• Nyhetsbrev vecka 48

  Hej!

  Veckans nyhetsbrev skriver jag på tåget hem från Stockholm, där jag varit på olika möten sedan i onsdags. Ett inställt tåg ledde till ombokningar som innebär tågbyte. Förhoppningsvis når jag Linköping innan kvällen är slut… Men, i vilket fall som helst kommer här en kort resumé av veckan i regionpolitiken. Trevlig läsning!

  Samverkansmöte med Länsstyrelsen Östergötland
  Veckan började tidig måndagsmorgon med årets sista samverkansmöte mellan Region Östergötland och Länsstyrelsen i Östergötland. Ordförande i regionstyrelsen, regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden, ackompanjerade av regiondirektör och regionutvecklingsdirektör möter landshövding, länsråd och tillväxtdirektör från Länsstyrelsen. På dagordningen för mötet stod bl.a. energifrågor, samverkan kring brottslighet i länet och former för vår fortsatta samverkan.

  Måndagsmöte med fokus på uppföljning av budgetuppdrag
  Måndagsförmiddagen fortsatte med ordinarie måndagsmöte med ledningen för Östgötasamverkan. En stor del av mötet ägnades denna gång åt att följa upp alla uppdrag till nämnderna i Treårsbudgeten 2023-2025. Har uppdragen utförts, vad återstår och vilka ytterligare åtgärder behöver sättas in? Det står klart att en hel del är klart, ytterligare en hel del närmar sig färdigställande, medan andra uppdrag behöver fortsätta arbetas med under 2024.

  Kompetensförsörjningsstrategi på extra presidiemöte med RUN:s presidium
  I måndags eftermiddag hade vi ett extra presidiemöte med regionutvecklingsnämndens presidium. Anledningen till mötet var att vi gick igenom, diskuterade och lämnade synpunkter på det första utkastet till ny kompetensförsörjningsstrategi inom ramen för regionens regionala utvecklingsansvar. Uppdraget att ta fram strategin beslutades av regionutvecklingsnämnden i november 2022, och under det gångna året har arbetet pågått, med bl.a. en lång rad dialogmöten med olika berörda aktörer i Östergötland. Vi var överens om att det var ett bra förslag och kunde komma med några mindre justeringsförslag. Planeringen är att strategin slutligt ska beslutas av nämnden i februari 2024.

  Möte med större företag i Östergötland
  På tisdagsförmiddagen hölls årets sista möte med Östergötlands större företag, som landshövdingen bjuder in till på Linköpings slott. Från Region Östergötland deltar jag och Eva Andersson (S) från regionutvecklingsnämndens presidium, och jag fick också som nämndens ordförande möjlighet att ge en rapport från aktuella frågor inom regionens olika ansvarsområden. Temat för mötet var annars säkerhetsläget i omvärlden, med medverkan från bl.a. Väderstadverken som bl.a. gjort en hel del insatser i Ukraina, SAAB i Linköping som har fått starkt ökad produktion på grund av omvärldsläget och MSB som också fått mer att göra på senare tid. Intressanta föredragningar i turbulent tid.

  Beslut att ta fram strategier för näringsliv och innovation på årets sista RUN
  I onsdags var det dags för årets sista sammanträde med regionutvecklingsnämnden. På dagordningen stod bl.a. beslut om att ta fram näringslivsstrategi och innovationsstrategi – två strategier som blir en brygga mellan den övergripande regionala utvecklingsstrategin och det konkreta arbetet runt om i länet. Du kan läsa mer om beslutet här: (https://www.regionostergotland.se/ro/nyheter/nyheter/2023-11-29-regionen-tar-fram-strategier-for-naringsliv-och-innovation). Nämnden hade också besök av både RF-Sisu Östergötland och Bildningsförbundet Östergötland, som båda berättade om sina respektive verksamheter, och uppdrag från regionutvecklingsnämnden.

  Gruppmöte med Kristdemokraternas SKR-grupp och beredningssammanträde
  Onsdag och torsdag innebar också sammanträdesdagar i Stockholm på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), med såväl gruppmöte med Kristdemokraternas SKR-grupp som beredningssammanträde med beredningen för tillväxt och regional utveckling (TRU-beredningen). På onsdagens gruppmöte fick vi bl.a. information om statsbudgeten från Kristdemokraternas ekonomiskpolitiske talespeson Hans Eklind och diskuterade viktiga frågor i de olika beredningarna. På torsdagen föregås beredningssammanträdena av en gemensam politikerinfo, som denna gång hade temat hur vi får bukt med gängkriminalitet, med bl.a. justitieminister Gunnar Strömmer som medverkande. På beredningens möte fick vi bl.a. två intressanta föredragningar kopplat till hur samhället hanterar och påverkas av stora industrietableringar på olika håll i landet, framförallt i norra Sverige.

  Möte med politiska styrgruppen för strukturfonderna i Östra Mellansverige
  På torsdagseftermiddagen sammanträdde också den politiska styrgruppen för strukturfonderna i Östra Mellansverige. I styrgruppen ingår ordförandena i regionutvecklingsnämnderna i de fem regionerna i Östra Mellansverige (Östergötland, Sörmland, Örebro län, Västmanland och Uppsala län). Gemensamma ställningstaganden till en del nationella frågor och redovisning av pågående gemensamma strukturfondsprojekt stod bl.a. på dagordningen.

  Politikerforum – dialog med regeringen om regionala utvecklingsfrågor
  Arbetsveckan i regionpolitiken avslutades torsdag-fredag med Politikerforum. I går torsdag förmöte med alla regioner och idag fredag själva dialogen med regeringen. Forumet leds av statssekreterare Dan Ericsson (KD) och på dagordningen fanns flera aktuella frågor. Regeringens forsknings- och innovationsproposition, EU:s sammanhållningspolitik och kommande översyn av landsbygdspolitiken var några av frågorna. Dessutom gästade civilminister Erik Slottner (KD) forumet för att tala om digital konnektivitet och digitalisering. Bland regionföreträdarna var vi fyra kristdemokrater; Mia Frisk från Region Jönköpings län, Birgitta Sacrédeus från Region Dalarna, Anna Ekberg från Region Blekinge och undertecknad.

  Nu stundar den första Adventshelgen och jag hoppas att ni alla får en riktigt fin sådan!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd – Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se