Våra politiker

Magnus Ramstrand (KD) Foto: Michael Folmer

Magnus Ramstrand är Kristdemokraternas kommunalråd i Sollentuna

Jag har haft förtroendet och glädjen att under den gångna mandatperioden leda kultur- och fritidsnämnden i Sollentuna. Jag har varit med och skapat bättre förhållanden för barn och ungdomar. Och oavsett funktionsnedsättning ska Sollentuna erbjuda en bra uppväxtmiljö.

Vi är en kommun i absoluta toppen när kommuner rankas. Vi har låg skatt och stabil ekonomi, har bästa skolorna i länet, är näst bästa företagskommun i landet, är en bra miljökommun och ligger i topp inom kultur och fritid.
Jag vill vara med och förbättra vårt företagsklimat och ta tillvara den mångfald och energi som finns i föreningslivet, samfunden och organisationer.

Kristdemokraterna vill bygga ett Sollentuna där vi sätter det personliga ansvarstagandet i centrum. Vi vill bejaka öppenhet och mångfald med respekt för varandra, ta ansvar för våra gemensamma åtaganden och vår unika miljö.

Vi betonar alltid att grunden för ett gott samhälle är familjen, oavsett hur den ser ut. Värderingar formas i den lilla närmiljön. Vi sätter barnets perspektiv i centrum. Ett samhälle som är anpassat efter våra barn är ett bra samhälle för alla.

 

Våra löften till Dig
• Vi lovar att stå upp för en ansvarsfull ekonomisk politik. Vi har respekt för varje skattekrona.
• Vi betonar alltid att grunden för ett gott samhälle är familjen, oavsett hur den ser ut. Värderingar formas i den lilla närmiljön.
• Vi sätter barnets perspektiv i centrum. Ett samhälle som är anpassat efter våra barn är ett bra samhälle för alla.
• Vi har varit med och beslutat om en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen. Det ska finnas en nivå på service som vi alltid ska kunna garantera.
• Vi ska fortsätta ha Sveriges bästa skola som mål. Och vi ska fortsätta ligga i topp bland de mest företagsvänliga kommunerna.

Besök gärna min blogg som du hittar här: www.ramstrand.eu

Du kan nå mig på magnus.ramstrand@sollentuna.se eller ramstrand@kristdemokraterna.se

Vänliga hälsningar
Magnus Ramstrand

Kristdemokraternas förtroendevalda i Sollentuna kommun 2019-2022

Kommunfullmäktige
Ledamot Magnus Ramstrand, Carlos Romero, Eva Ireblad, Seppo Karmitsa och Thomas Nyman
Ersättare Towe Ireblad, Susanna Klang och Gunnar Lunnergård

Kommunstyrelsen
Ledamot Magnus Ramstrand och Seppo Karmitsa
Ersättare Carlos Romero och Eva Ireblad

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ledamot Magnus Ramstrand
Ersättare Carlos Romero

Klimatnämnden
Ledamot Olle Ireblad
Ersättare Jan Better

Kompetens- o arbetsmarknadsnämnden
Ledamot Jan Fjellstedt
Ersättare Christina Sternerup Falkenström
Ersättare Bo Hansson

Kultur- o fritidsnämnden
Ordförande Magnus Ramstrand
Ledamot Peter Kilander
Ersättare Nivin Ala-Eddin

Miljö- o byggnadsnämnden
Vice ordförande Gunnar Lunnergård
Ledamot Karin Lindell
Ersättare Ragnar Ståhle

Natur- o tekniknämnden
Ledamot: Bert Christiansson
Ersättare: Börje Duvell
Ersättare Sarah Andersson

Samhällsbyggnadsnämnden
Ledamot Carlos Romero
Ersättare Stephanie Holmlund
Ersättare vakant

Socialnämnden
Ordförande Seppo Karmitsa
Ledamot Jonas Hedman
Ersättare Amal Karam

Utbildningsnämnden
Ledamot Thomas Nyman
Ledamot Lars Jägerskog
Ersättare Susanna Klang

Förskoleberedning (underställd UN)
Ordförande Thomas Nyman

Valnämnden
Ledamot Ragnar Ståhle
Ersättare Gert Nordin

Vård- o omsorgsnämnden
Vice ordförande Eva Ireblad
Ersättare Martha Duvell
Ersättare Rikhard Saarenpää

Överförmyndarnämnden
Ordförande Jan Fjellstedt

Nämnden för familjerättsfrågor
Ordförande Seppo Karmitsa

Revisor
Nils-Åke Borgström

SSAB
Ledamot Magnus Ramstrand
Suppleant Swen Bergling

Sollentunahem
Ledamot Seppo Karmitsa
Suppleant Anders Lundberg

Solom
Ledamot Bert Christiansson
Suppleant Carlos Romero

SEOM
Ordförande Towe Ireblad
Ersättare Roland Johansson

SKAB
Vice ordförande Carlos Romero
Suppleant Anders Berggren

Mälardalsrådets rådsmöte
Ersättare Magnus Ramstrand

God man enl fastighetsbildningslagen
Roland Johansson

Funktionshinderrådet
Ordförande Eva Ireblad
Ersättare Martha Duvell

Brottsförebyggande rådet
Ordförande Magnus Ramstrand

Vigselförrättare
Peter Kilander