• Återinför PRAO i Vimmerby!

  Kommunfullmäktige

  Vimmerby kommun

  Motion

  Återinför PRAO i Vimmerby!

  Arbetsmarknaden står inför stora utmaningar. Stora grupper går i pension under de närmaste åren. Mängder av lärare, undersköterskor, sjuksköterskor, socionomer och andra personalgrupper behöver anställas till skola, vård, omsorg och socialtjänst. Detsamma gäller exempelvis byggsektorn, där det råder stor brist på kunniga elektriker, snickare, VVS-tekniker och plåtslagare. Samtidigt finns det områden med populära utbildningar, men som har stor risk att leda till arbetslöshet.

  PRAO är ett utmärkt sätt för ungdomar att få pröva om drömyrket verkligen motsvarar förväntningarna – och kanske upptäcka att andra yrken kan vara intressantare än man trott. Tyvärr togs PRAO i Vimmerby kommun bort för ett antal år sedan, efter att en arbetsplatsolycka drabbade en vuxen elev på en KY-utbildning, vilket satte ansvarsfrågan på sin spets. Det beslutades då att sluta även med grundskolans PRAO.

  Ganska snart kom protester från elever, som saknade denna möjlighet att på plats få pröva på olika yrken och sektorer. Vi kristdemokrater gick tidigt inför valet 2014 ut med att vi ville återinföra PRAO. Flera andra partier följde efter. Socialdemokraterna lade till och med en motion. När de kom i majoritet avslog de dessvärre sin egen motion.

  Nu har frågan väckts till liv igen. Ungdomarna själva har på olika sätt, bland annat i en budkavle till politikerna, uttryckt starka önskemål om att PRAO återinförs. Säkerhetsfrågan måste gå att lösa. Skolungdom ska ju inte utföra några tunga eller farliga arbetsuppgifter, de ska i första hand bilda sig en uppfattning om yrket genom att följa med i arbetet. Enligt några år gamla uppgifter lyckas 80-90 procent av landets kommuner lösa det. Då borde även Vimmerby kommun klara av det!

  PRAO är en viktig pusselbit i skolans studie- och yrkesvägledning, för att kunna vägleda ungdomar till yrken där de har förutsättningar att trivas och kunna försörja sig. Det skulle därför vara en stor vinst för varje enskild tjej och kille, och för hela samhället, om PRAO återinfördes i Vimmerby kommun.

  Vi föreslår därför kommunfullmäktige ge kommunstyrelsen i uppdrag

  Att                 ta fram en plan för att återinföra PRAO i Vimmerby kommun.

  Gudrun Brunegård (KD)                           Ola Gustafsson (KD)