• Nyhetsbrev vecka 6

  Hej!

  Återigen går en intensiv arbetsvecka i regionpolitiken mot sitt slut. Mycket har hunnits med där variationen mellan olika aktiviteter och händelser är stor. Något av det som är mest intressant, och kanske också lite utmanande med det regionpolitiska uppdraget. Några nedslag i det som hänt och skett i veckan kommer här i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Måndagsmöte om fortsatt pressat läge i vården
  Veckans måndagsmöte hade som vanligt mycket på dagordningen. Självklart blev det fortsatt fokus på det ansträngda läget i den östgötska hälso- och sjukvården. Regiondirektör Krister Björkegren och vårddirektör Jessica Frisk redogjorde bl.a. för fortsatt hög beläggningsgrad och alltför hög sjukfrånvaro hos personalen. Vi gick också igenom olika förslag som kommit fram vid de olika verksamhetsbesök som genomförts de senaste veckorna, för att diskutera hur de bäst hanteras framåt. Regionens nytillträdde IT-direktör Henrik Schildt gästade också måndagsmötet och presenterade sig och sitt uppdrag.

  Digital utbildning för nämndordförande
  I måndags kväll bjöd Kristdemokraternas riksorganisation in till ett digitalt utbildningstillfälle för nämndordförande i kommuner och regioner. Conny Brännberg, tidigare regionråd i Västra Götalandsregionen och Ella Kardemark, kommunalråd i Halmstad, delade med sig av erfarenheter, råd och tips för framgångsrikt ordförandeskap inför, under och efter sammanträden.

  Sammanträde med politiska ledningsgruppen
  På tisdagsförmiddagen sammanträdde regionens politiska ledningsgrupp (PLG). Ett längre temapass handlade om digitala vårdtjänster med inslag om såväl journalsystemet Cosmic och samarbetet kring IT-tjänster mellan regioner genom Inera, som det stundande införandet av tjänsten 1177 Direkt. Ekonomidirektör Josefin Bjäresten gick också igenom aktuellt ekonomiskt läge för regionen och tidplanen för framtagandet av Treårsbudget 2024-2026 under våren. Regionfullmäktiges ordförande Nils Baptist gick också igenom upplägget för fullmäktiges sammanträde i nästkommande vecka.

  Fotografering av pressbilder för Östgötasamverkan
  I tisdags eftermiddag fattade en fotograf posto i sammanträdesrummet Blåklinten, riggade upp utrustning och började sedan med fotografering av pressbilder för Östgötasamverkans representanter. Såväl enskilda bilder som olika gruppkonstellationer. Så småningom lär resultatet bli synligt i olika sammanhang…

  Gruppmöte med Kristdemokraternas regiongrupp
  På tisdagskvällen hölls februari månads gruppmöte för Kristdemokraternas regiongrupp. Som brukligt inleddes kvällen med nämndvisa gruppmöten tillsammans med Moderaterna och Liberalerna. På Kristdemokraternas eget gruppmöte gick vi bl.a. igenom ärendena till nästa veckas sammanträde med regionfullmäktige, men ägnade förstås också tid åt samtal om läget inom hälso- och sjukvården.

  Debattartikel om första 100 dagarna för Östgötasamverkan
  I denna vecka har vi från Östgötasamverkan haft debattartiklar publicerade i länets tidningar utifrån att det i går torsdag var exakt 100 dagar sedan vi tog över styret i Region Östergötland. Trots den korta tid som gått och trots den krisartade situation i vården som vi fick ta över, har vi ändå lyckats påbörja en hel del av de frågor vi drivit i valrörelsen. Nedan finns länkar till de olika artiklarna.
  Folkbladet: (https://folkbladet.se/debatt/artikel/vi-har-rivstartat-mitt-i-en-extremt-svar-vardkris/lq3d48ej)
  Norrköpings Tidningar: (https://nt.se/debatt/artikel/ostgotasamverkan-radande-bemanningslage-utgor-inte-bara-en-risk-for-patienter-i-behov-i-av-vard/r16oz66j)
  Corren: (https://corren.se/debatt/artikel/ostgotasamverkans-100-forsta-dagar-for-en-nystart-/rx3m7o8r)

