• DET BÖRJAR I FAMILJEN

  Familjen, oavsett sammansättning, är en av de viktigaste grundpelare som samhället står på. Barn som
  växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar för att klara livets utmaningar. KD är för politiska
  lösningar som underlättar för familjer.

  Till exempel:

  • En flexibel föräldraförsäkring som ger familjer med olika förutsättningar möjlighet att lösa
   livspusslet på olika sätt, så att det passar just din familj. Därför säger vi nej till kvotering av
   föräldrapenningdagar och vi vill utvidga rätten till föräldraledigt på heltid till tre år.
  • Vi vill införa ett fritidskort, ett stöd för träningsavgifter, så att man värnar barns möjlighet att
   delta i idrottslivet. Det är bidrar till att öka rörelse och motverka stillasittande och att stärka
   barns kondition. Detta, som är ett kristdemokratiskt förslag, genomförs nu med den nya
   regeringen.
  • Kristdemokraterna vill att det ska vara obligatoriskt för kommunerna att erbjuda två
   föräldrastödsprogram under barnets uppväxt; ett under småbarnsåren och ett i tonåren.