• Nyhetsbrev vecka 7

  Hej!

  Det är fredag eftermiddag igen och helgen börjar närma sig. Ännu en intensiv och varierad vecka i regionpolitiken har snart klarats av. Såväl fullmäktigesammanträde och nämndsammanträde som två kristdemokratiska årsmöten har bland annat hunnits med. Om detta och en hel del annat ska jag försöka rekapitulera i veckans nyhetsbrev. Trevlig läsning!

  Måndagsmöte om samverkan och kompetensförsörjning
  Veckans måndagsmöte med Östgötasamverkan hade flera gäster. Först ut var chefsjurist Charlotte Rydgren, som tillsammans med hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Lundgren och biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Annica Öhrn, gick igenom en juridisk analys av samverkan med kommunerna i Östergötland kring utskrivningsklara patienter, en ständigt aktuell fråga som har påverkan på såväl hälso- och sjukvården, som äldreomsorgen. Måndagsmötet gästades också av HR-direktör Ingegerd Engquist och Erica Härnman, HR-chef på produktionsenhet Hälso- och sjukvård. De gick igenom aktuella frågor utifrån regionens interna kompetensförsörjningsarbete, bl.a. kopplat till bemanningen inför sommaren.

  Presidiemöte med presidiet för beredningen för kultur och friluftsliv
  På måndagseftermiddagen hölls det allra första presidiemötet för regionutvecklingsnämndens nya beredning för kultur och friluftsliv. Beredningen ska genomföra sitt första sammanträde i slutet av februari, och i måndags träffades alltså presidiet för att planera det sammanträdet och beredningens start. Jag som ordförande och Martin Tollén (S) som vice ordförande samt de båda ansvariga tjänstepersonerna, kulturchef Rikard Åslund och strateg för friluftslivfrågor Anne Hederén, lade gemensamt upp planeringen.

  Årsmöte med Kristdemokraterna i Linköping
  I måndags kväll var det dags för årets första partiavdelningsårsmöte inom Kristdemokraterna, för min del. Det var min egen hemavdelning Linköping som höll årsmöte. Utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar gästades årsmötet av riksdagsledamot och Kristdemokraternas utrikespolitiska talesperson Magnus Berntsson, som berättade om aktuella frågor i riksdagsarbetet, med särskild fokus på de många högaktuella frågorna inom utrikespolitiken. Ett inslag i årsmötet var också aktuella frågor i kommun och region, där nyblivna gruppledaren i Linköpings kommun Liselotte Fager, och jag som regionråd, frågade ut varandra om vad som är aktuellt på respektive politisk nivå. Vid årsmötet lämnade också Johan Häggblom och Liselotte Fager presidiet i avdelningen, och efterträddes av ny ordförande Mikael Joumé och ny vice ordförande Annika Lejon.

  Årets första sammanträde med regionfullmäktige
  I tisdags hölls årets första sammanträde med regionfullmäktige. Utöver beslutsärenden, valärenden och interpellationsdebatter, innehöll fullmäktige ett informations- och utbildningspass från Kvinnojourerna i Östergötland, information och utdelning av jubileumsbok från Stiftelsen Mo Gård, ett utbildningspass från regionens revisorer och utdelning av årets etikpris till den geriatriska avdelningen på Lasarettet i Motala. Bland beslutsärendena fanns behandling av flera motioner och medborgarförslag. En fråga som vi från Kristdemokraterna drivit i valrörelsen är förändring av hur den regionala kollektivtrafiken ska vara organiserad, starkt kopplat till vilka politiska mål som sätts upp för trafiken. Utifrån det finns uppdrag i den uppdaterade treårsbudget som vi lade fram till regionfullmäktige i november. Vid detta regionfullmäktige behandlades en motion från Vänsterpartiet som också lade förslag kopplat till framtida organisering av trafiken. Med hänvisning till ett uppdrag om en utredning av just detta, beslutade fullmäktige att anse motionen besvarad. Fullmäktige hade också att behandla ett antal medborgarförslag kopplade till under förra mandatperioden nedlagda busslinjer runt Norrköping. Vi från Kristdemokraterna engagerade oss under förra året i att återupprätta busstrafik i båda de aktuella områdena. Utifrån att vi i Östgötasamverkan lade in skrivningar om detta i den i november beslutade Treårsbudgeten, och trafik- och samhällsplaneringsnämnden vid sitt januarisammanträde tog beslut utifrån det, kunde också de olika medborgarförslagen på tisdagens fullmäktige anses besvarade. Fullmäktigemötet innehöll också elva interpellationer om olika aktuella frågor. En av dem, om regionens arbetet med våld i nära relationer, besvarades av Annicki Oscarsson (KD) som förste vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

