• Våra politiker

  Thomas Nyman är Kristdemokraternas kommunalråd i Sollentuna

  -Känner mig stolt, tacksam och ödmjuk över att ha blivit vald till att leda KD’s team i kommunen och ser fram emot att göra Sollentuna ännu bättre tillsammans med våra samarbetspartier.

  -Jag hoppas på ett ökat förtroende bland Sollentunaborna bland annat genom att det sätts än mer fokus på kultur&fritid som betyder enormt mycket som friskfaktorer i vår kommun.

   

   

  Våra löften till Dig
  • Vi lovar att stå upp för en ansvarsfull ekonomisk politik. Vi har respekt för varje skattekrona.
  • Vi betonar alltid att grunden för ett gott samhälle är familjen, oavsett hur den ser ut. Värderingar formas i den lilla närmiljön.
  • Vi sätter barnets perspektiv i centrum. Ett samhälle som är anpassat efter våra barn är ett bra samhälle för alla.
  • Vi har varit med och beslutat om en värdighetsgaranti inom äldreomsorgen. Det ska finnas en nivå på service som vi alltid ska kunna garantera.
  • Vi ska fortsätta ha Sveriges bästa skola som mål. Och vi ska fortsätta ligga i topp bland de mest företagsvänliga kommunerna.

  Du kan nå mig på thomas.nyman@sollentuna.se eller thomas.nyman@kristdemokraterna.se

  Vänliga hälsningar
  Thomas Nyman

  Kristdemokraternas förtroendevalda i Sollentuna kommun 2018-2022

  Kommunfullmäktige
  Ledamot Magnus Ramstrand, Carlos Romero, Eva Ireblad, Seppo Karmitsa och Thomas Nyman
  Ersättare Towe Ireblad, Susanna Klang och Gunnar Lunnergård

  Kommunstyrelsen
  Ledamot Thomas Nyman och Seppo Karmitsa
  Ersättare Carlos Romero och Eva Ireblad

  Kommunstyrelsens arbetsutskott
  Ledamot Thomas Nyman
  Ersättare Carlos Romero

  Klimatnämnden
  Ledamot Christian Duvell
  Ersättare Jan Better

  Kompetens- o arbetsmarknadsnämnden
  Ledamot Jan Fjellstedt
  Ersättare Christina Sternerup Falkenström
  Ersättare Iris Yousefi

  Kultur- o fritidsnämnden
  Ordförande Thomas Nyman
  Ledamot Peter Kilander

  Miljö- o byggnadsnämnden
  Vice ordförande Gunnar Lunnergård
  Ledamot Olle Ireblad
  Ersättare Ragnar Ståhle

  Natur- o tekniknämnden
  Ledamot: Bert Christiansson
  Ersättare: Börje Duvell
  Ersättare Sandra Udd

  Samhällsbyggnadsnämnden
  Ledamot Carlos Romero
  Ersättare Stephanie Holmlund
  Ersättare Thomas Sehlan

  Socialnämnden
  Ordförande Seppo Karmitsa
  Ledamot Jonas Hedman
  Ersättare Angelika Lang

  Utbildningsnämnden
  Ledamot Erik Elverö
  Ledamot Lars Jägerskog
  Ersättare VAKANT

  Valnämnden
  Ledamot Ragnar Ståhle

  Ersättare: VAKANT

  Vård- o omsorgsnämnden
  Vice ordförande Eva Ireblad
  Ersättare Martha Duvell
  Ersättare Rikhard Saarenpää

  Överförmyndarnämnden
  2e vice Ordförande Jan Fjellstedt

  Nämnden för familjerättsfrågor
  Ordförande Seppo Karmitsa

  Revisor
  Nils-Åke Borgström

  SSAB
  Ledamot Thomas Nyman
  Suppleant Bo Hansson

  Sollentunahem
  Ledamot Seppo Karmitsa
  Suppleant Anders Lundberg

  Solom
  Ledamot Bert Christiansson
  Suppleant Carlos Romero

  SEOM
  Ordförande Towe Ireblad
  Ersättare Roland Johansson

  SKAB
  Vice ordförande Carlos Romero
  Suppleant Peter Kilander

  Mälardalsrådets rådsmöte
  Ersättare Magnus Ramstrand

  God man enl fastighetsbildningslagen
  Roland Johansson

  Funktionshinderrådet
  Ordförande Eva Ireblad
  Ersättare Martha Duvell

  Brottsförebyggande rådet
  Ordförande Thomas Nyman

  Vigselförrättare
  Peter Kilander