• Våra politiker

  Anders Gustavsson

  Ledamot Kommunfullmäktige

  Ledamot Kommunstyrelsen

  Ersättare Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Ersättare personalutskottet

  Ersättare Vägråd Linneryds församling

   

   

  Jan Popovski

  Ledamot Kommunfullmäktige

  Ledamot Valnämnden

  Ledamot Tingsryds Industristiftelse

  Ledamot Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg

  Ledamot Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

  Ledamot fullmäktigeberedning

   

  Birgitta Arvidsson

  Ersättare Kommunstyrelsen

  Ordförande Teknik- och utvecklingsutskottet

  Ersättare vård- och omsorgsnämnden

  Ersättare individnämnden

   

   

   

  Tommy Fransson (-)

  Ledamot Kommunfullmäktige

  Ersättare Kommunstyrelsen

  Ersättare Teknik- och utvecklingsutskottet

  Ersättare Vård- och omsorgsnämnden

  Ersättare individnämnden

  Ersättare Teknik- och utvecklingsutskottet

  Nämndeman vid Växjö Tingsrätt

   

   

  Annika Gustafsson

  Ersättare Kommunfullmäktige

  1:e vice ordförande vård- och omsorgsnämnden

   

   

   

   

   

  Bo Arvidsson

  Ledamot miljö- och byggnadsnämnden

  God man enligt fastighetsbildningslagen med sakkunskap avseende jordbruks- eller skogsbruksfrågor

  Huvudman Almundsryds sparbanksstiftelse

  Nämndeman vid Växjö Tingsrätt

   

   

   

   

   

  Marianne Bergström

  Ersättare vård- och omsorgsnämnden

   

   

   

   

   

   

   

   

  Alexander Nolin

  Ersättare Kommunfullmäktige

  Maria Hofstam

  Ersättare bildningsnämnden