• Personer på nya uppdrag för KD i regionen

  Kristdemokraterna i Region Östergötland får en del förändringar i sin partigrupp i samband med regionfullmäktige 17 juni. Några personer byter uppdrag och en helt ny person väljs in.
  – Det känns mycket bra att stärka vårt kristdemokratiska lag i regionen!, säger Per Larsson (KD) oppositionsråd och gruppledare för Kristdemokraterna i Region Östergötland.

  Bakgrunden till förändringarna i Kristdemokraternas regiongrupp är att Stefan Redéen, som bl.a. varit ledamot i regionstyrelsen, har fått nytt jobb och behöver minska ned något på sitt politiska engagemang. Han lämnar därför uppdraget som ledamot i regionstyrelsen och ett par ytterligare uppdrag kopplat till det. Stefan Redéen kommer fortsatt att finnas kvar som ledamot i regionfullmäktige och i uppdraget som ledamot i Regionala etikprövningsnämnden Linköping.

  Ny ledamot i regionstyrelsen blir Anders Eksmo, Söderköping, som var ledamot i regionstyrelsen föregående mandatperiod och denna mandatperiod varit ersättare i regionstyrelsen, vid sidan av uppdraget som andre vice ordförande i regionfullmäktige. Anders tar också över Stefan Redéens uppdrag som ledamot i regionstyrelsens samordningsberedning, ledamot i regionstyrelsens beredning för strategiska ägarfrågor och ledamot i regionens råd i frågor om funktionsnedsättning. Anders lämnar i och med de nya förtroendeuppdragen, uppdraget som andre vice ordförande i regionfullmäktige.
  – Jag ser fram emot att öka mitt engagemang i regionstyrelsen och lägga fokus på de för regionen viktiga ägarfrågorna, kommenterar Anders Eksmo.

  Ny andre vice ordförande i regionfullmäktige efter Anders Eksmo blir istället Elvira Wibeck, Norrköping. Elvira efterträder också Anders Eksmo i Rolf Wirténs kulturstiftelse. Med presidieuppdraget i fullmäktige följer också ledamotskap i regionens politiska ledningsgrupp (PLG), där hon tillsammans med gruppledare och oppositionsråd Per Larsson kommer att representera Kristdemokraterna. I och med de nya uppdragen för Elvira, lämnar hon två av sina tidigare politiska förtroendeuppdrag, som ersättare i regionutvecklingsnämnden och vice ordförande i regionutvecklingsnämndens beredning för folkhälsa.
  – Det är verkligen hedrande att ta plats i presidiet för regionens högsta beslutande organ och få vara med och utveckla det demokratiska arbetet i Region Östergötland, säger Elvira Wibeck.

  Ny ersättare i regionutvecklingsnämnden och vice ordförande i regionutvecklingsnämndens beredning för folkhälsa efter Elvira Wibeck blir Kristin Andersson, Finspång. Kristin, som blir det helt nya namnet i Kristdemokraternas regiongrupp, är sedan i höstas kommunalråd i Finspång. Eftersom rådsuppdraget i Finspång är ett halvtidsuppdrag, har Kristin möjlighet att också engagera sig i regionpolitiken.
  – Det ska bli spännande att bredda mitt politiska arbete till den regionala nivån. Att som vice ordförande i folkhälsoberedningen få vara med och leda regionens folkhälsoarbete i ett brett perspektiv känns både utmanande och inspirerande, kommenterar Kristin Andersson.

  Ny ersättare i regionstyrelsen efter Anders Eksmo blir Martin Zetterlund, Linköping. Martin är sedan tidigare ledamot i regionstyrelsens beredning för personal och kompetensförsörjning. Det blir nu när Martin väljs in i regionstyrelsen en bättre samordning mellan de två viktiga förtroendeuppdragen.
  – Jag är tacksam att få möjligheten att få en bredare insyn i den regionala politiken genom ersättarplatsen i regionstyrelsen, avslutar Martin Zetterlund.

  Kontaktuppgifter:
  Per Larsson, gruppledare och oppositionsråd, tfn 0702-88 21 34
  Anders Eksmo, tfn 0708-33 34 33
  Elvira Wibeck, tfn 0725-39 61 13
  Kristin Andersson, tfn 0735-31 06 11
  Martin Zetterlund, tfn 0730-86 57 01