• Nyhetsbrev vecka 9

  Hej!

  Den gångna veckan har bjudit på mycket sol, men ett välfyllt schema har givit begränsade möjligheter att njuta av solen, annat än genom fönstret… Men, lite utomhusvistelse dagtid har det ändå blivit, och det är bra för att få mer energi till planerade möten och aktiviteter. Även denna fredagseftermiddag skriver jag dessa rader på ett tåg på väg från Stockholm hem till Linköping. Jag ska försöka göra några nedslag i den gångna veckan. Trevlig läsning!

  Besök på årsmöte för Kristdemokraterna i Kinda
  I söndags gästade jag årsmötet för Kristdemokraternas partiavdelning i Kinda. Årsmötet hölls i kommunhuset i Kisa och jag fick möjlighet att berätta om Kristdemokraternas arbete i Region Östergötland. Dessutom fick jag träda i tjänst som årsmötesordförande och klubba sedvanliga valärenden, tillbakablickande och framåtblickande beslut. Tack till Kinda-avdelningen för ett trevligt besök på ert årsmöte!

  Måndagsmöte med fokus på regionens kompetensförsörjning
  På veckans måndagsmöte ägnades extra tid åt den ständigt aktuella frågan om kompetensförsörjningen i regionens största egna verksamhet – hälso- och sjukvården. Regionens nytillträdda HR-direktör Ingegerd Engquist gästade måndagsmötet och gick tillsammans med vårddirektör Ninnie Borendal Wodlin och ekonomidirektör Josefin Bjäresten igenom aktuella fakta och åtgärder. En hel del görs och ännu er behöver göras framåt! Även controller Ellen Nilsson besökte måndagsmötet för diskussion om det stundande arbetet med Treårsbudget 2024-2026.

  Besök på årsmöte för Kristdemokraterna i Boxholm
  Måndagskvällen bjöd återigen på årsmöte i en kristdemokratisk partiavdelning. Denna gång i Boxholm, där ett engagerat och intresserat gäng samlats. Även här blev det lite information om Kristdemokraternas arbete i regionen, följt av engagerade frågor och samtal. Extra roligt med besöket i Boxholm, var att jag som talargåva fick en äkta Boxholmsost producerad av Glada Bondens Mejeri. Tack Boxholms kristdemokrater för den, och för en trevlig årsmöteskväll!

  Alla första sammanträdet med beredningen för kultur och friluftsliv
  I tisdags förmiddag genomfördes det allra första sammanträdet med regionutvecklingsnämndens beredning för kultur och friluftsliv. Denna mandatperiod har det inrättats två nya beredningar under nämnden, för att möjliggöra fördjupning i nämndens ansvarsområden, på ett sätt som inte är möjligt för hela nämnden att hinna med. Den ena beredningen, för näringsliv och kompetensförsörjning, leds av nämndens första vice ordförande Anna Nilsson (M), medan den andra beredningen, för kultur och friluftsliv, leds av mig som nämndens ordförande. I beredningarna finns både ledamöter som också finns med i nämnden, och de som inte har någon koppling till nämnden. På kultur- och friluftslivsberedningens första möte, fick vi en genomgång av de båda huvudsakliga ansvarsområdena, kultur (från kulturchef Rikard Åslund) och friluftsliv (från ansvarig strateg Anne Hederén). Beredningen gavs också en information om de kommande remissversionerna av såväl kulturplan som regional biblioteksplan, där Elisabeth Cserhalmi, chef för Biblioteksutveckling Östergötland, var föredragande. Även kulturstrateg Petra Nordin Carlsson medverkade vid sammanträdet. Ett bra första sammanträde med beredningen, med engagerade och intresserade ledamöter!

  Möte med två seniora läkare om läget i vården
  I tisdags eftermiddag fick jag besök i regionnuset av två seniora läkare, varav den ena varit verksam inom olika delar av Region Östergötland under många år. Båda högst aktiva i hälso- och sjukvårdsfrågorna, även om de inte längre är kliniskt verksamma. Det blev ett intressant samtal, med både perspektiv på hur den östgötska sjukvården förändrats genom åren, men också relevanta medskick och synpunkter på nuläge och framtid. Tack för ett givande samtal!

