• Nyhetsbrev vecka 50

  Hej!

  Det är med blandande känslor veckans nyhetsbrev författas. Veckan har tveklöst dominerats av det allvarliga läget för den östgötska hälso- och sjukvården, med en sedan alltför länge pågående vårdplatsbrist och oerhört ansträngt bemanningsläge, som nu ska hantera en kraftig ökning av patienter i behov av vård för Covid-19, RS-virus och säsongsinfluensa. Det har varit det självklara ämnet för flera av veckans möten och kontakter. Samtidigt har veckan bjudit på flera positiva händelser, inte minst inom regionutvecklingsnämndens ansvarsområde. Några axplock av både det oroande och det glädjande kommer därför här i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Måndagsmöte med besök av chefläkarenheten
  Veckans måndagsmöte gästades av regionens chefläkarenhet, med två av chefläkarna; Anna Oscarsson Tibblin och Erik Fransson samt regionens medicinske direktör Karl Landergren. De gav sitt perspektiv på läget på regionens sjukhus, där situationen är mycket allvarligt och påverkar patientsäkerheten negativt. När pandemin inleddes våren 2020, hade Region Östergötland lägst antal vårdplatser per capita i Sverige, och därefter var Östergötland än av de regioner som drabbades värst av pandemin. Sammantaget har det bidragit till att Region Östergötland nu hösten 2022 har flest överbeläggningar i landet och störst andel utlokaliserade patienter. Det är inte något ypperligt utgångsläge när nu ökningen av patienter som behöver vård för Covid-19, RS-virus och säsongsinfluensa ökar kraftigt, och en period av helger väntar. Många olika åtgärder och insatser förbereds för att hantera situationen på kort och lång sikt, men även vi alla som befolkning kan förstås bidra, inte minst genom att vaccinera oss mot Covid-19, och för riskgrupper även mot säsongsinfluensa. Måndagsmötet gästades också av regionutvecklingsdirektör Richard Widén och Anna Lindberg, chef för internationella enheten, för genomgång och rekommendationer kring regionens internationella engagemang.

  Möte med Östergötlands Läkarförening
  På måndagskvällen hade Östergötlands Läkarförening återigen bjudit in till samtal och diskussion med föreningens styrelse kring aktuella frågor inom hälso- och sjukvården. Detta var första mötet sedan det nya styret formerats i regionen, och det var också den konstellationen som var inbjuden. Utöver de ständigt aktuella frågorna kring vårdplatsbrist och samverkan med kommunerna kring medicinskt färdigbehandlade patienter, dryftades också frågor om ledarskap, stöd till chefer, minskad administrativ börda och andel patient-nära arbete. Ett bra och givande samtal – tack för inbjudan!

  Sammanträde med Politiska ledningsgruppen
  I tisdags förmiddag sammanträdde regionens politiska ledningsgrupp (PLG). Huvuddelen av mötet ägnades åt den pågående allvarliga situationen inom den östgötska hälso- och sjukvården, med kraftig ökning av patienter som behöver vård för Covid-19, RS-virus och säsongsinfluensa i en vård redan tyngd av vårdplatsbrist och utarbetade medarbetare. Regiondirektör Krister Björkegren gjorde en omfattande genomgång av läget och de åtgärder som pågår och planeras. Kommunikationsdirektör Anna Bowall informerade om de olika insatser som görs för att fler ska vaccinera sig. Det är tydligt att det är nödvändigt, då huvuddelen av de som vårdas för Covid-19 är ovaccinerade alternativt att de inte uppdaterat sin vaccinering under hösten med höstdos, utan att det passerat lång tid sedan de senast fick en dos. PLG fick också information om aktuellt ekonomisk läge från ekonomidirektör Josefin Bjäresten samt planering för nästa års prioriteringskonferens från hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Lundgren.