  Sammanträde med regionutvecklingsnämnden
  På onsdagen sammanträdde regionutvecklingsnämnden för andra gången denna mandatperiod. Mötets första del innehöll fortsatta utbildningspass för den nya nämnden, bl.a. kring regionens internationella arbete och hur den regionala kulturen är organiserad och finansierad. Nästa del av mötet var informationsärenden, där nämnden bland annat fick information om den remissversion av ny kulturplan för regionen, som ska beslutas vid nästkommande nämndsammanträde. Slutligen fanns mötets beslutsdel, med bl.a. verksamhetsuppdrag till Kulturarv Östergötland och val av sakkunniggrupp för regionens kulturstipendier.

  Invigning av LasseMajas Deckarhus i Gamla Linköping
  I onsdags kväll invigdes LasseMajas Deckarhus i Gamla Linköping, som utformats utifrån de enormt populära barndeckarböckerna om LasseMajas detektivbyrå, författade av linköpingsfödde författaren Martin Widmark. Deckarhuset blir ett bra komplement både till Gamla Linköping som besöksmål, och också till övriga huvudsakligen barnfamiljsinriktade besöksmål i Östergötland med omnejd. En fin anläggning som säkerligen kommer erbjuda spännande upplevelser för många åldersgrupper…

  Möte med fackförbundet Kommunal
  I går torsdag träffade vi från Östgötasamverkan på eftermiddagen representanter för fackförbundet Kommunal. Det blev bra samtal med konstruktiva medskick till hur arbetsmiljö och arbetsförhållanden för undersköterskor inom regionen kan förbättras. Höjda grundlöner, arbetstider med möjlighet till riktig återhämtning, åtgärdsplan för att undvika att medarbetare får för mycket övertid, introduktion till nya undersköterskor och möjlighet att studera svenska och samtidigt börja jobba genom att gå bredvid en erfaren undersköterska – var några förslag som vi samtalade om.

  Besök på årsmöte för Kristdemokraterna i Valdemarsvik
  På torsdagskvällen var det dags för årets andra partiavdelningsårsmöte – denna gång ett trevligt besök hos Kristdemokraterna i Valdemarsvik, som hade sitt årsmöte i Ringarum. Jag hade förmånen att få berätta om Kristdemokraternas arbete i regionen, om framgång i valet och om regionens nya styre – Östgötasamverkan. Under årsmötet delades också avdelningens vitsippspris ut till Julänglarna i Valdemarsvik, som under tre års tid ordnat så att ekonomiskt utsatta barnfamiljer i kommunen kunnat få både julklappar och en del livsmedel till jul, genom gåvor från privatpersoner och sponsring från företag. Mycket imponerade arbete och verkligt värdiga pristagare! Kvällen avslutades med årsmötesförhandlingarna, där jag fick hedersuppdraget att vara årsmötesordförande. Stort tack till alla engagerade kristdemokrater i Valdemarsviksavdelningen för en trevlig årsmöteskväll!

  Nu ska jag strax gå iväg på sammanträde på Kristdemokraternas partidistriktskansli med partidistriktets verkställande utskott. Så än återstår en stund innan helgen infinner sig på riktigt, men jag vill ändå passa på att redan nu önska er alla en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd o Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se