• Bästa kommunen att växa upp i!

  Sverige, världens bästa land att åldras i, ska också bli världens bästa land att växa upp i!

  Vi Kristdemokrater arbetar intensivt för att prioritera vad vi främst vill arbeta för och vilka frågor vi ska driva i valrörelsen och vi vill sätta fokus, inte bara på tillväxt utan framförallt på uppväxt. Föräldrarna är förstås viktigast för att ge sina barn en trygg och stabil uppväxt men våra förskolor och skolor spelar också en oerhört viktig roll. Varje dag är det många vuxna som går till sina jobb för att göra sitt yttersta för att barnen ska ha det bra och växa. Så mycket fantastiskt sker varje dag och självklart finns det mycket som fungerar mycket väl. Den kristdemokratiska skolgruppen, som består av människor med olika professioner inom förskola/skola, har dock hittat områden där vi ser att förändringar bör till för att det ska bli ännu bättre att växa upp i Vimmerby kommun.

  Detta vill Kristdemokraterna i Vimmerby lyfta fram som viktiga områden att arbeta med under nästa mandatperiod, för att göra Vimmerby till den bästa kommunen att växa upp i:

  * Förskolegruppernas och även skolklassernas storlekar får inte vara för stora utan det är så viktigt att varje barn blir sett och får den hjälp det behöver och inte försvinner i den stora massan.

  *Vi måste få till det med tidiga insatser för den som behöver extra hjälp och sluta med att förlita oss på att det blir nog bättre med tiden eller tanken att det får nästa skola ta hand om. Lika viktigt är att skolan också blir en positivt utmanande plats för den som är högpresterande. Vi vill ha en skola där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.

  *Arbetsro för både barn och vuxna, där det idag saknas, behöver högprioriteras. Det gäller både under det dagliga schemat men också i att inte så ofta göra omorganisationer.

  *Barnen och ungdomarna ska snart ut på arbetsmarknaden och för att rustas inför det på bästa sätt och för att underlätta gymnasievalet anser vi att skolans arbetslivsorientering behöver tydligt planläggas där också en högkvalitativ PRAO införs.

  *Barnen och ungdomarnas inflytande över skolan behöver stärkas. Hur lång tid ska det ta tills de upplever att de blir lyssnade till och att de får återkoppling på sina förslag och önskemål? Vi vill få till tydliga vägar för eleverna att komma till tals med skolledning och beslutsfattare och en uppföljning, så att man ser att engagemang lönar sig.

  *Vi vill att alla våra elever som går på grundskolan ska bli behöriga till gymnasieskolan och föreslår att vi sätter ett första mål att komma upp i 97 %. Forskning visar att om man inte klarar grundskolan så finns det en kraftigt ökad risk att hamna i utanförskap och risken ökar avsevärt att man inte får ett gott liv.

  *För att orka med en hel dag på förskolan/skolan är det viktigt att barnen får näringsriktig och god mat. Vi har drivit på för att få till alternativ maträtt, för att fler ska äta skollunch. Vi kommer också att följa upp att de förändringar som är gjorda ska leda till att höja kvalitén och vi hoppas att det framöver ska serveras mer mat som är producerad i skolornas närområde. Måltiden är viktig utifrån så många aspekter.

  *Någon form av uppmuntran till friskvård vore önskvärd för alla som jobbar i förskolan och skolan.