  Möte med styrgruppen för Löfstad slott
  På onsdagen hölls mandatperiodens sista möte med styrgruppen för Löfstad slott. När slottets sista ägarinna, Emelie Piper, avled 1926 utan arvingar, testamenterades slottsegendomen till Riddarhuset i Stockholm och alla inventarier till Östergötlands Museum, för att tillgängliggöra och visa för östgötar och besökare. Det innebär att museiverksamheten på slottet drivs av Östergötlands Museum, med Region Östergötland och Norrköpings kommun som huvudmän. I styrgruppen finns därför med två representanter vardera från styrelsen för Östergötlands Museum, regionutvecklingsnämnden i Region Östergötland, kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun och Riddarhuset. Normalt deltar också museichef för Östergötlands Museum, avdelningschef för museets avdelning för publikt och lärande och platsansvarig på Löfstad slott. Vid onsdagens möte deltog dessutom museets övriga personal på Löfstad; museipedagog, konservator, trädgårdsmästare och fastighetsansvarig. Styrgruppen fick en genomgång av visions- och handlingsplan som styrgruppen beslutade om 2018, med information om vad som genomförts och förslag på hur planen kan uppdateras med nya projekt. Imponerande mycket har hänt, både för att restaurera och säkra den unika kulturmiljön för framtiden, och utvecklingen av slottet som östgötskt besöksmål. Flera intressanta planer för de kommande åren finns också!

  Julkonsert med Lunnevads folkhögskola
  I onsdags kväll bjöd regionens egen folkhögskola, Lunnevads folkhögskola, som regionutvecklingsnämnden är folkhögskolstyrelse för, in till sin årliga julkonsert. Konserten hölls i Equmeniakyrkan i Linköping och bjöd på inslag från musiklinjens olika inriktningar. Det innebar stor bredd och mycket hög kvalitet! Dessutom var det helt fullsatt! Positivt när skolan på det sättet kan vara med och bidra till kulturlivet i Östergötland!

  Möte med det folkhälsopolitiska nätverket i Östergötland
  I går torsdag samlades det folkhälsopolitiska nätverket i Östergötland för sista gången denna mandatperiod. På dagordningen stod bl.a. en redovisning av den studie som regionens Folkhälso- och statistikenhet gjort över Covid-19-pandemins påverkan på människors liv och hälsa i Östergötland, från Hanna Henriksson på enheten. Annika Larsson, ansvarig tjänsteperson för nätverket, gjorde också en genomgång av hur den föregående år beslutade Folkhälsostrategin använts och kan användas framåt. Länsstyrelsen informerade också om sitt nya uppdrag från våren 2022 på folkhälsoområdet. Nätverket diskuterade också hur nätverket ska vara utformat nästa mandatperiod, bl.a. utifrån att regionens nuvarande folkhälsoberedning omvandlats till beredningen för hållbarhet och hälsa, och flyttats från regionutvecklingsnämnden till regionstyrelsen.

  Två avtackningar i veckan
  Denna vecka har det också varit två avtackningstillfällen kopplat till regionhuset. I måndags avtackades två avgående regionråd, Agneta Niklasson (MP) och Torbjörn Holmqvist (S), som båda varit med länge i regionpolitiken, bidragit på många sätt till att utveckla det politiska arbetet och också båda exemplifierat god samverkan mellan majoritet och opposition. I tisdags avtackades regionens HR-direktör Zilla Jonsson, som går vidare till nytt jobb. Många från politik, fackliga organisationer, direktörskollegor och övrig personal i regionhuset ville tacka, och många uppskattande ord hördes i tacktalen.

  I helgen är det fjärde advent och i nästa vecka väntar julveckan. Även om några möten är inbokade i början av nästa vecka, bl.a. ordinarie måndagsmöte och ett extra möte med den politiska ledningsgruppen, är almanackan betydligt glesare ifylld. Därför får nyhetsbrevet jullov, och kommer tillbaka igen i januari. Jag passar på att inte bara önska en trevlig fjärde adventshelg, utan hoppas också att ni alla får en riktigt God Jul och ett Gott nytt år!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd och gruppledare
  Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se