• Vitsippspris 2020 till Lennart Nilsson


  Kristdemokraterna
  Vimmerby

  Vitsippspriset 2020

  tilldelas

  Lennart Nilsson

  Ditt liv har präglats av en passion för att göra livet lite bättre för människor i olika typer av utsatta livssituationer. Den passionen fick dig att ta med familjen till Etiopien trots politisk oro, ett engagemang du behållit under åren. Din passion har motiverat ett långvarigt engagemang inom ramen för LP-kontakten, för att ge stöd för personer med beroendeproblematik. Den blev en drivkraft att för ett tjugotal år sedan ta initiativ till en second hand-verksamhet för att samla in pengar till välgörande ändamål, något som ännu lever kvar, nu i samverkan med Erikshjälpen. Otaliga är de utsatta, missförstådda och hemlösa som du har hjälpt.

  Din passion och kreativitet har också tagit sig uttryck i en konstnärlig ådra,
  till stor glädje för dem som har dina alster på sina väggar.

  Du är själva sinnebilden för en eldsjäl. Du verkar alltid utan vinstintresse, med andras bästa för ögonen. Tack vare ditt engagemang har många fått ett bättre liv!

  Vimmerby den 22 juni 2020

  Gudrun Brunegård
  Ordförande