• Partidistriktet

  Västerbottens partidistrikt
  Postadress:Östra Kyrkogatan 14A, 90330 Umeå
  Telefon: 090-13 70 72
  www.vasterbotten.kristdemokraterna.se

  Dataskyddsombud: Jan Kollberg

  jan.kollberg@kristdemokraterna.se

  070 328 61 09

  Partidistriktsstyrelse

  Anders Sällström
  Partidistriktsordförande, Lycksele

  Roland Sjögren
  1:e vice partidistriktsordförande, Lycksele

  Charlotta Enqvist
  2:e vice partidistriktsordförande, Skellefteå

  Jonny Kärkkäinen
  Partidistriktsstyrelse, ledamot, Vilhelmina

  Birgitta Nordvall
  Partidistriktsstyrelse, ledamot, Umeå

  Rosalie Keller
  Partidistriktsstyrelse, ledamot, Kåge

  Veronica Kerr
  Partidistriktsstyrelse, ledamot, Holmsund

  Anna-Karin Lundberg
  Partidistriktsstyrelse, ledamot, Nordmaling

  Sven-Åke Granberg
  Partidistriktsstyrelse, ledamot, Umeå

  Håkan Jansson
  Partidistriktsstyrelse, ledamot, Norsjö

  Kurt Forslund
  Partidistriktsstyrelse, ersättare, Lycksele

  Helén Edlund
  Partidistriktsstyrelse, ersättare, Umeå

  Betty-Ann Nilsson
  Partidistriktsstyrelse, ersättare, Lycksele

  Gabrielle Boström
  Partidistriktsstyrelse, ersättare, Robertsfors

  Anna-Lena Wester
  Partidistriktsstyrelse, ersättare, Vännäs