• Våra politiker

   

  Anders Gustavsson

  Ordförande Plan-och näringslivsutskottet

  Ledamot Kommunfullmäktige

  Ersättare Kommunstyrelsen

  Ersättare Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Ersättare Tingsryds Kommunföretag AB

   

   

   

   

   

  Stefan de Goede

  Ordförande Kultur- och fritidsutskottet

  Ledamot Kommunstyrelsen

  Ledamot Kommunfullmäktige

  Ersättare Plan- och näringslivsutskottet

  Huvudman Almundsryds sparbanksstiftelse

   

   

   

   

   

  Anette Weidenmark

  Ledamot Bildningsnämnden

  Ersättare Kommunfullmäktige

  Huvudman Älmeboda Sparbanksstiftelse

   

   

   

   

   

   

  Jan Popovski

  Ledamot Kommunfullmäktige

  Ledamot Tingsryds Industristiftelse

  Ledamot Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Kronoberg

  Ledamot Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

  Ledamot valnämnden

  Ersättare vård- och omsorgsnämnden

   

   

   

   

   

  Bo Arvidsson

  Ledamot miljö- och byggnadsnämnden

  God man enligt fastighetsbildningslagen med sakkunskap avseende jordbruks- eller skogsbruksfrågor

   

   

   

   

   

   

   

  Marianne Bergström

  Ersättare vård- och omsorgsnämnden