• REGION ÖSTERGÖTLAND SÄMST I LANDET – BLIR HELT UTAN PENGAR FRÅN KÖMILJARDEN

    I dag publicerar SKR – Sveriges Kommuner och Regioner siffror för väntetider i vården under januari. Det är ett nedslående resultat för Region Östergötland.

    Regionerna får ta del av medel genom att förbättra sin tillgänglighet jämfört med föregående år eller ha en hög tillgänglighet. Som enda region i landet bommar Region Östergötland varje del av överenskommelsen i Kömiljarden för januari månad.

    M och KD har under lång tid föreslagit en rad åtgärder för att vända den här negativa utvecklingen. Men Koalition för Östergötland har inte velat lyssna. Så sent som i november föreslog vi att det skulle tas fram en generalplan för tillgänglighet, men vi fick nobben.

    Det räcker nu. Det är dags för de styrande partierna att vakna och ta tillgängligheten på allvar! Östgötarna förtjänar bättre!

    Se hela tabellen här: https://www.vantetider.se/resultat/tillganglighetssatsning-2020/?year=2020&month=Januari&service=4&fbclid=IwAR2Zirz2XAtImILA-BcuFo7UG3ZJ9RvUtOzxxFvVWvLNDjLEJainMzQNNtg