• Nyhetsbrev vecka 49

  Hej!

  Veckans nyhetsbrev skriver jag på tåget från Katrineholm till Linköping. Och möten och aktiviteter på annat håll än hemmaplan har helt klart varit temat från veckan, då jag inte alls har varit i regionhuset under veckan. Det har dock varit nog så välfyllt med aktiviteter, och en sammanfattning av det som skett, kommer här som vanligt i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Studieresa till Bryssel med Kristdemokraternas SKR-grupp
  Veckan började redan i söndags med avfärd till Bryssel för studieresa med Kristdemokraternas partigrupp i Sveriges Kommuner och Regioner. Tack vare valframgångar i både kommunval och regionval runt om i landet är vi en ganska stor partigrupp, och ungefär hälften, ca 25 personer, hade möjlighet att följa med på studieresan. Utöver intressant program, är det också värdefullt att få möjlighet att bättre lära känna kollegorna i gruppen, både nya och de som varit med förut. Tommy Bernevång Forsberg, som tidigare arbetade som tjänsteperson med SKR-gruppen, hade kallats in som reseledare. Han hade gjort ett digert program med en lång rad intressanta besök. Jag ska kort ge en resumé över de olika besöken.

  Sveriges ständiga representation vid Europeiska Unionen
  Vi började med att på måndagsmorgonen besöka, det som kan sägas vara Sveriges ambassad vid EU, där man bl.a. arbetar med att förbereda alla möten mellan EU-länderna på ministernivå, ambassadörsnivå och tjänstepersonsnivå. Natali Cikota, som arbetar på en av avdelningarna på representationen, tog emot oss och berättade om arbetet och om hur processerna i stort fungerar i EU.

  Europaparlamentet
  I Europaparlamentet fick vi först en introduktion till parlamentets arbete av en medarbetare på besöksavdelningen i parlamentet. Därefter kom europaparlamentariker Sara Skyttedal och berättade om vad hon och Kristdemokraterna lyckats med politiskt i parlamentet under den gångna mandatperioden. En rundvandring i parlamentet med Saras medarbetare följde, med bl.a. besök i den stora plenisalen och på kontoren för Sara och kollegan David Lega. Besöket avslutades med lunch i parlamentets stora personalrestaurang.

  Svenskt Näringsliv
  Eftermiddagen inleddes med ett besök på Svenskt Näringslivs Brysselkontor, där två av medarbetarna tog emot och berättade om kontorets arbete. Utöver kontakter med företrädare för olika EU-institutioner, bl.a. olika europaparlamentariker, har man också samarbete med sina medlemsorganisationer (bl.a. branschorganisationer i Sverige), med den europeiska organisationen Business Europe och med andra länders motsvarande organisationer.

  Parlamentarium
  Måndagens sista officiella besök blev på Parlamentarium, som bl.a. rymmer en utställning om den (långa) historiska bakgrunden till EU och hur unionen utvecklats sedan bildandet. Innan vi fick tillfälle att vandra runt i utställningen gavs också möjligheten att träffa Kristdemokraternas andra europaparlamentariker David Lega, som kort berättade om vad som är på gång just nu i hans intensiva arbete. Roligt att också David hade tid att möta oss i sitt späckade program! Efter besöket på Parlamentarium tog Tommy Bernevång Forsberg med oss som önskade på en promenad förbi några av de kända EU-byggnaderna i kvarteret Schuman, bl.a. den ursprungliga kommissionsbyggnaden, den byggnad där ministerrådet brukar mötas och den ganska nya byggnad där Europeiska rådet (EU:s stats- och regeringschefer) möts.

  Europeiska regionkommittén
  Tisdagens första studiebesök blev till Europeiska regionkommittén, som samlar 329 förtroendevalda representanter från kommuner och regioner från alla EU-länder. Regionkommittén är ett av två officiella samrådsorgan till parlamentet och kommissionen, och har möjlighet att lämna synpunkter på ärenden som ska beslutas i institutionerna. Sveriges representanter utses via SKR, och Kristdemokraterna har den kommande perioden en ordinarie ledamot (Birgitta Sacrédeus, regionråd i Region Dalarna) och en ersättare (Elisabeth Lann, kommunalråd i Göteborg). Vid besöket medverkade Birgitta och berättade om sitt arbete som förtroendevald, och Peter Jakobsson, som tidigare arbetat som enhetschef på regionkommittén, bor kvar i Bryssel, och ibland kallas in för att ta emot svenska besöksgrupper.

  North Sweden European Office
  Flera svenska regioner har ett eget eller tillsammans med andra regioner ett kontor i Bryssel för att bevaka och påverka EU-frågor. Ett av kontoren är North Sweden European Office, som drivs av Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland-Härjedalen. På tisdagsförmiddagen gjorde vår kristdemokratiska resgrupp ett besök, och togs emot av kontorschef Mikael Jansson med medarbetare. De berättade om sitt bevaknings- och påverkansarbete i EU, vilket visat sig vara framgångsrikt inom flera områden.

