• Det händer

  Aktiviteter 2021 – allt preliminärt beroende på smittoläget

  Vi ses på Zoom

  Januari

  18 Styrelsemöte kl 18.00

  Februari

  2 Team Sollentuna kl 18.00

  15 Styrelsemöte kl 18.00

  22 Årsmöte kl 18.00 samt konstituerande styrelsemöte

  Mars

  1 Team Sollentuna kl 18.00

  15 Styrelsemöte kl 18.00

  29 Team Sollentuna kl 18.00

  April

  12 Styrelsemöte kl 18.00

  26 Team Sollentuna kl 18.00

  Maj

  10 Styrelsemöte kl 18.00

  24 Team Sollentuna kl 18.00

  Juni

  7 Terminsavslutning med styrelse och Team Sollentuna kl 18.00

  Juli

   

  Augusti

  23 Styrelsemöte kl 18.00

  September

  6 Team Sollentuna kl 18.00

  20 Styrelsemöte kl 18.00

  Oktober

  4 Team Sollentuna kl 18.00

  18 Styrelsemöte kl 18.00

  November

  2 Team Sollentuna kl 18.00

  15 Styrelsemöte kl 18.00

  December

  6 Terminsavslutning med styrelse och Team Sollentuna kl 18.00