• Inför social aktivitet på recept

  Ensamhet breder ut sig allt mer efter den senaste tidens nedstängda samhälle, besöksförbud på äldreboenden och rekommendationer att hålla avståndet till varandra. Det är förstås helt centralt att följa riktlinjerna för att skydda riskgrupper och rädda liv men det har också inneburit att många blivit alltmer isolerade.

  När vi tagit oss genom virusprövningarna är det hög tid att börja låta läk...

 • Regional utvecklingsstrategi måste ta ned huvudet från molnet

  Kristdemokrater i länets alla kommuner har genom digitala möten arbetat med, och synat, Region Västerbottens utkast för en ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Tyvärr har vi funnit flera områden som saknas: alltifrån landsbygd och infrastruktur till företagande och civilsamhälle.

  Denna viktiga strategi, som ska prägla länet under en lång tid framöver, behöver därför ett rejält omtag. RUS står trots allt överordnad kommunala och regionala dokument och alla projektmedel vi söker i län...

 • Dags ta krafttag över den ofrivilliga ensamheten!

  Ofrivillig ensamhet är en lika stor riskfaktor för att dö i förtid som rökning. Ensamheten innebär en kronisk stress som sliter på kroppen och ökar risken för kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke. Det är dags vi tar detta på allvar!

  Allt fler begravs utan en enda vän eller anhörig närvarande. I Stockholm är var tionde begravning s k ”direktare” där ingen deltar vid begravningen.

  – Den ofrivilliga ensamheten drabbar många äldre som t o m tar sina egna liv i väntan på besked o...

 • Inför Geriatrisk vårdcentral (GVC) nu!

  Vården av äldre är både viktig men också komplex. Region Västerbotten har en ambition att vården för de äldre ska vara så ”sömlös” som det bara är möjligt. Men många äldre har många olika kontakter med sjukvården och hamnar ofta mellan stolarna mellan de två huvudmännen regionen och kommunerna.

  25 % av vården bedrivs i kommunernas regi sedan vi fört över hemsjukvården. Därför är samarbete mellan kommun och regionen ett måste och behöver utökas ytterligare för vårdtagarnas bästa.

  Läs mer
 • Klarar Lycksele att upprätthålla vården i sommar?

  Sommaren ställer ofta vårdapparaten på prov när vår personal ska ha sin sommarledighet. Lycksele lasarett är inget undantag.

  Med hjälp av chefer/koordinator som gör sitt allra bästa har man löst sjuksköterskebristen i sommar framför allt vid kirurgkliniken.

  – Vår personal i Lycksele är fantastisk att samarbeta och hitta bra lösningar som gagnar patienterna. Men jag är orolig när det kommer till hösten och verksamheten ska igång igen. Hur klarar vi personalförsörjningen vid...

 • Dags att också politiken i regionen ska spara?

  Regionens ekonomi blöder. Regiondirektören har lagt ett sparförslag. Då måste man se över alla kostnader stora som små. Eftersom Västerbotten till ytan är ett stort län blir det ett antal hotellnätter bokade varje år.

  – Det är dags att politiken också drar sitt strå till stacken och börjar se över sina kostnader. Det kan inte bara vara sjukvården som ska spara. Att se över hotellbokningar och göra en bättre upphandling är en första och enkel åtgärd som kan spara pengar över året,...

 • Sammanhållen vårdkedja för våra unga!

  Det är ingen nyhet att BUP har svårt att klara sitt uppdrag.  Skolhälsovården inom kommunerna är ofta  underdimensionerade. Och primärvårdens första linjens psykiatri får ta ett allt för tungt ansvar när BUP skickar tillbaka remisserna. Och ytterst lider de barn och unga som behöver hjälp. Detta måste få ett slut.

   – Jag får samtal nästan dagligen av oroliga föräldrar som väntar på få hjälp för sina barn men bollas mellan olika instanser istället medan barnen är hemma och mår då...

 • Regiondirektörens förslag på åtgärder för en långsiktigt hållbar ekonomi

  Idag lämnar regiondirektör Kent Ehliasson enligt uppdrag över en plan för omställning för en hållbar ekonomi till regionstyrelsens arbetsutskott. Den innehåller åtgärder på kort och lång sikt för att vända den negativa kostnadsutvecklingen så att Region Västerbotten kan leverera hälsa, vård och utveckling i framtiden.

  Bakgrunden är dels den negativa kostnadsutvecklingen, med ett underskott på 200 miljoner kronor under årets tre första månader och dels stora behov av investeringar. Tota...

 • Dags att agera för alla kvinnor som har Hypotyreos

  Hypotyreos är en av Sveriges största folksjukdomar och allt fler blir sjuka. På 10 år har antalet ökat med 40 %. Dessutom drabbar sjukdomen oftare kvinnor. 8 av 10 som drabbas är kvinnor.

  – Sköldkörtelsjukdom är en folksjukdom som ökar särskilt hos kvinnor och det är hög tid att vi sätter ett större fokus på denna sjukdom. Det får inte vara så att när det är större andel kvinnor som drabbas tar vi inte diagnosen på lika stort allvar, säger Betty-Ann Nilsson.

  – Många ...

 • Barnkonventionen!

  Under 2018 fattades ett glädjande beslut i Sveriges riksdag. Äntligen lagstiftas så att FN:s barnkonvention kommer bli lag redan 2020.

  – Datumet närmar sig då barnkonventionen blir lag och det är av högsta vikt att även verksamheterna i Region Västerbotten börjar implementera det nya förhållningssättet som barnkonventionen innebär. Ser fram emot höra hur långt man kommit i arbetet, säger Hans-Inge Smetana.

  – För mig som Kristdemokrat är barnperspektivet viktigt. Har ...