• Partidistriktet

  Västerbottens partidistrikt
  Postadress:Östra Kyrkogatan 14A, 90330 Umeå
  Telefon: 070-314 50 53
  www.vasterbotten.kristdemokraterna.se

  Partidistriktsstyrelse

  Roland Sjögren
  Partidistriktsordförande, Lycksele

  Veronica Kerr
  1:e vice partidistriktsordförande, Holmsund

  Per Boström
  2:e vice partidistriktsordförande, Skellefteå

  Anna-Karin Lundberg
  Partidistriktsstyrelse, ledamot, Nordmaling

  Hans-Inge Smetana
  Partidistriktsstyrelse, ledamot, Vännäs

  Birgitta Nordvall
  Partidistriktsstyrelse, ledamot, Umeå

  Anders Hettinger
  Partidistriktsstyrelse, ledamot, Skellefteå

  Betty-Ann Nilsson
  Partidistriktsstyrelse, ledamot, Lycksele

  Max Fredriksson
  Partidistriktsstyrelse, ledamot, Vilhelmina

  Lennart Fjellman
  Partidistriktsstyrelse, ersättare, Vilhelmina

  Maria Eriksson
  Partidistriktsstyrelse, ersättare, Umeå

  Helén Edlund
  Partidistriktsstyrelse, ersättare, Umeå

  Sven-Åke Granberg
  Partidistriktsstyrelse, ersättare, Umeå

  Frida Löfroth
  Partidistriktsstyrelse, ersättare, Skellefteå

  Jan Kollberg
  Partidistriktsstyrelse, ersättare, Umeå