• Nystart Östergötland

  Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna i Region Östergötland presenterade idag treårsbudget för 2023-2025 med fokusområden för 2023 och strategiprogram för mandatperioden.

  Region Östergötland behöver en nystart, med ett starkt politiskt ledarskap som ser regionens möjligheter – men som samtidigt inte blundar för de problem som regionen har att hantera här och nu, liksom på längre sikt.

  Region Östergötlands största utmaning framåt handlar om den extremt ansträngda situationen i hälso- och sjukvården. Vårdköerna har vuxit i en dramatisk takt under lång tid, den utvecklingen måste vändas. Som östgöte ska du vara trygg i att du får vård i rätt tid, när du behöver den. Region Östergötlands högsta prioritet måste därför nu vara att kapa vårdköerna och för att kunna lyckas med det måste hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs – medarbetarna – både värnas och satsas på.

  Bemanningssituationen i hälso- och sjukvården är akut och åtgärder kan inte vänta. Region Östergötland har vårdplatser som inte kan bemannas och medarbetare som är slutkörda. Pandemins påfrestningar, accelererande demografiska utmaningar och en osäker omvärld pressar många verksamheter till det yttersta.

  Östergötland har en stolt tradition av att erbjuda vård i världsklass. Universitetssjukhuset i Linköping har tre gånger utsetts till bästa universitetssjukhus. Även Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala har fått pallplatser i sina respektive kategorier. De senaste åren har dock alla tre sjukhusen tappat mark i ranking, vilket är en oroande utveckling. Med rätt förutsättningar är vi övertygade om att våra sjukhus har alla möjligheter att ta sig tillbaka till toppen igen.

  Mångfald och valfrihet i hälso- och sjukvården är något som vi välkomnar, både för patienter och medarbetare. Vi sätter inte käppar i hjulet för de som kan och vill bidra till vår gemensamma välfärd, kvaliteten är alltid det som ska vara i fokus.

  Det ekonomiska läget kommande år kommer vara extremt ansträngt. Det är därför tydligt att det nu handlar om att bygga upp grunden igen, med fokus på kärnverksamheter och att säkerställa det väsentliga för östgötarnas bästa.

  Trots många och svåra utmaningar framåt är vi övertygade om att Östergötland kan bättre, med rätt förutsättningar. För oss är det självklart att Region Östergötland ska vara en hållbar region i framkant, som är attraktiv att leva och verka i, men också att besöka och flytta till med ett spännande kulturliv som når många. Genom god tillgång till friluftsliv och rekreation stärks folkhälsan i vårt län.

  I Östergötland ska företag utvecklas och trivas. Ett starkt och dynamiskt näringsliv är en grundsten för en attraktiv region, som i sin tur skapar grund för en stark välfärd. Resmöjligheterna ska vara goda, både inom länet, såväl som över länsgränserna. Landsbygdens villkor ska tydligt lyftas upp på den politiska agendan.

  Region Östergötland förtjänar ett starkt politiskt ledarskap som är redo att arbeta för förändring. Ett ledarskap som har idéerna för hur Östergötland kan utvecklas till att bli en ännu bättre plats att leva och verka i. Vi är redo att axla det ansvaret.

  Budgeten behandlas på regionfullmäktige den 23 november.

  Länk till treårsbudget 2023-2025 med fokusområden för 2023 + Strategiprogram för 2022-2026
  Ladda ned PDF