• Kommunvalet 2014

  gruppbild---Kopia

  Det här vill Kristdemokraterna arbeta för i Tingsryds kommun

  • Mindre barngrupper i förskola och på fritids
  • Valfrihet och förbättrad informationen om olika alternativ inom barnomsorgen
  • Minskad administration för lärare och förskollärare så att tiden med barnen kan öka
  • Ökade möjligheter för äldre att välja boende
  • Trygghetsboenden i anslutning till servicehusen
  • Hög kvalitet och nöjdhet inom äldreomsorgen
  • Satsning på äldres friskvård och mat och säkerställan av hjälp vid måltider
  • Ökad andel kött som kommer från gårdar med värdig djurhållning, samt närproducerade livsmedel i måltidsverksamheterna
  • Samverkan med näringslivet för kommunens bästa

   

  Våra kandidater till kommunfullmäktige Tingsryd 2014

  _MG_8490

  Anette Weidenmark

  Anette Weidenmark
  Jag heter Anette Weidenmark. Jag arbetar som språklärare inom vuxenutbildningen i Lessebo men är bosatt i Tingsryd. Mina hjärtefrågor är familjen och skolan. Jag vill arbeta för att ge barnen de allra bästa förutsättningarna för en trygg uppväxt. I skolan ska varje barn stöttas och uppmuntras att nå sin fulla kunskapspotential för att därigenom kunna få ett rikare liv och förutsättningar att uppfylla sina drömmar om framtida yrkesval.

   

   

   

  Marianne Bergström

  Marianne Bergström
  Jag heter Marianne Bergström och sitter i Socialnämnden och kommunfullmäktige sedan några år tillbaka. Jag brinner mest för äldreomsorgen. De äldre ska ha det bra på äldre dagar.

   

   

   

   

   

   

  Ingrid Thordsson

  Ingrid Thordsson
  Jag heter Ingrid Thordsson och har varit Tingsrydsbo i 23 år. Jag brinner för många frågor som rör vårt samhälle. Främst är det dock familjefrågor, att hjälpa barn till en bra uppväxt. Sedan är det integrationsfrågor, hur våra invånare med ursprung i andra länder ska kunna bli delaktiga i vårt samhälle.

   

   

   

   

   

  Gunnar Sandgren

  Gunnar Sandgren
  Jag heter Gunnar Sandgren och jag har bott i Tingsryd sedan 1966, då jag började arbeta som lärare på mellanstadiet i Tingsryd. Efter 25 år som lärare var jag sedan anställd på Tingsryds bibliotek under 20 år och är nu pensionär. Jag har under denna tid representerat KD i fullmäktige under några mandatperioder med avbrott för utlandsarbete i Bolivia under fem år. Jag vill arbeta för att Tingsryd ska bli en allt bättre kommun att leva och verka i för alla invånare. Alla ska kunna känna sig sedda och värdefulla oavsett ursprung och bakgrund.

   

   

  Helena Sandgren

  Helena Sandgren

  Helena Sandgren
  Jag heter Helena Sandgren och är bosatt i Tingsryd. Under 15 år har jag arbetat som överförmyndare och då hade jag daglig kontakt med människor som behövde hjälp och stöd. Alla i vår kommun ska kunna känna sig trygga och behandlas med värdighet och respekt oavsett ålder och ursprung.

   

   

   

   

   

  BoArvidsson

  Bo Arvidsson

  Bo Arvidsson
  Mitt namn är Bo Arvidsson och jag har varit bankanställd större delen av mitt liv. I dag arbetar jag dels som överförmyndare i Tingsryds kommun dels som egenföretagare med småskaligt skogsbruk. Landsbygds- och småföretagarfrågor ligger mig varmt om hjärtat

   

   

   

   

   

  _MG_1582

  Birgitta Arvidsson

  Birgitta Arvidsson
  Jag heter Birgitta Arvidsson. Jag har arbetat som sjukgymnast under 40 år. Jag är också mycket engagerad inom kyrkan. En viktig fråga för mig är att skapa mötesplatser för det goda samtalet för människor i alla åldrar.