  Möte om EU:s sammanhållningspolitik och regionens arbete med EU-frågor
  På onsdagsförmiddagen hade jag och Eva Andersson (S), ett möte med internationella enheten i Region Östergötland, om framför allt EU:s sammanhållningspolitik och regionens arbete inom t.ex. nätverket CPMR. Vi båda är regionens representanter i Politikerforum (dialog med regeringen om regionala utvecklingsfrågor), där sammanhållningspolitiken är ett återkommande ämne. Vi är också ledamöter från Region Östergötland i Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige, som är en väsentlig del av sammanhållningspolitiken, genom sin uppgift att prioritera medel från EU:s strukturfonder till olika projekt inom vårt geografiska område. Slutligen har vi också av regionutvecklingsnämnden utsetts till regionens ledamöter i det nämnda EU-nätverket CMPR:s grupp om sammanhållningspolitiken. Att få en uppdatering om politikområdet var därför högst relevant. Enhetschef Anna Lindberg, strateg Rebecka Swanson, ansvarig för Brysselkontoret Isabelle Johansson och praktikant på Brysselkontoret Stina Brask-Nilsen medverkade i mötet.

  Digital träff med kulturnätverket mellan regionen och kommunerna i Östergötland
  I onsdags eftermiddag bjöd vi från Region Östergötland in kulturpolitiskt ansvariga förtroendevalda och tjänstepersoner från kommunerna i Östergötland till en digital nätverksträff med fokus på de kommande remissversionerna av kulturplan och regional biblioteksplan. Kulturchef Rikard Åslund och Elisabeth Cserhalmi, chef för Biblioteksutveckling Östergötland, föredrog respektive plan. Viktigt att kunna göra en avstämning med kommunerna innan remissversionen beslutas i slutet av månaden.

  Besök på Lunnevads folkhögskola med regionutvecklingsnämndens presidium
  I går torsdag inleddes dagen med att vi från regionutvecklingsnämndens presidium gjorde ett besök på regionens egen folkhögskola, Lunnevads folkhögskola, som nämnden är tillika folkhögskolestyrelse för. Nytillträdde rektorn Torleif Ander, biträdande rektor Per Eckerbom och skolchef Ingela Appelsved tog emot, berättade om aktuellt läge på skolan och tog med oss på en rundtur på skolområdet. Bra samtal och diskussion och det är inte utan att vi som får förmånen att vara styrelse för skolan kan känna stolthet för den fina verksamheten!

  Möte om regionens engagemang i EU-nätverket REVES
  På torsdagseftermiddagen hade jag ett möte med Margareta Wandel, strateg på tillväxtenheten, som är ansvarig tjänsteperson för regionens engagemang i EU-nätverket REVES. Nätverket har som huvudfokus den sociala ekonomin, eller idéburen sektor, eller civilsamhället (kärt barn har många namn…), som i delar av EU har en ännu starkare roll som välfärdsaktörer än i Sverige. Regionen är sedan flera år med i nätverket, och har bl.a. haft nytta av engagemanget i samband med att regionen tecknade överenskommelse med civilsamhället i Östergötland. Det är nu ny mandatperiod, och vid förra sammanträdet med regionutvecklingsnämnden, valdes jag som ny politiskt representant från Region Östergötland i nätverket. Därför var det mycket bra att få en mer fördjupad uppdatering av nätverket oh regionens engagemang.

  Utbildningsdag för nya Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige
  Idag fredag har det varit utbildningsdag för det nya Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige. Partnerskapet består av politiskt förtroendevalda från de fem regionerna i Östra Mellansverige; Region Östergötland, Region Sörmland, Region Örebro län, Region Västmanland och Region Uppsala, samt av tjänstepersoner som representerar universitet och högskolor inom området, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelserna i området, den sociala ekonomin, fackförbund o.s.v. Partnerskapet har uppgiften att prioritera vilka ansökningar till Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) som ska få finansiering, utifrån bedömningar från de två förvaltande myndigheterna Tillväxtverket respektive Svenska ESF-rådet samt rekommendationer från de regionalt utvecklingsansvariga (de fem regionerna). Vid dagens utbildningsdag fick det nya partnerskapet, som tillträdde vid årsskiftet, utbildning i hur EU:s sammanhållningspolitik fungerar, hur Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet arbetar och information från partnerskapets ordförande Iren Lejegren, tidigare regionråd (S) från Region Örebro län. En bra och givande dag, som bådar gott inför kommande prioriteringsmöten.

  Då väntar helgen och kanske lite möjlighet för ombyte när det gäller både arbetsuppgifter och miljö. Hoppas att du får en riktigt trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Per Larsson
  Regionråd o Ordförande i Regionutvecklingsnämnden
  Gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland
  tfn 010-103 72 84 (arb)
  tfn 0702-88 21 34 (mobil)
  per.larsson@regionostergotland.se