• Region Östergötland behöver ett nytt ledarskap

  Kristdemokraterna är redo att styra Region Östergötland – igen!
  På valdagen den 11 september 2022 är det Du som avgör inriktningen.

  Socialdemokraterna har under åtta långa år fått leda ett minoritetsstyre där långa köer till vården och kraftigt växande underskott i sjukvårdande produktionsenheter varit ett ständigt återkommande tema. Coronapandemin har ytterligare försvårat situationen, men läget var allvarligt redan långt innan. Så kan vi inte fortsätta att ha det.

  Region Östergötlands mest omfattande uppdrag är att erbjuda den hälso- och sjukvård som invånarna i Östergötland har behov av. Regionen ansvarar även för all kollektivtrafik i länet och har rollen att som regional kollektivtrafikmyndighet ansvara för att utveckla en attraktiv och effektiv kollektivtrafik. Dessutom har regionen ett viktigt ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna, det vill säga ett uppdrag att stärkta Östergötlands tillväxt och attraktivitet.

  Kristdemokraterna är drivande i frågan om att förändra systemet med 21 regioner som idag ansvarar för hälso- och sjukvården. Vi tror att det behövs en ökad statlig styrning. Innan det blir verklighet behöver vi sätta en kurs för hur Region Östergötland på ett bättre sätt ska utföra sitt uppdrag de närmaste åren.

  I vårt regionala valprogram kan du läsa vad Kristdemokraterna vill förändra och förbättra i Region Östergötland. Med din röst och ditt stöd kan vi tillsammans se till att regionen får ett nytt tryggt ledarskap för att hela Östergötland ska fungera.

  GÅ MED I KD och rösta på oss den 11 september 2022.