• Obekväma tider ska märkas i plånboken

  Insändare Svar på ”Gör det värt att jobba oregelbundet” (27/2):

  Avsändaren ”Sjuksköterska” lyfter en väldigt viktig fråga om att det måste löna sig att arbeta obekväma arbetstider i vården. Vi håller med.

  Frågan är viktig av flera anledningar. Dels ska det givetvis, på det individuella planet, märkas i plånboken att man arbetar när de flesta andra är lediga. Dels är det också, i ett större perspektiv, viktigt för att säkerställa bemanningen på dessa obekväma tider.

  Därför har Moderaterna och Kristdemokraterna i Region Östergötland också under en lång tid drivit frågan om att införa en generell höjning av ob-tilläggen – för alla personalkategorier i vården.

  Vi står bakom satsningen som görs på särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor, men vi hade velat se den kombineras med en generell höjning av ob-tilläggen. Det har dock de styrande partierna (S, C, L och MP) sagt nej till, vilket vi beklagar.

  Som systemet är utformat nu, endast med bonus till särskilt yrkesskickliga, är vi mycket oroliga för att vi kommer att tappa viktiga medarbetare inom 24/sju-verksamheten. Och det kommer drabba östgötar i behov av vård i förlängningen.

  Marie Morell (M), oppositionsråd Region Östergötland
  Per Larsson (KD), oppositionsråd Region Östergötland

  Publicerat i Norrköpings Tidningar 3/3
  https://nt.se/asikter/insandare/obekvama-tider-ska-markas-i-planboken-om6522191.aspx