kommer här i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Måndagsmöte med fokus på årsplaner
  När regionfullmäktige i förra veckan beslutade om ny Treårsbudget 2023-2025, blev det helt klart vilka uppdrag fullmäktige har gett till nämnderna för nästa år, och därmed kan nämndernas årsplaner färdigställas. Arbetet har redan pågått ett tag, utifrån den föreslagna treårsbudgeten, men nu vet vi säkert hur uppdragen blev. Därför ägnades veckans måndagsmöte en del till att stämma av och återkoppla läget för framtagandet av de olika årsplanerna. Mötet gästades också som vanligt av regiondirektör Krister Björkegren, som informerade om flera aktuella ärenden inom regionens olika ansvarsområden.

  KD-gruppledare i möte med sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson
  I tisdags morse var Kristdemokraternas gruppledare i landets alla regioner, inbjudna till ett digitalt möte med sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Vi fick både information direkt från ministern om aktuella frågor från departementet, och hann med en runda bland regiongruppledarna om hur det ser ut med styren, politiska konstellationer och kristdemokratiska ansvarsområden runt om i regionerna. Tanken är att mötena mellan ministern och gruppledarna ska ske regelbundet framåt.

  Energifrågor och regionens skolor i fokus på presidiemöte
  Tisdagsförmiddagen innehöll också mandatperiodens sista presidiemöte med regionutvecklingsnämndens presidium. Presidiemötet gästades av Erik Gottborn, strateg på enheten för samhällsplanering, som redogjorde för projektet ELsmarta Östergötland, som knyter an till tre av regionens fem styrkeområden, och har finansiering från EU:s återhämtningsfond React. Syftet är att stärka samverkan och samarbete mellan olika aktörer i regionen kring energifrågor. Presidiemötet fick också en genomgång över hur vi bättre kan presentera hur mycket extern finansiering Region Östergötland får inom regional utveckling, från t.ex. EU:s strukturfonder och statliga Vinnova, som är medel som är utöver nämndens egen budget. Detta presidiemöte var också ett sådant där vi stämmer av läget med skolledningarna på regionens skolor, dels Lunnevads folkhögskola och dels Naturbruksgymnasiet i Östergötland. Ingela Appelsved, som numera är skolchef får båda skolformerna, och Wolfgang Johansson, som varit tillförordnad rektor på Lunnevad under hösten, deltog i den mötesdelen.

  Regionen och länsstyrelsen i möte med näringslivsorganisationer
  På tisdagseftermiddagen var det dags igen för möte mellan Region Östergötland, Länsstyrelsen och östgötska näringslivsorganisationer. Denna gång deltog Östsvenska handelskammaren, Almi och LRF. Värd för mötet, som hölls på Linköpings slott, var landshövding Carl Fredrik Graf och från Länsstyrelsen deltog också praktikant Ninos Simsek. Från Region Östergötland deltog Eva Andersson och jag från regionutvecklingsnämndens presidium och Malin Thunborg, chef för enheten för tillväxt. Bland de frågor som stämdes av var bl.a. lågkonjunktur, el- och energipriser och krisberedskap.

  Julavslutning med Kristdemokraternas regiongrupp
  Tisdag kväll hölls mandatperiodens sista gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp. Utöver några korta informationer om aktuella frågor, bestod huvuddelen av mötet av julavslutning och avtackning av ledamöter som lämnar regiongruppen i samband med årsskiftet. Tommy Sennehed, som varit med i mer än 30 år avtackades, Stefan Redéen som varit med sedan valet 2010, och Annelie Noort och Lars Roxå, som gjort goda insatser i RUN respektive TSN under slutet av denna mandatperiod. Återigen stort tack till er alla fyra för era insatser och särskilt lycka till Annelie och Lars som fortsätter med tunga kommunpolitiska uppdrag nästa mandatperiod!

  Mandatperiodens sista sammanträde med Regionutvecklingsnämnden
  I onsdags genomfördes mandatperiodens sista sammanträde med Regionutvecklingsnämnden. Efter ett par lite kortare nämndsammanträden under hösten, hade vi denna gång en diger ärendelista för ett heldagsmöte. Utöver informations- och beslutsärenden, gavs nämndledamöterna möjlighet att reflektera över relevanta medskick till nästa mandatperiods nya nämnd. Dessutom tackades de nämndledamöter och ersättare som helt lämnar regionpolitiken i samband med mandatperiodsskiftet, och vi tackade varandra för gott samarbete under mandatperioden.

  Studiebesök hos barn- och ungdomshälsan i Norrköping
  I går torsdag gjorde vi från Östgötasamverkan; Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna, ett antal studiebesök och hade ett par möten i Norrköping. Först ut var ett besök på barn- och ungdomshälsan som är lokaliserad till Cityhälsan Söder (Hageby vårdcentral), där vi träffade Malin Creutz, som är verksamhetschef för alla barn- och ungdomshälsor i regionen, Ingela Björklund, verksamhetschef för BUP i Östra Östergötland och Kristin Ljungemyr, biträdande verksamhetschef för BUP Linköping. Bra information och viktiga samtal om hur tillgängligheten på olika sätt kan stärkas.

  Lunchmöte med läkarstudenter och lärare på Vrinnevisjukhuset
  Dagen gick vidare med ett intressant lunchmöte på Vrinnevisjukhuset där vi träffade tre läkarstudenter och två lärare på läkarprogrammet vid Linköpings Universitet. Sedan några år tillbaka har läkarprogrammet fyra huvudorter, utöver Linköping bedriver Linköpings Universitet utbildning under de senare terminerna även i Jönköping, Kalmar och Norrköping. Nu fick vi möjlighet att höra mer om hur studenterna och lärarna upplevt de första åren med det upplägget, och få viktiga medskick för framtida samarbete mellan universitetet och regionen.

  Studiebesök på Barnkliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping
  Efter lunch väntade ytterligare ett intressant studiebesök. Denna gång på Barnkliniken på Vrinnevisjukhuset, där vi utöver ett bra samtal med ledningen för kliniken, fick en rundvandring på bl.a. neonatalavdelningen, barnsmärtenheten och barnakuten. Fin verksamhet och i delvis nya och ändamålsenliga lokaler!

  Möte med medicinkliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping
  Dagen i Norrköping avslutades med ett möte med ledningen för Medicinkliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Det är dessvärre ett mycket besvärligt läge för kliniken, främst beroende på stor brist på sjuksköterskor. Antalet bemannade vårdplatser som kan hållas igång, är därför betydligt färre än vad som skulle behövas. Det står helt klart att stora insatser behövs för att fortsatt klara vården på denna och flera andra kliniker inom den östgötska vården. För att öka attraktiviteten i att arbeta i dygnet-runt-verksamhet som sjuksköterska lägger Östgötasamverkan till nästa veckas regionstyrelsesammanträde fram det i budgeten aviserade förslaget om höjt OB-tillägg. Det är ett första steg, men fler behövs framåt!

  Nu väntar andra adventshelgen och jag hoppas att ni alla får en riktigt trevlig sådan!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Oppositionsråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se