• TOPPKANDIDATER 2022

  Birgitta Arvidsson, 1:a plats på kommunlistan

  ”Jag heter Birgitta Arvidsson och är ganska ny som politiker inom Kristdemokraterna. Jag har
  arbetat som sjukgymnast i hela mitt liv och arbetar fortfarande på vårdcentralen i Tingsryd.
  Jag har också varit mycket aktiv inom svenska kyrkan under många år.
  Jag tycker att Kristdemokraterna lyfter många angelägna frågor i vår kommun men vill
  särskilt poängtera våra äldrefrågor. Vi vill fortsätta att höja kvaliteten på äldreomsorgen. Alla
  ska mötas med stor respekt och hänsyn. Kommunen ska kunna erbjuda bra boende samt
  trevlig och stimulerande social samvaro för alla. Det ska vara lätt att bli gammal i Tingsryd.
  Eftersom jag arbetar med hälsa och fysisk aktivitet vet jag att hälsofrämjande strategier för
  äldre har en avgörande betydelse för att upprätthålla och öka funktionsförmågan, bibehålla
  eller förbättra egenvården samt stimulera sociala nätverk. Genom att erbjuda hälsofrämjande
  insatser till äldre kan vi bidra till ett längre, självständigt liv med god livskvalitet.
  Äldresamtalet kan ge en möjlighet för hemsjukvården att upptäcka medicinska behov i tid.”

   

  Anders Gustafsson, 2:a plats på kommunlistan

  ”Det är viktigt att se Tingsryds kommun som en helhet där näringslivets olika aktörer
  tillsammans med kommunen skapar tillväxt.”

   

  Jan Popovski, 3:e plats på kommunlistan

  ”Jag heter Jan Popovski och är underhållstekniker, egenföretagare.
  Jag vill bidra med att vi får en väl fungerande kommun där unga känner att det är stimulerande att verka och utvecklas i och att äldre känner trygghet och närhet till samhällsservice.
  Därför är jag kandidat för Kristdemokraterna!
  Partiet strävar efter för att uppfylla det som behövs för ett väl fungerande samhälle med bra näringsliv, god vård och familjepolitik.”

   

  Annika Gustafsson, 4:e plats på kommunlistan

   

  Tommy Fransson, 5:e plats på kommunlistan

  ”Politik är ett lagarbete, frihet under ansvar dvs valfrihet och respekt för varandra.
  En levande landsbygd är viktigt för mig, man ska kunna bo i hela kommunen.
  Det ska vara attraktivt att bosätta sig på landsbygden. Vi måste underlätta att bygga sjönära.
  En fungerande skola är en förutsättning för framtida tillväxt.
  Social trygghet för alla är något jag tycker är viktigt.
  Möjligheten till trygghetsboende och seniorboende.
  Man ska visa respekt för de företag vi har i kommunen och ge ett bra bemötande och vara behjälpliga i den mån man kan.”