• Så bygger vi en attraktiv kommun

  Ett samhällsbyggande utifrån en kristdemokratisk värdegrund innebär att planera för trygga och vackra miljöer där invånarna själva tar aktiv del i beslutsprocessen och känner sig delaktiga i skapandet av sina närmiljöer.

  Kristdemokraterna i Skara anser att:

  Nya och uppdaterade områden ska skapas för samvaro och rörelse, vi vill gärna se en centralt placerad skatepark och en möjlighet att utöva disc-golf t.ex. i Botan, Viktoriaparken eller Stadsparken. Se över alternativa u...
 • Trygghet och säkerhet i Skara

  Det viktigaste sättet att bekämpa brottslighet är genom förebyggande insatser och det är framför allt vuxnas ansvar gentemot barn och ungdomar. Familjens roll att fostra och leda de unga är av största vikt. Samhället måste vidare ge tydliga och tidiga signaler om vad som är rätt och vad som är fel. En snabb reaktion på begångna brott och en ökad upptäcktsrisk för förövarna är viktigt.

  Kristdemokraterna I Skara anser att:

  Aktivt uppföljningsarbete ska göras inom socialtjäns...
 • Äldreomsorg i Skara

  Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet. Det innebär att service, vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den enskilde med hänsyn till själsliga, andliga och materiella behov. Denna samhälleliga skyldighet innebär att äldreomsorgen måste vara väl utbyggd med hemtjänst och hemsjukvård, olika former av dagverksamhet samt ett varierat utbud av boendeformer.

  Kristdemokraterna i Skara anser att:

  Kommunens vård och omsorg ska vara personcentr...