• Nyhetsbrev vecka 49

  Hej!

  Den här veckan har inte bara varit en innehållsrik arbetsvecka. Veckan inleddes med att min födelsedag inföll i måndags. Inte någon stor jämn födelsedag, men ger ändå en lite speciell prägel på dagen. Stort tack till alla som på olika sätt uppmärksammade den! Några glimtar från vad som i övrigt har föregått inom regionpolitiken i veckan, kommer här i nyhetsbrevet. Trevlig läsning!

  Heldags måndagsmöte med kick-off med nya i nämndpresidier
  Veckans måndagsmöte var ovanligt på flera sätt. Till att börja med hade vi förflyttat oss från regionhuset till ett konferensrum på Hotell Ekoxen tvärs över gatan, mötet pågick inte bara på förmiddagen som brukligt utan hela dagen, det var fler gästande direktörer än vanligt och, framförallt, deltog alla de som efter årsskiftet kommer att ingå i Östgötasamverkans ledning. Det innebar att Annicki Oscarsson, som från 1 januari är hälso- och sjukvårdsnämndens förste vice ordförande och därmed Kristdemokraternas andra regionråd, deltog, liksom Anna Nilsson (M), tillträdande förste vice ordförande i regionutvecklingsnämnden och Annette Ohlsson (M), blivande förste vice ordförande i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden. De gästande direktörerna; regiondirektör Krister Björkegren, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Annica Öhrn, ekonomidirektör Josefin Bjäresten, de båda vårddirektörerna Jessica Frisk och Ninnie Borendal Wodlin och Ellinor Johansson, planeringschef på produktionsenhet hälso- och sjukvård, informerade bl.a. om aktuella frågor i de olika nämnderna och om läget för vårdplatser, tillgänglighet och operationskapacitet. Det förlängda måndagsmötet diskuterade också det pågående arbetet med nämndernas årsplaner och en hel del planering inför våren.

  Gästspel vid kompletterande undertecknande av överenskommelse med civilsamhället
  För fyra år sedan skedde ett högtidligt undertecknande av en överenskommelse mellan Region Östergötland och olika aktörer inom det östgötska civilsamhället. Efter en process med dialog om vilken roll den idéburna sektorn kan ha i förhållande till regionens olika ansvarsområden, hade en överenskommelse formerats och kunde undertecknas av företrädare från en lång rad aktörer. Under denna mandatperiod har dialogen med aktörerna fortsatt, där ansvaret har legat på regionutvecklingsnämndens beredning för folkhälsa. I måndags kväll var det dags för ytterligare fyra organisationer att skriva under överenskommelsen vid en liten ceremoni i regionhusets foajé. Vi från den tillträdande politiska ledningen, fick möjlighet att gästa arrangemanget och säga några uppskattande ord till aktörerna och lyfta fram civilsamhällets roll i den nyligen beslutade Treårsbudgeten.

  Debattartiklar om Östgötasamverkans förslag för kollektivtrafik i landsbygd och stad
  I veckan har vi från Östgötasamverkan haft ett par debattartiklar i länets tidningar om våra förslag i den på regionfullmäktige antagna treårsbudgeten, för utvecklingen av kollektivtrafiken både på landsbygd och i städer. Tillträdande ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden Jan Owe-Larsson (M) tillsammans med mig och Alexander Höglund (L) som gruppledare, står som undertecknare. Länkar till debattartiklarna finns här:
  Norrköpings Tidningar 5 december: (https://nt.se/debatt/artikel/starkt-kollektivtrafik-i-bade-landsbygd-och-stader/lq3k6w1j)
  Östgöta Correspondenten 6 december: (https://corren.se/debatt/artikel/starkt-kollektivtrafik-i-bade-landsbygd-och-stader/lq37n9pj)

  Beslut om satsning på primärvården på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde
  I tisdags genomfördes mandatperiodens sista sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden. Från Kristdemokraterna höll som vanligt Lena Käcker Johansson, Birre Waern och Simone Öhrn fanan högt. Bland beslutsärendena på nämndmötet fanns bl.a. en särskild satsning på primärvården på 90 miljoner kronor. Du kan läsa mer om beslutet i en nyhetsartikel från Folkbladet här: (https://folkbladet.se/nyheter/artikel/sa-blir-satsningen-pa-primarvarden-sd-fick-igenom-gratis-halsosamtal/rx3221gr).

  Beslut om OB-tillägg på regionstyrelsens sammanträde
  På onsdagen var det regionstyrelsens tur att sammanträda. Eftersom ny regionstyrelse valdes redan på regionfullmäktige 1 november, är det redan innan årsskiftet Marie Morell (M) som leder sammanträdet. Från Kristdemokraterna är Anders Eksmo och Martin Zetterlund fortsatt våra representanter. Bland många ärenden på sammanträdets dagordning fanns bl.a. beslut om införande av höjt OB-tillägg för framförallt sjuksköterskor som arbetar i dygnet-runt-verksamhet på sjukhusen. Det är i den gruppen flest sjuksköterskor har slutat och det finns som störst behov av att försöka behålla och få tillbaka personal för att kunna utöka antalet bemannade vårdplatser och därmed kunna korta köerna i vården. Därför är denna satsning mycket angelägen. Du kan läsa mer i nyhetsartikel från Corren här: (https://corren.se/nyheter/ostergotland/artikel/snart-infors-nya-ob-tillagget-for-vardpersonal-75-procent-mer-har-ar-yrkesgrupperna-som-ingar/jv35znpl).

  Styrelsemöte med Almi Östergötland
  I går torsdag sammanträdde styrelsen för Almi Östergötland. Även om det sedan länge inte finns några pandemirelaterade restriktioner som hindrar fysiska styrelsemöten, har styrelsen tidigare beslutat att genomföra ett ordinarie styrelsemöte digitalt. Därför kopplade jag igår förmiddag upp mig från skrivbordet i regionhuset, istället för att traska bort till Almis lokaler i andra änden av S:t Larsgatan. På dagordningen för mötet stod utöver sedvanliga rapportpunkter och återkommande verksamhetsuppföljning också bolagsstyrningsrapport för överlämnande till den regionala ägaren – Region Östergötland, redovisning av enkät om styrelsearbetet och Compliancerapport om hur väl bolaget lyckas undvika och upptäcka eventuella mindre seriösa aktörer av olika slag som efterfrågar Almis tjänster.

  Prioriteringsmöte med Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige
  Idag fredag har det varit prioriteringsmöte med Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige i Stockholm. Även om det handlade om den första prioriteringen av strukturfondsprojekt från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) för den nya, men försenade, strukturfondsperioden i EU (2021-2027), var det den gångna periodens partnerskap (2014-2020) som prioriterade, dock för allra sista gången. I vår börjar det nya partnerskapet sitt arbete. Representanterna från Region Östergötland i partnerskapet blir dock desamma, då Eva Andersson (S) och jag nominerades av regionutvecklingsnämnden på sammanträdet i föregående vecka. Som vanligt fick vi bra föredragningar av representanter från Svenska ESF-rådet (angående socialfonden) och Tillväxtverket (när det gäller regionalfonden). Även de regionalt utvecklingsansvarigas (regionernas) gemensamt utsedda tjänsteperson sammanfattade regionernas samfällda rekommendationer till partnerskapet. Och även detta sista tillfälle lyckades partnerskapet enas om sina prioriteringar och fatta beslut om flera viktiga projekt för såväl stärkt tillväxt som minskat utanförskap!

  När jag skriver dessa rader sitter jag på tåget hem från Stockholm till Linköping, och den tredje adventshelgen väntar. Jag hoppas att ni alla får en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se