  EPP – European People’s Party
  Tisdagen fortsatte med att på eftermiddagen besöka huvudkontoret för vårt kristdemokratiska europeiska parti, EPP – European People’s Party. Vi fick en föredragning om hur EPP är uppbyggt, hur de arbetar, tankar inför nästa års parlamentsval o.s.v. Det är tydligt att den kristdemokratiska grunden är viktig och tydlig i EPP, och det är en särskild känsla att som inte alltid det största partiet i Sverige få tillhöra den största partiet på europeisk nivå!

  Wilfried Martens Center for European Studies
  Det sista studiebesöket i Bryssel innan det var dags för hemresa blev på Wilfried Martens Center för European Studies, som är en utbildningsorganisation och tankesmedja för EPP. Wilfried Martens var från 1979 till 1992 kristdemokratisk premiärminister i Belgien och en av grundarna av EPP. Vi fick veta mer om hur organisationen arbetar och vilka frågor som är aktuella just nu.

  Medverkan i panelsamtal på konferensen ”Besöksnäringen på agendan”
  I onsdags arrangerade Sveriges Kommuner och Regioner och Tillväxtverket den årliga konferensdagen, ”Besöksnäringen på agendan” på Münchenbryggeriet i Stockholm, som samlar aktörer i besöksnäringen och tjänstepersoner och politiker som arbetar med besöksnäringsfrågor. Föredrag i plenum och ett pass med parallella seminarier ingick i programmet, och både entreprenörer, forskare, tjänstepersoner och politiker medverkade. Jag hade förmånen att få medverka i det avslutande panelsamtalet om viktiga frågor för besöksnäringen nu och framåt. Vi var fyra politiker, två riksdagsledamöter från riksdagens besöksnäringsnätverk, en kommunstyrelseordförande och jag som ordförande i regionutvecklingsnämnd. Konferensdagen avslutades med högtidlig utdelning av två priser, ”Årets Ciceron” till en forskare inom besöksnäringsområdet, och ”Stora Turismpriset” till ett besöksmål.

  Möte med styrgruppen för ”En Bättre Matchning” inom Mälardalsrådet
  I går torsdag hölls årets sista möte med styrgruppen för ”En Bättre Matchning” inom Mälardalsrådet, i Kollektivtrafikens hus i anslutning till centralstationen i Stockholm. Mötet gästades av regeringens utredare Peter Horneth, som har uppdraget att utreda framtidens lärarutbildning. Mycket intressant att lyssna till vad utredningen hittills har kommit fram till, och värdefullt att få ställa frågor och samtala med utredaren.

  Rundabordssamtal om järnvägens kompetensförsörjning
  Under lunchen igår torsdag arrangerade Mälardalsrådet ett rundabordssamtal i Kollektivtrafikens hus om järnvägens kompetensförsörjning. Olika personer med koppling till frågan medverkade och berättade om det stora behovet av arbetskraft inom järnvägsområdet, med stora pågående och planerade infrastrukturprojekt. Men också om befintliga och planerade utbildningar, övningsanläggningar och olika samarbeten mellan kommuner, företag och akademi.

  Styrelsemöte med Almi Östergötland
  Igår torsdag eftermiddag var det styrelsemöte med styrelsen för Almi Östergötland. Ett av årets styrelsemöten är digitalt, och gårdagens var årets digitala. Det innebar att jag kunde sitta kvar i ett rum på Kollektivtrafikens hus i Stockholm och delta i styrelsemötet. Flera viktiga diskussioner och informationer om nuläge och framtid stod på dagordningen. Det är glädjande att vi har ett välfungerande Almibolag i Östergötland, som starkt är med och bidrar till den regionala tillväxten.

  Prioriteringsmöte med Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige
  Idag fredag hölls årets sista prioriteringsmöte med Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige. Plats för partnerskapets möten roterar runt bland de fem regionerna i Östra Mellansverige, och i dag hade turen kommit till Region Sörmland, och mötet hölls på Stadshotellet i Katrineholm. Värdregionen ges i mötets inledning möjlighet att presentera aktuella frågor, utmaningar och framgångar för det regionala utvecklingsarbetet inom regionen, varför två strateger från Region Sörmland gav en intressant föredragning. Själva prioriteringsmöte innehöll prioriteringar av projekt inom såväl Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), som Europeiska socialfonden (ESF). Flera bra projekt, bl.a. några östgötska prioriterades.

  Då går snart fredagseftermiddagen och arbetsveckan över i helg. I morgon lördag bjuder Kristdemokraterna i Linköping in till julfrukost med medverkan av riksdagsledamot och familjepolitisk talesperson Camilla Rinaldo Miller. I övrigt hoppas jag att helgen ska kunna bjuda lite ledighet. Vad som än står på ditt program hoppas jag att du får en riktigt fin andra adventshelg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd – Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se