• Det ska löna sig att arbeta !

    Och det ska finnas goda villkor för att starta och driva företag. Även den som varit arbetslös länge eller som på annat sätt har svag anknytning till arbetsmarknaden måste kunna få ett arbete. Vi föreslår bland annat att unga och nyanlända ska kunna tjäna en halv miljon skattefritt innan de börjar betala skatt för att på så vis stödja dessa gruppers etablering på arbetsmarknaden. Även sänkta arbetsgivaravgifter för unga, RUT- och ROT-avdragen samt att man bibehåller jobbskatteavdragen skapar ...

  • Brinner du för att vara med och bygga upp ett bättre samhälle?

    Jag valde att gå med i Kristdemokraterna för att jag vill kunna vara med och påverka samhället till det bättre. Samhället behöver kristdemokrater som ser till att alla människor, både unga och gamla, har det bra. Jag vill också arbeta för mer medmänsklighet och för ett rättvisare samhället där inte den lilla människan kommer i kläm bland cyniska och giriga aktörer och där brott inte lönar sig. Jag vill även vara med och bidra till ett samhälle där våra barn kan växa upp och känna sig trygga. ...

  • Bättre för barn och familjer

    Trygga familjer ger barn goda förutsättningar att klara livets olika utmaningar. Vi vill familjesäkra politiken, att alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får för familjer och nära relationer.

    Vi vill: • Förbättra för barn och familjer genom att minska barngruppernas storlek i förskolan och på fritids och öka familjers valfrihet att välja barnomsorg. Införa en barnomsorgspeng även för föräldrar som själva har hand om omsorgen för sina barn. • Förbättra stöd...