• Kort partiprogram för Kristdemokraterna i Vellinge

    Kristdemokraterna Vellinge har under våren kommit fram med ett kortfattat partiprogram som du kan läsa här, ett fullständigt partiprogram kommer att komma upp under sommaren.