• Bredd, erfarenhet och förnyelse i KD:s nya kommungrupp

  Några av de nya kristdemokratiska ledamöterna i kommunens nämnder och styrelser. Från vänster: Ann-Sofi Henriksson, Anders Brunegård, Gudrun Brunegård, Tino Åberg, Ola Gustafsson, Torbjörn Sandberg, Christina Sorsa.

  – Jag är, som ordförande i Kristdemokraternas partiavdelning i Vimmerby, stolt över den bredd, erfarenhet och förnyelse som vi idag kan presentera i den nya kommunpolitiska arbetsgruppen. Flera personer med många års erfarenhet från tunga politiska uppdrag kombinerat med flera nykomlingar ger både tyngd och dynamik i gruppen, säger Gudrun Brunegård.

  – Särskilt betydelsefullt är det att partiet kommer att finnas representerat i alla nämnder och styrelser. Vi kommer därmed ha insyn och möjlighet att påverka de politiska besluten redan från början.

  -Vi är glada över det positiva samtalsklimatet i Vimmerbyalliansen. Vid förhandlingarna var både Centern och Moderaterna måna om att hitta lösningar så att Kristdemokraterna får så likvärdiga förutsättningar som möjligt som de andra partierna i ledartrojkan.

  – Därigenom kunde vi pussla ihop ett antal uppdrag, så att Ola Gustafsson nu får möjlighet att ägna sig åt politiken på heltid. Med sammanlagt 77 procents arvodering kommer han mycket nära vice kommunalrådet i tjänstgöringsgrad och kan ta tjänstledigt från sitt arbete i Hultsfreds kommun. Han kommer också att få ett tjänsterum på Stadshuset, för att kunna delta i arbete och samråd på lika villkor.

  -Efter ett antal år i styrelsen för Vimmerby Energi och Miljö AB går jag nu in som ordförande där. Jag ser också fram emot att få vara med och forma den nya organisationen, som ordförande för de nybildade utskotten under kommunstyrelsen, Kultur- och fritidsutskottet och Samhällsbyggnadsutskottet, säger Ola Gustafsson.

  Nomineringar KD Vimmerby 2018

  Kommunfullmäktige

  5 ledamöter: Gudrun Brunegård (1:e vice ordförande), Ola Gustafsson, Tino Åberg, Nina Gustafsson, Torbjörn Sandberg

  3 ersättare: Hanna Weckfors, Jaroslav Sranka, Christina Sorsa

  Kommunstyrelsen

  1 ledamot: Ola Gustafsson

  1 ersättare: Torbjörn Sandberg

  -arbetsutskott                     1 ersättare                          Ola Gustafsson

  -samhällsbyggnadsutskott 1 ledamot/ ordförande        Ola Gustafsson

  -kultur- o fritidsutskott        1 ledamot/ ordförande        Ola Gustafsson

  KF:s valberedning             

  1 ledamot: Nina Gustafsson

  1 ersättare: Torbjörn Sandberg

  Barn- o utbildningsnämnd 

  1 ledamot: Nina Gustafsson

  1 ersättare: Christina Sorsa

  Socialnämnd

  1 ledamot: Ann-Sofi Henriksson

  1 ersättare: Anders Brunegård

  Miljö- o byggnämnd

  1 ledamot: Tino Åberg

  1 ersättare: Sven Weckfors

  Vimarhem AB                    

  1 ledamot/vice ordförande: Thomas Karlsson

  VEMAB + dotterbolag               

  1 ledamot/ordförande: Ola Gustafsson

  Valnämnd/Demokratiberedning 

  1 ledamot/1:e vice ordförande: Gudrun Brunegård

  1 ersättare: Christina Sorsa

  Revisorer   

  1 ledamot: Bjarne Lynbeck

  Nämndemän tingsrätt

  1 ledamot: Marcela Ledin