• Våra politiker

  Magnus Ramstrand (KD) Foto: Michael Folmer

  Magnus Ramstrand är Kristdemokraternas kommunalråd i Sollentuna

  Jag har haft förtroendet och glädjen att under den gångna mandatperioden leda kultur- och fritidsnämnden i Sollentuna. Jag har varit med och skapat bättre förhållanden för barn och ungdomar. Och oavsett funktionsnedsättning ska Sollentuna erbjuda en bra uppväxtmiljö.

  Vi är en kommun i absoluta toppen när kommuner rankas. Vi har låg skatt och stabil ekonomi, har bästa skolorna i länet, är näst bästa företagskommun i landet, är en bra miljökommun och ligger i topp inom kultur och fritid.
  Jag vill vara med och förbättra vårt företagsklimat och ta tillvara den mångfald och energi som finns i föreningslivet, samfunden och organisationer.

  Kristdemokraterna vill bygga ett Sollentuna där vi sätter det personliga ansvarstagandet i centrum. Vi vill bejaka öppenhet och mångfald med respekt för varandra, ta ansvar för våra gemensamma åtaganden och vår unika miljö.

  Vi betonar alltid att grunden för ett gott samhälle är familjen, oavsett hur den ser ut. Värderingar formas i den lilla närmiljön. Vi sätter barnets perspektiv i centrum. Ett samhälle som är anpassat efter våra barn är ett bra samhälle för alla.

   

  Våra löften till Dig
  • Vi lovar att stå upp för en ansvarsfull ekonomisk politik. Vi har respekt för varje skattekrona.
  • Vi betonar alltid att grunden för ett gott samhälle är familjen, oavsett hur den ser ut. Värderingar formas i den lilla närmiljön.
  • Vi sätter barnets perspektiv i centrum. Ett samhälle som är anpassat efter våra barn är ett bra samhälle för alla.
  • Vi har varit med och beslutat om en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen. Det ska finnas en nivå på service som vi alltid ska kunna garantera.
  • Vi ska fortsätta ha Sveriges bästa skola som mål. Och vi ska fortsätta ligga i topp bland de mest företagsvänliga kommunerna.

  Besök gärna min blogg som du hittar här: www.ramstrand.eu

  Du kan nå mig på magnus.ramstrand@sollentuna.se eller ramstrand@kristdemokraterna.se

  Vänliga hälsningar
  Magnus Ramstrand

  Kristdemokraternas förtroendevalda i Sollentuna kommun 2019-2022

  Kommunfullmäktige
  Ledamot Magnus Ramstrand, Carlos Romero, Eva Ireblad, Seppo Karmitsa och Thomas Nyman
  Ersättare Towe Ireblad, Susanna Klang och Gunnar Lunnergård

  Kommunstyrelsen
  Ledamot Magnus Ramstrand och Seppo Karmitsa
  Ersättare Carlos Romero och Eva Ireblad

  Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Ledamot Magnus Ramstrand
  Ersättare Carlos Romero

  Klimatnämnden
  Ledamot Olle Ireblad
  Ersättare Jan Better

  Kompetens- o arbetsmarknadsnämnden
  Ledamot Jan Fjellstedt
  Ersättare Christina Sternerup Falkenström
  Ersättare Bo Hansson

  Kultur- o fritidsnämnden
  Ordförande Magnus Ramstrand
  Ledamot Peter Kilander
  Ersättare Nivin Ala-Eddin

  Miljö- o byggnadsnämnden
  Vice ordförande Gunnar Lunnergård
  Ledamot vakant
  Ersättare Ragnar Ståhle

  Natur- o tekniknämnden
  Ledamot: Bert Christiansson
  Ersättare: Börje Duvell
  Ersättare Sarah Andersson

  Samhällsbyggnadsnämnden
  Ledamot Carlos Romero
  Ersättare Stephanie Holmlund
  Ersättare vakant

  Socialnämnden
  Ordförande Seppo Karmitsa
  Ledamot Jonas Hedman
  Ersättare Amal Karam

  Utbildningsnämnden
  Ledamot Thomas Nyman
  Ledamot Lars Jägerskog
  Ersättare Susanna Klang

  Förskoleberedning (underställd UN)
  Ordförande Thomas Nyman

  Valnämnden
  Ledamot Ragnar Ståhle
  Ersättare Gert Nordin

  Vård- o omsorgsnämnden
  Vice ordförande Eva Ireblad
  Ersättare Martha Duvell
  Ersättare Rikhard Saarenpää

  Överförmyndarnämnden
  Ledamot Jan Fjellstedt

  Nämnden för familjerättsfrågor
  Ordförande Seppo Karmitsa

  Revisor
  Nils-Åke Borgström

  SSAB
  Ledamot Magnus Ramstrand
  Suppleant Swen Bergling

  Sollentunahem
  Ledamot Seppo Karmitsa
  Suppleant Anders Lundberg

  Solom
  Ledamot Bert Christiansson
  Suppleant Carlos Romero

  SEOM
  Ordförande Towe Ireblad
  Ersättare Roland Johansson

  SKAB
  Vice ordförande Carlos Romero
  Suppleant Peter Kilander

  Mälardalsrådets rådsmöte
  Ersättare Magnus Ramstrand

  God man enl fastighetsbildningslagen
  Roland Johansson

  Funktionshinderrådet
  Ordförande Eva Ireblad
  Ersättare Martha Duvell

  Brottsförebyggande rådet
  Ordförande Magnus Ramstrand

  Vigselförrättare
  Peter Kilander