• Premiär för Veckans video

    Följ med redan från början när vi tar klivet från vanligt nyhetsbrev till en ny video varje vecka, där vi ger vi en inblick i den politiska vardagen, lyfter aktuella frågor och presenterar våra förtroendevalda.

    I premiäravsnittet får du träffa oppositionsråd och gruppledare Per Larsson samt den politiska sekreteraren Fredrik Topplund, som ger en kort sammanfattning av vad Region Östergötlands uppdrag är och hur Kristdemokraternas representation i regionfullmäktige ser ut.