• Våra politiker

  Thomas Nyman är Kristdemokraternas kommunalråd i Sollentuna

  -Känner mig stolt, tacksam och ödmjuk över att ha blivit vald till att leda KD’s team i kommunen och ser fram emot att göra Sollentuna ännu bättre tillsammans med våra samarbetspartier.

  -Jag hoppas på ett ökat förtroende bland Sollentunaborna bland annat genom att det sätts än mer fokus på kultur&fritid som betyder enormt mycket som friskfaktorer i vår kommun.

  Våra löften till Dig
  • Vi lovar att stå upp för en ansvarsfull ekonomisk politik. Vi har respekt för varje skattekrona.
  • Vi betonar alltid att grunden för ett gott samhälle är familjen, oavsett hur den ser ut. Värderingar formas i den lilla närmiljön.
  • Vi sätter barnets perspektiv i centrum. Ett samhälle som är anpassat efter våra barn är ett bra samhälle för alla.
  • Vi har varit med och beslutat om en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen. Det ska finnas en nivå på service som vi alltid ska kunna garantera.
  • Vi ska fortsätta ha Sveriges bästa skola som mål. Och vi ska fortsätta ligga i topp bland de mest företagsvänliga kommunerna.

  Du kan nå mig på thomas.h.nyman@sollentuna.se eller thomas.nyman@kristdemokraterna.se

  Vänliga hälsningar
  Thomas Nyman

  Kristdemokraternas förtroendevalda i Sollentuna kommun 2022-2026

  Kommunfullmäktige
  Ledamot Thomas Nyman, Towe Ireblad, Erik Elverö
  Ersättare Carlos Romero, Angelika Lang

  Kommunstyrelsen
  Ledamot Thomas Nyman
  Ersättare Carlos Romero och Towe Ireblad

  Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Ledamot Thomas Nyman
  Ersättare Carlos Romero

  Miljö- och klimatnämnden
  Ledamot Carlos Romero
  Ersättare Iris Josefsson

  Kompetens- o arbetsmarknadsnämnden
  Ledamot Jan Fjellstedt
  Ersättare Christina Sternerup Falkenström

  Kultur- o fritidsnämnden
  Ordförande Thomas Nyman
  Ledamot Rikhard Saarenpää
  Ersättare Peter Kilander

  Samhällsbyggnadsnämnden
  Ledamot Gunnar Lunnergård
  Ersättare Thomas Sehlan

  Socialnämnden
  Ledamot Hanna Stoméus
  Ersättare Jan Better

  Utbildningsnämnden
  Ledamot Angelika Lang
  Ersättare Lars Jägerskog

  Valnämnden
  Ledamot Ragnar Ståhle
  Ersättare: Eva Ireblad

  Vård- o omsorgsnämnden
  Ledamot Christian Duvell
  Ersättare Frida Stolt

  Överförmyndarnämnden
  Jan Fjellstedt

  Revisor
  Nils-Åke Borgström

  Ledamöter i bolagsstyrelser 2018-2022

  SSAB
  Ledamot Thomas Nyman
  Suppleant VAKANT

  Sollentunahem
  Ledamot Seppo Karmitsa
  Suppleant Anders Lundberg

  Solom
  Vice ordförande Peter Kilander
  Suppleant Bert Christiansson

  SEOM
  Vice ordförande Bo Hansson
  Suppleant Niclas Larsered

  SKAB
  Ledamot Carlos Romero
  Suppleant Börje Duvell

  Mälardalsrådets rådsmöte
  Ersättare Magnus Ramstrand

  Funktionshinderrådet
  Ledamot Martha Duvell

  Ersättare VAKANT

  Vigselförrättare
  Peter Kilander