• Regionuppdrag

  Regionfullmäktigeledamöter 

  Västra: Betty-Ann Nilsson  Ers: Max Fredrikson, Roland Sjögren, Rebecka Nygren  

  Norra: Karl-Gustav Lilja  Ers: Anders Wangby, Ingrid Johansson  

  Södra: Hans-Inge Smetana, Anna-Karin Lundberg Ers: Per-Martin Jonasson, Veronica Kerr, Jan Kollberg 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Övriga Uppdrag                                                  Representant 

  Valberedningen                                                         Hans-Inge Smetana 

  Gruppledare                                                               Hans-Inge Smetana 

  Vice gruppledare                                                       Betty-Ann Nilsson 

  Ledamot Regionstyrelsen                                       Hans-Inge Smetana 

  Ersättare Regionstyrelsen                                      Betty-Ann Nilsson 

  Insynsplats styrelsens arbetsutskott                    Hans-Inge Smetana 

  Ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden             Betty-Ann Nilsson 

  Ersättare Hälso- och sjukvårdsnämnden              Max Fredriksson 

  Ledamot Regionala utvecklingsnämnden            Veronica Kerr 

  Ersättare Regionala utvecklingsnämnden          Hans-Inge Smetana 

  Ledamot fullmäktigeberedningen för folkhälsa  

  och demokrati i Umeåregionen                            Anna-Karin Lundberg 

  Ledamot fullmäktigeberedningen för folkhälsa  

  och demokrati i Skellefteå och Norsjö                 Marica Burman 

  Ledamot fullmäktigeberedningen för folkhälsa 

  och demokrati i Södra Lappland                           Max Fredriksson 

  Ersättare Beredning regional utveckling (BRU) Hans-Inge Smetana 

  V ordförande Patientnämnden                               Veronica Kerr 

  V ordförande Kulturutskottet                                  Veronica Kerr 

  V ordförande Folkhögskolestyrelsen                     Per-Martin Jonasson 

  Revisor                                                                         Thomas Nordenstam 

  Nämndemän i Hovrätten                                         Calle Franklin, Malene Holmgren 

  Juryman                                                                       Jon Ahlman 

  Förvaltningsrätten i Umeå                                        Siv Eliasson, Helen Salomonsson,  Lotta Nilsson

  V ordf. beredning för utb. & kompetensförsörjn.  Betty-Ann Nilsson 

  Ledamot AC-Net Internservice                                 Hans-Inge Smetana 

  Ledamot Länstrafiken                                                 Anders Sellström 

  Ersättare Länstrafiken                                                Anna-Carin Jonsson 

  Ombud Kvarkenrådet                                                 Anders Sellström 

  Ersättare Kvarkenrådet                                              Veronica Kerr 

  Styrelseersättare Coompanion                                 Sven-Åke Granberg 

  Ersättare i Norrlandsoperan                                    Per-Martin Jonasson 

  Ersättare Stiftelsen Samsyn                                     Anna-Karin Lundberg 

  Ersättare Viltförvaltningsdelegationen                 Roland Sjögren 

  Ersättare i Västerbottensteatern                             Olav Eriksson 

  Samordningsförbundet Lycksele-Malå                  Olav Eriksson 

  Ideell förening samisk kultur                                   Olav Eriksson 

  Pensionärsrådet                                                          Veronica Kerr  

  Samrådet för funktionshinderrörelsen                   Veronica Kerr 

  Samrådet för nationella minoriteter                        Veronica Kerr