• Vår politik

   

  Vårt mål är ett samhälle där frihet förenas med omsorg om de svaga. Ett samhälle som stödjer familjen och skapar förutsättningar för ett blomstrande närings- och föreningsliv.

  Med barn och unga i fokus

  Sveriges utveckling avgörs av hur vi i dag tar hand om våra barn och unga – hur mycket vi satsar på deras uppväxt.

  Vi vill:

  • Öka familjers valfrihet och möjlighet till mer tid med barnen.

  • Förbättra kvaliteten i förskolan och skolan.

  • Stärka ungdomars möjlighet att få jobb.

  • Minska ungdomsbrottsligheten och stödja brottsoffren.

  Respekt för de äldre

  Äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Äldre personers erfarenhet och kunskap ska tas tillvara. Alla har ett unikt värde och ska kunna åldras i trygghet.

  Vi vill:

  • Fortsätta sänka skatten för pensionärer.

  • Utveckla och värna valfrihet och kvalitet i äldreomsorgen.

  Fler företag ger fler jobb

  Det privata näringslivet och entreprenörskapet är grunden för Sveriges välfärd. Nya jobb kan inte kommenderas fram av politiker. De skapas när enskilda människor finner det mödan värt att starta eller utveckla ett företag.

  Vi vill:

  • Främja företagsamheten genom fortsatt regelförenklingsarbete, ökad tillgång till riskkapital och sänkta arbetsgivaravgifter för främst de mindre företag.