• Nordmaling

    Toppkandidater i kommunvalet: Bertil Löweneke, Anna-Karin Lundberg & André Öberg

    VALPROGRAM

    REDO ATT GÖRA MER

    Vi vill återetablera Öppen förskola samt verka för aktivitetsparker och motorbana. Vi vill ge kommunens personal schysstare villkor samt arbeta för trygghetsboende och demensavdelning, äldre ska kunna bo tryggt och säkert. Andelen närproducerad mat till skola och omsorg ska öka och vi vill skapa ännu bättre förutsättningar för företagande och näringsliv.För att stärka våra intäkter vill vi bygga nya bostäder och attrahera fler att upptäcka och flytta till vår natursköna kommun. På riksdagsnivå arbetar vi för att värna och utveckla jordbruk, skogsbruk, fiske, jakt, handel, äganderätt, allemansrätt, energiförsörjning, infrastruktur och drivmedelspriser.

    Tillsammans är vi redo att göra mer och ta ett större ansvar. För en ökad självförsörjning och en livskraftigare kommun. Hela Sverige ska leva!