• Nyhetsbrev vecka 8

  Hej!

  Det är fredag i sportlovsveckan, och även om det för min del har varit flera möten och arbetsuppgifter under veckan, har det helt klart varit lite lugnare än vanligt på mötesfronten. Några nedslag i det som har hänt och skett i veckan, kommer här som vanligt i nyhetsbrevet. Trevlig läsning!

  Måndagsmöte med fokus på budgetprocess och reglemente
  Måndagsmötet med ledningen för Östgötasamverkan hade inte tagit sportlov, utan vi samlades som vanligt med en innehållsrik dagordning. Två frågor som vi behövde ägna lite extra tid åt denna gång, är vårens process att ta fram förslag till treårsbudget för regionen 2025-2027 och uppdatering av regionens reglemente, för att skapa större tydlighet när det gäller regionens styrning.

  Sammanträde med beredningen för kultur och friluftsliv
  I tisdags förmiddag hölls årets första sammanträde med regionutvecklingsnämndens beredning för kultur och friluftsliv. På dagordningen stod bl.a. genomgång av förslag till kvalitetsstandard för Östgötaleden med förslag till ny utformning av avtal mellan region och kommun när det gäller leden. Anne Hederén och Marie Landh, som är ansvariga tjänstepersoner, föredrog förslaget och berättade om processen att ta fram kvalitetsstandarden, som slutligt ska beslutas i regionutvecklingsnämnden i maj. Beredningen fick också föredragning av förslag till regionens remissvar på kultursamverkansutredningen och en introduktion till beredningens uppdrag att utreda möjligheten att bredda deltagandet i kultur i äldreomsorgen med digitala kulturupplevelser.

  Möte mellan regiongruppledare och sjukvårdsministern
  I går torsdag började dagen med digitalt möte mellan Kristdemokraternas regiongruppledare runt om i landet och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson. Aktuella frågor inom ministerns ansvarsområde och inspel och frågor från regionföreträdarna, inte minst när det gäller regionernas ekonomiska läge, men även högaktuella beredskapsfrågor, vidareutveckling av cancerstrategin och kliniska prövningar.

  Möte mellan regionutvecklingsnämnden och regionens revisorer
  Torsdagsförmiddagen fortsatte med årets första dialogmöte mellan regionutvecklingsnämnden och regionens revisorer. Revisorerna träffar nämndens presidium och en företrädare för varje parti i nämnden två gånger om året, på våren framförallt med koppling till årsredovisningen för det gångna året. Det brukar vara bra samtal, där både vi i nämnden och revisorerna kan ge varandra bra information och medskick till det fortsatta arbetet.

  Dialog med koncernledningen för Almi AB
  I går torsdag vid lunchtid styrdes kosan mot Stockholm för ett par dagar med olika möten. Först ut var dialog mellan företrädare för landets regioner och koncernledningen för Almi AB. De 21 regionerna i Sverige är delägare i de regionala dotterbolagen till Almi, t.ex. äger Region Östergötland 49 procent av Almi Företagspartner Östergötland AB. Och genom Almis arbete med såväl rådgivning som utlåning till nya och befintliga små och medelstora företag, blir det regionala dotterbolaget ett av regionens viktigaste tillväxtverktyg och en betydelsefull samarbetspartner i flera sammanhang. Moderbolaget Almi AB har initierat en översyn av hela koncernens struktur, och presentation av det arbetet och möjlighet till synpunkter från oss regionala företrädare stod på dagordningen för gårdagens möte. Med tanke på Almis viktiga roll regionalt, är det förstås mycket väsentligt för regionerna med dialog.

  Politikerforum – dialog med regeringen om regionala utvecklingsfrågor
  Torsdag och fredag har också årets första sammanträdesdagar för Politikerforum gått av stapeln. Forumet är regionernas dialog med regeringen om regionala utvecklingsfrågor, och sker fyra gånger om året. På torsdagseftermiddagen samlas regionerna i SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) regi för ett förmöte inför fredagens heldagsmöte, som är själva forumet på regeringskansliet. Forumet leds av Dan Ericsson (KD) i sin roll som statssekreterare på Landsbygds- och Infrastrukturdepartementet. På dagordningen för detta Politikerforum, var bl.a. Sveriges arbete med EU:s framtid, Produktivitetskommittén, Strategi för Sveriges utrikeshandel, investeringar och globala konkurrenskraft, regeringens klimathandlingsplan, EU:s sammanhållningspolitik och den kommande statliga utredningen av den regionala utvecklingspolitiken och landsbygdspolitiken. Flera intressanta föredragningar och bra diskussioner!

  Då närmar sig helgen och lite helgledigt. Jag hoppas att ni alla får en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd – Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se