• Slopat vårdval drabbar de svagaste

  Det är tydligt att det här förslaget är baserat på den socialdemokratiska partiboken snarare än vad som är bäst för patienterna, skriver regionpolitikerna Fredrik Sjöstrand (M) och Lena Käcker Johansson (KD).

  Den styrande minoriteten i Region Östergötland (S, C, L och MP) har beslutat att avskaffa vårdvalet inom den vuxenpsykiatriska öppenvården. Ett beslut som Moderaterna och Kristdemokraterna kraftfullt är emot då det drabbar de allra svagaste. Varför vill den S-ledda koalitionen inte att personer med psykiatriska besvär ska ha rätten att välja sin vård?

  Socialdemokraterna säger sig ofta värna de svaga i samhället. Därför blir det här beslutet obegripligt. Man rycker nu bort möjligheten för personer med psykiatriska besvär att välja – eller kanske ännu viktigare välja bort – vårdgivare i en period av livet då skörheten är som störst och trygghet och tillit som viktigast.

  Att avskaffa vårdvalet kommer utan tvekan att påverka patienterna negativt. De patienter med långvariga kontakter med specialistpsykiatrin kommer att få byta utförare vid denna upphandling och vid varje ny upphandling som ger en ny utförare. För de svårast sjuka patienterna kan det få stora konsekvenser, det säger sig självt.

  Men effekten av det här beslutet blir också att utbudet av psykiatrisk vård begränsas i Östergötland och att utvecklingen bromsas upp. Genomför man en traditionell upphandling till lägsta pris kommer minst tre öppenvårdsmottagningar att behöva stänga. Huruvida man tänker sig en sådan modell eller inte vägrar den politiska ledningen att svara på – bara det skapar oro.

  Det är tydligt att det här förslaget är baserat på den socialdemokratiska partiboken, snarare än vad som är bäst för patienterna. Det som förvånar mest är hur Liberalerna och Centerpartiet kan gå med på detta. Hur motiverar de båda partierna att möjligheten att välja vård skulle vara dåligt för just den här patientgruppen? För det måste ändå ses som en kovändning även från deras sida, då samma konstellation partier faktiskt införde vårdvalet 2015.

  I nuläget, med det fattade beslutet om att vårdvalet ska slopas, är osäkerheten stor för hur framtidens öppenvårdspsykiatri ska se ut. När regionfullmäktige samlas i veckan kräver vi därför svar från den styrande minoriteten. Vi gör det för de patienter som nu är oroliga och vi gör det för att vi värnar om en väl fungerande psykiatri i Östergötland.

  Fredrik Sjöstrand (M), oppositionsråd och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
  Lena Käcker Johansson (KD), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden