KRISTDEMOKRATERNAS VIKTIGASTE FRÅGOR

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman.

  • Barn och familj
  • Jobb och äldres ekonomi

Vad vill vi Kristdemokrater

KD – för ett friare och varmare samhälle

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch Thor
  • Partiledare, KD

KD i sociala medier

👨‍👩‍👦‍👦 Vi kommer i alla lägen ta strid mot familjefientliga förslag!

Regeringen har presenterat ett förslag om att kvotera föräldrapenningen på grundnivå.
Vi är emot kvotering av föräldraförsäkringen och anser att föräldrarna själva är de som bäst kan fatta beslut om tid med sina barn.

Vi kristdemokrater vill istället ge familjerna möjlighet att få ihop livspusslet. Det ska finnas möjlighet att få mer tid med barnen och att forma sin egen vardag. Här är några av Kristdemokraternas förslag på förbättringar för familjer:

✔️ En helt fri och flexibel föräldraförsäkring, där föräldrar kan överlåta dagar till varandra eller till närstående som mormor eller bonuspappa
✔️ En barnomsorgspeng för föräldrar med barn mellan ett och tre år som själva tar hand om sina barn istället för att nyttja förskola
✔️ Barngrupperna ska minskas genom ett tak för hur stora grupperna i förskolan får vara.
✔️ Föräldrar med barn under 18 år ska få jobbskatteavdrag på 500kr/månad och förälder
✔️ Höj pensionsavsättningarna till föräldrar som är hemma med sina barn så att inte den som är hemma drabbas genom lägre pension.
✔️ Förstärkt inkomstskydd och förbättrad rätt till tjänstledighet
✔️ Alla föräldrapenningdagar ska kunna användas som dubbeldagar.
... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

Kristdemokraterna Västerbotten
View on Facebook

Glad midsommar! ... See MoreSee Less

View on Facebook

4 days ago

Kristdemokraterna Västerbotten

Under Stefan Löfven regering har antalet poliser minskat, även i Västerbotten!
Kd vill se 10 000 fler poliser, det ger ca 200 fler till Västerbotten och möjlighet till 2 polisbilar i inlandet dygnet runt. Vi vill ge 4-5000 i höjda löner för poliser som har det tuffa arbetet i yttre tjänst! Man ska inte behöva lämna arbetet i yttre tjänst för att höja sin lön!

Kristdemokraterna
Svensk polis är i kris. Allvarliga brott tvingas prioriteras ned på grund av resursbrist. Rekordmånga poliser slutar.

Nu måste skutan vändas och därför kräver kristdemokraterna en kraftfull satsning på svensk polis. Vi föreslår 10 000 fler poliser och att arbetsvillkor samt lön förbättras, i synnerhet för poliser i yttre tjänst.
... See MoreSee Less

View on Facebook

5 days ago

Kristdemokraterna Västerbotten

Regeringen har varit passiv på många viktiga områden. Framför allt kring vården, äldreomsorgen och jobben. Sverige behöver en ny regering!

Kristdemokraterna
Regeringen har varit passiv på många viktiga områden. Framför allt kring vården, äldreomsorgen och jobben. Sverige behöver en ny regering!

I mandatperiodens sista budgetdebatt kommer Jakob Forssmed att ställa regeringen tillsvars för sin passiva politik.
... See MoreSee Less

View on Facebook
  • KD i sociala medier: