• 2018 års Vitsippspris till Storebro Kvinnocafé!

    Foto: Dagens Vimmerby

    Varje år när vitsipporna blommar brukar KD Vimmerby dela ut Vitsippspriset till någon enskild eller förening som gjort värdefulla ideella insatser. Våren 2018 beslutade styrelsen att priset skulle tillfalla Storebro Kvinnocafé, men de kunde tyvärr inte komma vid vårfesten, då de bjudits in.

    I väntan på lämpligt tillfälle att överlämna priset gjorde Gudrun Brunegård, ordförande för KD Vimmerby, ett besök i Storebro på försommaren och fick då med egna ögon se verksamheten i full gång. Det stärkte övertygelsen om att de var värdiga mottagare av Vitsippspriset.

    I samband med KD Vimmerbys årsmöte i februari 2019 bjöds Birgitta Karlsson, som initiativtagare till kvinnocaféet, in tillsammans med Maj Evertsson, under förevändning att de skulle berätta om arbetet. När de bjöds fram avslöjades överraskningen och Gudrun Brunegård överlämnade diplomet med motiveringen:

    ”Med varma hjärtan ger ni på ideell basis av er tid och ert engagemang för att hjälpa nyanlända kvinnor till språk, kulturella koder och gemenskap i det svenska samhället. Era insatser har oskattbar betydelse för de enskilda personerna, men också ur ett övergripande samhällsperspektiv. Den medmänsklighet ni visar bidrar till att göra världen till en bättre plats att bo på!”