• Nyhetsbrev vecka 8

  Hej!

  Det är sportlovsvecka och en hel del har passat på att åka skidor i svenska fjällen eller i alperna. Andra ägnar ledigheten åt helt andra aktiviteter och några av oss har haft en vanlig, möjligen bitvis något lugnare, arbetsvecka. Just nu sitter jag på tåget hem från två mötesdagar i Stockholm och ska försöka att sammanfatta veckans aktiviteter i sportlovsupplagan av nyhetsbrevet. Trevlig läsning!

  Måndagsmöte om både vårdcentrum och tåg>
  Östgötasamverkans måndagsmöte tog inte sportlovsledigt, utan hade istället en välfylld dagordning. Mötet gästades bl.a. av IT-direktör Henrik Schildt och vårddirektör Ninnie Borendal Wodlin, som redogjorde för bakgrunden till och hanteringen av den IT-störning som inträffade den gångna helgen. Ett hårdvarufel låg bakom och även om det ledde till mycket extra arbete och utebliven ledighet för en del personal, drabbades tack och lov inte någon patient av några allvarligare konsekvenser. Ekonomidirektör Josefin Bjäresten och utvecklingsdirektör Robert Ringh informerade om planeringen för kommande införande av vårdcentrumkonceptet och närvårdsplatser i Kinda kommun. Anders Bäckstrand, chef för samhällsbyggnadsenheten, informerade om nuläge för Stångådals- och Tjustbanorna.

  Möte om kompetensförsörjningsfrågor
  I måndags eftermiddag hade jag och förste vice ordförande i regionutvecklingsnämnden Anna Nilsson (M) ett avstämningsmöte med Malin Thunborg, chef för tillväxtenheten, om bl.a. aktuella frågor inom komptensförsörjningsområdet. I november förra året beslutade nämnden att ta fram en komptensförsörjningsstrategi, och nu pågår planering för hur arbetet med framtagandet ska gestalta sig. Likaså dryftade vi hur Regionalt kompensforum, där regionen samlar olika samhällsaktörer inom komptensförsörjningsområdet, kan bidra i strategiarbetet.

  Möte om distansutbildningar på Vreta Utbildningscenter
  I onsdags förmiddag hade jag och andre vice ordförande i regionutvecklingsnämnden, Eva Andersson (S) ett möte om distansutbildningar på Vreta Utbildningscenter, tillsammans med skolchef Ingela Appelsved, rektor Eva-Lena Klofsten och tidigare centerpartistiske regionpolitikern Anders Monemar. Vi fick dels en redogörelse för hur arbetet med distansutbildningar ser ut idag, och dels fördes en diskussion kring tänkbara utvecklingsmöjligheter på området.

  Samverkansmöte med näringslivets organisationer
  Under pandemin började Region Östergötland och Länsstyrelsen gemensamt träffa de olika näringslivsorganisationerna i Östergötland, för att stämma av läget för näringslivet med anledning av de olika konsekvenser pandemin hade för östgötska företag. Efter att pandemirestriktionerna successivt lättades har behovet av att stämma av läget med näringslivet fortsatt funnits, med tanke på kriget i Ukraina, lågkonjunktur, höga energi- och bränslepriser m.m. I onsdags eftermiddag hölls årets första möte i grupperingen. Vi träffades i det nyrenoverade Östgötarummet på Linköpings slott, och fick en bra genomgång både kring framgångsfaktorer och utmaningar för östgötska företag.

  Möte mellan Kristdemokraternas regiongruppledare och sjukvårdsministern
  I går torsdag började dagen med ett digitalt avstämningsmöte mellan Kristdemokraternas gruppledare runt om i regionerna i Sverige och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Vi fick en uppdatering kring regeringens arbete inom sjukvårdsområdet, bl.a. kring förverkligande av förslaget om nationell vårdförmedling, men gavs också en inblick i hur sjukvårdsministerns arbete och olika kontakter sett ut den senaste tiden. Den här typen av kortare digitala avstämningsmöten är inplanerade ungefär en gång i månaden och är verkligen värdefullt för goda kontakter mellan regionerna och den nationella nivån.

  Mandatperiodens första dialog med regeringen om regionala utvecklingsfrågor
  Torsdag och fredag har tillbringats i Stockholm för årets och mandatperiodens första dialog mellan regionerna och regeringen om regionala utvecklingsfrågor. Mötesformen heter formellt ”Forum för hållbar regional utveckling”, men kallas vanligen för Politikerforum. Forumet har under de två senaste mandatperioden letts av statssekreteraren hos landsbygdsministern, och det är också upplägget denna mandatperiod. Det gör att den kristdemokratiske statssekreteraren Dan Ericsson hos den kristdemokratiske landsbygdsministern Peter Kullgren leder forumet. Vid detta första Politikerforum för mandatperioden deltog också fyra kristdemokrater från regionalt håll; Birgitta Sacredéus från Region Dalarna, Mia Frisk från Region Jönköpings län, Carl-Wiktor Svensson från Region Kalmar län och undertecknad. Utöver landsbygdsministern som inledde dagen, medverkade ytterligare statssekreterare, generaldirektörer och samordnare. På dagordningen stod flera aktuella frågor; såsom innovation, EU:s sammanhållningspolitik, stora investeringar, företagsstöd och bredband. Liksom tidigare mandatperioder arrangerade SKR på torsdagseftermiddagen ett förmöte för oss regionala företrädare, och dessutom tidigare under dagen en introduktion till Politikerforum. Varje region representeras av en majoritets- och en oppositionsföreträdare, och från Region Östergötland är det jag och Eva Andersson (S) som är representanter. Två intressanta och givande dagar, med också goda möjligheter till informella samtal med övriga deltagare!

  Medan mitt tåg nu rullar genom ett snöigt Sörmland, är det dags att skriva de sista raderna i veckans nyhetsbrev. Förhoppningsvis fortsätter tåget att rulla på hela vägen hem till Linköping och lite helgledighet. Jag ber att avslutningsvis få önska er alla en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd o Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se