  Möte med Östergötlands Integrationsråd
  I onsdags hölls mandatperiodens första möte med Östergötlands Integrationsråd. Rådet, som kallas samman av Länsstyrelsen och leds av landshövdingen, samlar representanter från Östergötlands kommuner, regionen, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. Gemensamma frågor kopplat till integration, inte sällan med koppling till utbildning och kompetensförsörjning, står på dagordningen. Region Östergötland representeras i rådet av regionutvecklingsnämndens ordförande, varför jag nu finns med. Onsdagens möte inleddes med ett gemensamt möte med rådets beredningsgrupp, där tjänstepersoner från de ingående organisationerna finns med, och efter lunch följde själva rådsmötet. Blir intressant att se hur arbetet i integrationsrådet utvecklas framöver!

  Medieträning med Östgötasamverkan
  I går torsdag ägnades förmiddagen åt att vi i Östgötasamverkan fick både utbildning och praktisk träning när det gäller mediekontakter. Företaget IdentX med Anna Lindberg och Fia Jerdhaf bistod med både teori och utsatte för mycket verklighetsnära intervjusituationer. Nyttiga och välanvända timmar!

  Möte med Fysioterapeuterna
  Torsdagen fortsatte med att vi från Östgötasamverkan träffade fackförbundet Fysioterapeuterna i Östergötland. Styrelseordförande Mikael Hjerne och ytterligare ledamöter från den östgötska distriktsstyrelsen berättade en del om den enkät de genomförde inför valet förra året, om reflektioner kring vår nyligen antagna Treårsbudget 2023-2025 och gav en del medskick till utveckling av både deras roll i vården och vården i stort kopplat till bl.a. digitalisering, specialisering och nya arbetsplatser och arbetsuppgifter. Ett positivt och givande samtal!

  Möte med länets större företag
  Idag på förmiddagen hölls digitalt möte med större företag i Östergötland, som Länsstyrelsen genom landshövdingen bjuder in till, och där vi från Region Östergötland också finns med. Mötet sker två gånger per termin, en gång digitalt och en gång fysiskt. Vid dagens digitala möte medverkade bl.a. Niklaz Kling från avdelningen för krisberedskap och civilt försvar vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om näringslivet i civilt försvar. Mötet gästades också av riksdagens talman Andreas Norlén, som berättade lite mer om talmansuppdraget. Information gavs också om den energi- och klimatstrategi som Länsstyrelsen och Region Östergötland arbetat fram i samverkan.

  ”Spaning på kammaren” hos Östsvenska Handelskammaren
  Idag på eftermiddagen bjöd Östsvenska Handelskammaren in till arrangemanget ”Spaning på kammaren” i sina lokaler i LINK Business Center i Linköping. Handelskammaren arrangerar regelbundet dessa fredags-eftermiddags-träffar i både Linköping och Norrköping, med aktuella omvärldsspaningar från tre inbjudna gäster och möjlighet till mingel och samtal med andra deltagare från näringsliv och offentliga aktörer. Vid dagens spaning medverkade Anna Axelsson, vd på Envima AB, tidigare moderata kommunalrådet och numera civilingenjörsstudenten Christian Gustavsson samt riksdagsledamoten Johan Löfstrand (S). Intressanta spaningar, trevligt upplägg och flera bra möten med andra deltagare. Tack för inbjudan!

  Nu är det snart dags att gå hem från regionhuset, det är ju ändå fredag kväll… Men, sen är det snart dags att ge sig iväg igen, för lite kultur! Oavsett vad som står på ditt helgprogram, hoppas jag att helgen blir riktigt trevlig!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd o Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se