• Vimmerby kan bättre! – Kommunpolitiska valfrågor

  Några av våra kandidater på kommunvalsedeln:

  Bakre raden: Sven Weckfors, Ola Gustafsson, Tino Åberg

  Mittraden: Gudrun Brunegård, Nina Gustafsson, Christina Sorsa, Marleny Correa

  Längst fram: Åsa Åberg, Clara Castelblanco

   

  Lyssnande politiker och långsiktiga beslut

  Vi vill bygga ett tryggt och lyhört samhälle. Nog med drastiska förslag utan dialog, som dras tillbaka när det stormar. Ryckighet skadar förtroendet. Tid för lyhördhet och trygghet – nog med missnöje!

  Prioritera välfärd före kommunala skrytbyggen!

  Mindre barngrupper ökar trygghet, särskilt för de yngsta. Hellre mindre förskolor på fler platser än stora enheter i VOK. Renovera AL och idrottslokaler.

  Större trygghet för äldre

  Bort med pensionärsskatt! Höjt bostadstillägg för tryggare ekonomi. Garanterad plats i anpassat boende från 85. Fler trygghetsboenden.

  Tryggt samhälle med närvarande polis

  Polis ska finnas och vara synlig i kommunen varje dag, och gripa in och utreda när något hänt. Man ska kunna lita på samhällets stöd när man behöver det.

  Kristdemokraterna behövs i Vimmerby kommun. Vi är Alliansens samvete som sätter människovärdet främst. Vi kristdemokrater driver inte ett parti för vår egen skull. Vi jobbar för ett bättre Sverige, med goda värderingar och tillit som byggs genom relationer och lyhördhet. Vi vill bygga ett Vimmerby med långsiktighet och trygghet, utan ryckighet.

  Vi oroas när välfärden hotas. Det skapar otrygghet när förskolegrupper är allt för stora och när landsbygdens skolor hotas. Människor ska få åldras i trygghet och värdighet. Man ska kunna lita på att vård och omsorg finns där när man behöver den. Fler trygghetsboenden behövs och garanti till anpassat boende från 85 års ålder.

  Man ska kunna lita på att polisen kommer när man ringer. Polisen ska vara synlig i kommunen alla dagar i veckan och utreda när något hänt.

  Kommunens ekonomi ska drivas effektivt och med gott förvaltarskap. Kärnverksamheterna ska prioriteras. Vi prioriterar att bygga förskolor och äldreboende och renovering av Astrid Lindgrens skola och idrottslokaler före kommunala skrytbyggen. Uppskattade grönområden som VOK och Blåsekulle ska inte skövlas.

  Ola Gustafsson:

  Förtroendet för demokratin hotas när politiker inte lyssnar. Dialog med invånarna är livsviktig. Förtroendet för politiken måste återupprättas. Vi jobbar för ett Vimmerby med stabilitet och långsiktighet, utan tvära ryck. Du ska kunna lita på dina politiker.

  Gudrun Brunegård:

  Trygghet för barn och äldre och rätten att välja är frågor jag brinner för. Mindre förskolegrupper, särskilt för de minsta. Varje barn ska bli sett. Skola där varje elev får utvecklas efter sin förmåga. Rätt till trygghetsboende när man fyllt 85 och inte orkar bo kvar hemma.

  Tino Åberg:

  Jag vill arbeta för en kommun där människor, företag och miljö har förutsättningar att leva och utvecklas i harmoni, vare sig man bor på landet eller i staden. Kampen för att återställa ekosystemen i och runt Yxern fortsätter. Fiskar och andra vattendjur ska ha fria vandringsvägar.