För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön

Debattartikel GP – Stefan Svensson och Pernilla Wendesten
Juridiskt kön är en social konstruktion, men politiska beslut bör vara förankrade i verkligheten. Självbestämmande och upplevelser ska inte ligga till grund för passets uppgifter. Att förneka den biologiska verkligheten är en dålig politik, som i förlängningen kan bli kaotisk och livslångt obarmhärtig för barnen.
Läs mer

De rödgröna prioriterar lägre biljettpriser framför att lösa vårdkrisen

Debattartikel GP – Stefan Svensson m.fl.
S, V och MP i den rödgröna ledningen har ett planerat underskott på 1,4 miljarder kronor som förutsätter att regionens sjukhus har en budget i balans. Därför är vi förvånade över avsaknaden av nya insatser och åtgärder. I stället skjuts svåra beslut och frågor uppåt i systemet och istället för att axla ansvar skylls problem på andra.
Läs mer