• Vitsippspriset 2021 till Karin Bjarnegård

    Vitsippspriset 2021 tilldelades Karin Bjarnegård med följande motivering: 

    På eget initiativ har Karin Bjarnegård under många år gjort en enastående miljöinsats, genom att regelbundet, periodvis flera gånger i veckan, samla upp stora mängder skräp som kastats på marken. Därigenom har hon inte bara bidragit till att ge omgivningen ett välbehövligt skönhetslyft, utan också besparat samhället betydande kostnader. Hennes engagemang och uthållighet väcker både beundran och respekt. Karins insatser i det tysta är ett föredöme och värda all uppmuntran.