• Pressträff Finansplan 2020-2022

  Region Östergötland befinner sig i ett mycket allvarligt läge. Inte på många år har utmaningarna för Region Östergötland varit så stora som de är just nu. Under flera år har det varit en stor vårdplatsbrist som grundar sig i rekryteringsproblem av fram för allt sjuksköterskor i så kallad 24sju-verksamhet. Detta har bidragit till längre vårdköer och ekonomiska underskott i princip alla sjukvårdande produktionsenheter.
   
  Moderaterna och Kristdemokraterna har under en lång tid varnat för detta och kommit med konstruktiva förslag för att lyckas vända utvecklingen. Vi har sträckt ut en hand, men allt som oftast fått nobben. Vi har ofta fått höra att allt är under kontroll, att åtgärder inte behöver vidtas.

  Idag när Per Larsson (KD), Marie Morell (M) och Fredrik Sjöstrand (M) presenterar Moderaterna och Kristdemokraternas gemensamma förslag till Finansplan för 2020-2022 lägger vi ett antal ytterligare konkreta förslag för att vända utvecklingen.
   
  Generalplan för bättre tillgänglighet
  Strategi för minskning av antalet administrativa medarbetare
  Strategi för läkemedelshantering
  Strategi för samverkan med andra regioner
  En politisk organisation för framtidens behov
   
  Här kan du läsa förslaget i sin helhet: