• KD:s förslag – är inte ”tosserier”

  • DET BÖRJAR I FAMILJEN

    Familjen, oavsett sammansättning, är en av de viktigaste grundpelare som samhället står på. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar för att klara livets utmaningar. KD är för politiska lösningar som underlättar för familjer.

    Till exempel:

    En flexibel föräldraförsäkring som ger familjer med olika förutsättningar möjlighet att lösa livspusslet på olika sätt, så att det passar just din familj. Därför säger vi nej till kvotering av föräldrapenningdagar och vi vil...