• Nyhetsbrev vecka 5

  Hej!

  Det är fredag eftermiddag igen och helgen närmar sig. Ännu en innehållsrik och varierad arbetsvecka i reigonpolitiken går mot sitt slut. Det finns fortsatt en hel del oro och funderingar kring hur vårdens stora problem ska kunna lösas, inte minst personalbristen. Samtidigt finns en del glädjeämnen och intressanta framtidsfrågor. Ett försök till sammanfattning kommer här i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Utbildningsdag i Jönköping för Kristdemokraterna – många östgötar på plats
  I lördags arrangerade Kristdemokraterna en utbildningsdag för förtroendevalda kristdemokrater i hela landet. På fem platser i landet gavs inblick i regeringsarbetet nationellt, tips för majoritets- respektive oppositionspolitiker, goda råd till presidieledamöter respektive nämndledamöter och möjlighet till erfarenhetsutbyte i ämnesvisa seminarier. Östgötar fanns på plats på utbildningarna i både Stockholm och Örebro, men de allra flesta från Östergötland begav sig till utbildningen i Jönköping, där också några av oss hade fått särskilt ansvar för de ämnesvisa seminarierna. Jag fick förtroendet att ta hand om seminariet kring kultur och fritid, där det blev goda samtal med erfarenheter från region och kommun i flera angränsande län. Utöver de olika utbildningspassen gavs också tillfälle att i pauserna träffa och prata med kristdemokrater från framförallt Östergötland, Småland och Västergötland.

  Måndagsmöte med fokus på digital vård och vårdplatser
  Veckans måndagsmöte hade flera gäster, utöver den sedvanliga uppställningen av direktörer. Bland annat utvecklingsdirektör Robert Ringh som informerade om arbetet med 1177 Direkt, i syfte att utveckla regionens digitala vårdtjänster. Andra gäster var Li Widmark och Malin Sucksdorff, som med inspel från medicinsk direktör Karl Landergren, vårddirektör Ninnie Borendal Wodlin och kommunikationsdirektör Anna Bowall, presenterade den utredning som gjorts av regionens vårdplatskapacitet och förslag på hur den kan stärkas framåt, samt regionens svar på den granskning som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gjort på Universitetssjukhuset.

  Möte med ledningen för Medicinska fakulteten vid Linköpings Universitet
  På tisdagsmorgonen träffade vi från Östgötasamverkan ledningen för Medicinska fakulteten vid Linköpings Universitet. Dekan Lena Jonasson och övriga i fakultetsledningen berättade bl.a. om ambitionen att stärka den kliniska forskningen vid Universitetssjukhuset, där förstås regionen har en viktig roll, samt om hur sjuksköterskeutbildningen kan utvecklas i syfte att både få fler studerande och fler som slutför utbildningen tidigare. Intressanta samtal, som tydligt visar på vikten av god samverkan mellan region och universitet, på alla nivåer!

  Presidiemöte med regionutvecklingsnämndens presidium
  Tisdagsförmiddagen fortsatte med presidiemöte med regionutvecklingsnämndens presidium. Utöver att bereda nästa nämndsammanträde, fick presidiet bl.a. föredragning av det regeringsuppdrag regionerna har fått att ta fram handlingsplaner för att hantera större varsel och neddragningar i respektive geografisk region, från enhetschef Lotten Carlsson. Vi fick också information från strateg Niklas Tideklev om pågående arbete med att utveckla smart specialisering med bl.a. partnerskap för regional innovation, där fler samhällsaktörer än tidigare ska involveras, t.ex. civilsamhället.

  Gemensamt presidiemöte för presidierna i RUN och TSN
  På tisdagseftermiddagen hölls årets första ordinarie gemensamma presidiemöte med presidierna för regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden. Utöver sedvanliga rapport- och informationspunkter, diskuterades bl.a. hur det gemensamma arbetet mellan presidierna och nämnderna kan utvecklas framåt.

  Besök på 20-årsjubileum för FramtidsFrön
  I onsdags firade FramtidsFrön sitt 20-årsjubileum. FramtidsFrön arbetar på uppdrag av kommuner, regionen, Skolverket m.fl. med att inspirera till företagande och entreprenörskap i grundskolan. Verksamheten startade ursprungligen i Linköping, men har sedan spridit sig till fler städer och regioner i landet. Firandet hölls i LINK Business Center i Linköping, och utöver firande bjöds goda möjligheter att träffa flera aktörer inom näringslivets stödsystem som också var där och gratulerade!

  Svenska företag i Indien i fokus för frukostmöte
  I går torsdag började dagen med frukostmötet Skyline, som denna gång bjudit in Cecilia Oskarsson, som arbetar för Business Sweden i Indien. Hon berättade allmänt om det indiska näringslivet och hur det indiska samhället utvecklats på senare år, med fokus på svenska företagsetableringar och handel i landet, och olika små och stora hinder och utmaningar som kan finnas på vägen. Intressant föredrag, och dessutom möjlighet att under den inledande frukosten träffa olika personer från det lokala näringslivet.

  Strategiskt samråd med kommunerna i Östergötland
  Idag fredag hölls mandatperiodens första strategiska samråd mellan kommunerna i Östergötland och Region Östergötland. I samrådet deltar kommunstyrelseordförande och oppositionsrepresentanter från kommunerna, samt ordförande och andre vice ordförande i regionstyrelsen, regionutvecklingsnämnden och trafik- och samhällsplaneringsnämnden. Detta första samråd innehåll en introduktion till samrådets roll och uppgift, men också fokus kring läget i hälso- och sjukvården, processen att ta fram ny kulturplan och olika aspekter av kompetensförsörjningsfrågan. Tre kristdemokrater finns denna period i samrådet; Máire Skogstjärna från Åtvidabergs kommun, Jonni Harrius från Ödeshögs kommun och undertecknad från regionen.

  Då återstår bara för mig att önska er alla en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd • Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se